Language
Свържете се с нас
Работно време онлайн магазин: Понеделник – Петък от 8:00 до 17:00
Телефон за връзка Обади се 0700 10 321

Обаждането към универсален номер се таксува съгласно тарифния Ви план към номера 0700

Изпрати съобщение Ново съобщение

Пишете ни на [email protected] или попълнете формуляра за обратна връзка.

20
29 продукта
29 продукта

Строителните разтвори са смеси от едно или повече въздушно или хидравлично свързващи вещества, добавъчни материали, вода и химични или минерални добавки. Най-често разтворите се използват за мазилки или зидане.
Разтворите за зидария са смес от свързващо вещество (обикновена вар, хидравлична вар, цимент, пепел) и добавъчен материал (пясък), които, смесени с вода, образуват пластична каша, която с времето се втвърдява.
Разтворите спояват отделните елементи на зидарията (тухли, камъни, блокчета), като запълват фугите между тях. Изравняват се неравностите, като така се спомага за по-равномерно предаване на напреженията.
Необходимо е разтворите да притежават важни качества като подвижност, устойчивост срещу разслояване, компактност, а след тяхното втвърдяване- и достатъчно якост.

ВИДОВЕ РАЗТВОРИ

Според вида на свързващото вещество, разтворите биват: варов, циментов, варо-циментов, цименто-варов, глинен, гипсов, разтвор от пепелина.
- Циментов: когато свързващото вещество е цимент;
- Варов: когато свързващото вещество е вар;
- Цименто-варов: когато разтворът е със съдържание на вар не повече от 50 % от общото количество на свързващото вещество;
- Варо-циментов: когато разтворът е със съдържание на цимент не повече от 50 % от общото количество на свързващото вещество.
За зидария се използват варови и варо-циментови разтвори. Това са най-употребяваните разтвори. Преди зидане тухлите трябва да се намокрят, за да поемат от влагата на разтвора. За места, които са по-тежко натоварени или изложени на влага, се употребяват циментови разтвори. Глинените разтвори са слабо издръжливи на атмосферни влияния и обикновено се използват в зидарии от кирпич.

WIENERBERGER ПРЕДЛАГА ДВА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ РАЗТВОРА

За да бъдат използвани най-ефективно качествата на керамичните блокове, от особена важност е те да се зидат със специално разработен за тази цел разтвор. Подобно изискване всъщност е характерно за всички високотехнологични продукти, които навлязоха в строителната практика. Те промениха съществено класическите технологии и наложиха изискването да се работи със система от материали, разработени от един и същ производител или изрично препоръчани от него. Класическите варо-циментови разтвори все още се радват на широка употреба, но новите материали за зидане изискват специално създадени за тях зидарски разтвори и лепила. Новите зидарски материали съдържат специални съставки, продукт на модерната строителна химия, които им придават непостижими за класическите материали свойства. Точно такива са два от продуктите на реномираната марка в бранша WIENERBERGER, които се предлагат при нас. Това са POROTHERM TM – специално създаден терморазтвор за зидане на блоковете POROTHERM 38 N+F Hi и FORATI Fix, предназначен за зидане на тухлите FORATI. Появата на двата специализирани разтвора ще даде несъмнено още по-силен тласък в прилагането на тези високотехнологични градивни материали в строителната практика у нас. И тъй като тези два продукта навлязоха масово в строителството, ще се спрем по-подробно на тях.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ POROTHERM TM?

Отличните топлоизолационни качества на блоковете POROTHERM 38 N+F Hi се дължат едновременно на тяхната многокамерна структура с множество вертикални кухини с малко напречно сечение, както и на фината пореста структура на стените им, получена по специална технология в процеса на изпичане на глината.
Значителното намаляване на топлинните загуби през зида е възможно само, когато неговата въздухонепроницаемост е гарантирана. Блоковете POROTHERM 38 N+F Hi способстват за лесното постигане и на това изискване. Благодарение на точните си размери челата им прилягат плътно едно към друго, а формата им с релеф на нут и перо осигурява необходимото уплътняване срещу просмукване на въздух през зида. Остава да се гарантира и сигурното уплътняване на фугите между редовете, което в голяма степен зависи от качествата на използвания зидарски разтвор. Когато се цели максимално снижаване на топлинните загуби при зидове с блокове POROTHERM 38 N+F Hi, единственото слабо място, през което образно казано топлината може „да изтича“ по-лесно в околното пространство остават именно хоризонталните фуги между редовете, образувани от разтвора за зидане. При класическите вароциментови зидарски разтвори за пълнител се използва добит от природата пясък, който сам по себе си е много добър проводник на топлината. Това се отнася и за втвърдения цимент. По тази причина използването на такъв разтвор ще създаде мрежа от множество топлинни мостове. Сега вече има подходящ зидарски разтвор – POROTHERM TM, с който при зидане на блоковете POROTHERM 38 N+F Hi се избягват термомостовете. Това се дължи на неговата топлопроводност, която се доближава плътно до топлопроводността на градивния материал.
Понеже блоковете се зидат така, че кухините им да бъдат във вертикално положение, разтворът трябва да има способността добре да прилепва към керамиката и да не пропада в кухините. Това би влошило топлоизолационната способност на зида, би намалило здравината на свързване между редовете и би причинило преразход на зидарски разтвор.
Тези, както и редица други изисквания, се изпълняват от новия специализиран терморазтвор за зидане POROTHERM TM. Коефициентът му на топлопроводност е λ=0,19 W/mK, докато за класическия вароциментов разтвор с обикновен пясък този коефициент е 0,7–0,8 W/mK. Тази ниска стойност е постигната, като вместо добит от природата пясък за пълнител, е използван лек материал – набъбнал перлитов пясък с големина на зърната до 2 мм. Ниската топлопроводност на втвърдения зидарски разтвор естествено е свързана и с неговата ниска обемна маса – около 650 kг/куб. м.
POROTHERM TM се продава във вид на суха смес, опакована в торби с тегло около 20 kг, от които се получава около 40 л зидарски разтвор, достатъчен за изграждането на около 0,8 куб. м зидария. Той се приготвя чрез разбъркване на една торба суха смес с 13–14 л вода. Поради това, че зърната перлит имат малка якост на натиск, за да не се смачкат и стрият на прах, разбъркването на разтвора трябва да се извършва с гравитачен или проточен смесител с непрекъснато действие за около 4–5 мин. Така приготвеният пресен разтвор е годен за употреба в рамките на 1–2 часа. Успешното зидане в много голяма степен зависи от консистенцията на разтвора, т.е. от неговата гъстота. Тя трябва да е такава, че положен на равномерно дебел пласт върху цялата повърхност на реда тухли, той да прониква в отворите на тухлите на дълбочина до около 0,5 cм. Така се постига необходимата здравина на свързване при оптимален разход на материал и без опасност от влошаване на топло-изолиращите свойства на блоковете поради частично запълване на кухините им. Разтворът се полага при дебелина на пласта около 12 мм. По вертикалната фуга между челата на всеки два съседни в реда блока не се поставя зидарски разтвор. Тази необходимост отпада поради споменатите вече причини – точните размери и оформянето на челата с профил на нут и перо.
При работа с блокове POROTHERM за правилното подвеждане на зидарията е от голямо значение поставянето на първия ред блокове. За него се прави подложен пласт, който се нивелира в хоризонтално положение и подравнява при минимална дебелина 1 cм. Чрез него се изравняват и евентуалните неравности върху бетоновата основа. След като се изчака, докато набере достатъчна якост, се пристъпва към подреждане на блоковете в първия ред. При наличие на вероятност от проникване на капилярна влага през основата под подложния изравняващ пласт се изпълнява хоризонтална хидроизолация.
Преди зидане, особено през горещите летни месеци, керамичните блокове е добре да бъдат намокрени с вода, за да не изсмукват енергично влагата от зидарския разтвор.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ FORATI Fix?

Разтворът за зидане или по-точно лепилото FORATI Fix е специално разработено за зидане на керамичните тухли с хоризонтална перфорация FORATI. Тези тухли са добре познати в България с техния традиционен формат и се използват за иззиждане на неносещи стени, като се полагат така, че кухините да са разположени хоризонтално. Правилната форма и равна повърхност на стените на тухлите позволяват тънкослойното им залепване с лепило, каквото всъщност е разтворът на FORATI Fix.
Лепилото се доставя във вид на суха фабрично приготвена смес от цимент, фин пясък с едрина на зърното до 0,6 мм и специални добавки. Разтворът се приготвя преди употреба чрез разбъркване с електрически миксер при добавяне на 5,5–6,0 л вода на торба с тегло 25 кг сух материал. Разбъркването се извършва на два пъти с междинно изчакване от 5–10 мин., необходимо за узряване на разтвора. При тухлите FORATI 4 (250х250х120 мм) разходната норма на разтвора е около 40 кг/куб.м. При зидане с тухли FORATI 8 (330х250х200 мм) тази норма е около 25 кг/куб. м.
Прясно приготвеният разтвор трябва да се използва в рамките на 3–4 часа. Полага се с помощта на назъбена стоманена маламашка с едрина на зъбите 10х10 мм. Равномерно дебелият пласт лепило трябва да покрива цялата площ на реда тухли. Лепилен разтвор се полага и върху едното вертикално чело на всяка тухла, за да се гарантира въздухонепроницаемостта на зида.
Цялостните системни решения за стени на WIENERBERGER улесняват максимално работата при зидарските работи и гарантират изключително качество на изпълнение. Използването на готови разтвори, приготвени в заводски условия, гарантира лесна логистика, ниска транспортна и на обекта фира, точно дозиране на обекта и постоянно качество.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ НИЕ?

При нас можете да намерите съвременни модификации на класическите варо-циментови разтвори, лепилна смес за зидане на всякакъв размер блокчета от газобетон и специализираните разтвори на WIENERBERGER, за които ви информирахме подробно. Няма да е излишно обаче да ви запознаем и с описанията им в сайта на българското представителство на реномираната в бранша австрийска фирма. Ето какво пишат специалистите:
FORATI Fix е фабрично произведена суха смес в състав от цимент, пясък и добавки и е специално разработена за лепене на керамични тухли с хоризонтални кухини Forati. Материалът е с фина зърнометрия 0,6 mm и предполага тънкослойно нанасяне по контактната повърхност.
Предлага се в торби от 25 kg. Разходът при зидане на тухли Forati 4 /25x25x12 cm/ e около 40 kg на 1 куб. м зидария, а при зидане на тухли Forati 8 /33x25x20 cm/ разходът е около 25 kg на 1 куб. м. Към една торба разтвор Forati Fix (25 kg) се добавя на около 5,5 – 6,0 литра вода. При разбъркването се внимава да не се вкарва въздух в разтвора. Препоръчва се време на престой за зреене 5 – 10 минути, след което се разбърква отново и при необходимост се добавя вода.
Разтворът притежава подходяща консистенция, когато при пробно нанасяне с назъбена лопатка (маламашка) върху керамична тухла остават видими бразди от зъбите. Нанася се по тънкослойния метод, на гребен по цялата плоскост на контактната повърхнина и с необходимата дебелина. Времето за корекция е около 10–15 минути. Времето за употреба на готовата смес е 3–4 часа, в зависимост от атмосферните условия.
POROTHERM TM - терморазтвор за еднослойни зидарии с повишени топлоизолационни качества. POROTHERM ТМ е специален заводски приготвен зидарски разтвор на WIENERBERGER, разработен за еднослойни стени от тухли с високи топлоизолационни свойства POROTHERM 38 N+F Comfort. Сухата смес съдържа перлит и има изключително нисък коефициент на топлопроводимост. Полага се с дебелина на слоя както при нормален зидарски разтвор (около 8-12 mm), но без това да влошава топлоизолационните характеристики на целия зид.
POROTHERM ТМ е изключително лек - в сухо състояние обемната маса е около 650 kg/куб. м. Доставя се като суха смес в торби с тегло 20 kg (40 l разтвор). С добавянето на около 13–14 литра чиста вода и време за бъркане – около 4 - 5 мин. се получава около 40 литра готов разтвор от една торба. Разходът на POROTHERM ТМ при употребата на Porotherm 38 N+F Comfort е около 70 литра готов разтвор за 1 куб. м готов зид. Особено внимание трябва да се отдели на приготвянето на разтвора.
Тъй като съдържа перлит, разтворът трябва да се разбърква само в гравитачен смесител. Пресният разтвор трябва да се положи, в зависимост от атмосферните условия, в рамките на 1 –2 часа. Температурата на въздуха, основата и материала трябва да е над +5оC по време на полагането, както и по време на свързването. Оптималната консистенция на разтвора се подбира така, че той да навлиза в кухините на тухлите от долния ред на дълбочина не повече от 0,5 cm. Тази дълбочина на проникване гарантира по-доброто сцепление между разтвора и тухлите, което осигурява по-голяма здравина на зида.
За да се гарантира топлоизолационната способност, както и здравината на зида е важно по хоризонталните фуги разтворът да се полага по цялата площ на тухлата. Специалната сглобка от нут и федер на този тип тухли изключва полагането на разтвор по вертикалните фуги, което увеличава бързината при изграждането, праволинейността на завършения зид, както и намалява разхода за разтвор на куб. м зидария в сравнение с традиционно употребяваните тухли.
По-подробна информация за варо-циментовите разтвори и лепилото за газобетон ще намерите в персоналните им технически карти.
Разтворите са от марките WEBER, BAUMIT, WIENERBERGER, YTONG.
Цените са изгодни.

Реклама