Language
Свържете се с нас
Работно време онлайн магазин: Понеделник – Петък от 8:00 до 17:00
Телефон за връзка Обади се 0700 10 321

Обаждането към универсален номер се таксува съгласно тарифния Ви план към номера 0700

Изпрати съобщение Ново съобщение

Пишете ни на [email protected] или попълнете формуляра за обратна връзка.

mh-20-26-05-1920h280
6 продукта
6 продукта

Стълбата е уред с напречни стъпала, който служи за достигане на височини, които са непосилни за човешкия ръст, за да се изпълни определена задача. Има два основни вида стълби:
- единични, които се опират на стената;
- двойни, обикновено разтегателни, които могат да стоят без опора.
Материалът за изработка е най-често дърво, а по-новите са от метал и пластмаса. Голяма част от стълбите са преносими, макар че един малък процент са прикрепени към сгради.
Стълбите са незаменим помощник в строително-ремонтните дейности и в градината, когато трябва да се свърши работа на определена височина, която е недостижима за човек в нормалния му ръст. Те дължат своята популярност основно на простата си конструкция, удобството на пренасяне и лесната употреба. Съществуват различни видове стълби в зависимост от конструкцията, механизмите и сферата на приложение.

КАКВО РАЗДЕЛЯ СТЪЛБИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ И БИТОВИ?

Относно приложението си стълбите се разделят на битови и професионални, като класификацията се базира основно на няколко критерия. Първият от тях е височината на изкачването. Битовите подвижни стълби позволяват изкачване на височина от 2 до 4 метра, а професионалните, които имат подвижна конструкция, са значително по-дълги, по-устойчиви и ограниченията във височината се налагат единствено от съображения за сигурност.
Показателят максимално натоварване на стъпалото също е водещ при класификацията. Колкото по-голямо е допустимото натоварване на стъпалото на стълбата, толкова тя е по-близо до класа на професионалните стълби. Битовите обикновено са ограничени до тегло от 100-150 кг, а професионалните могат да поемат и повече.
Стълбите се различават и по възможността за комбиниране на няколко функции.
Битовата стълба е ограничена само в изпълнението на тази си роля, докато професионалната може да се използва и като строително скеле, има сигурни начини за фиксиране в различни положения и на различни височини.

МЕТАЛНИТЕ СТЪЛБИ СА НАЙ-СТАБИЛНИ

Стабилността е най-голямото предимство на стълбите от метал пред изработените от друг материал. Тази стълба последна ще ви подведе. Това нейно качество е гарантирано от свойствата на стоманата и от надеждната конструкция. Със стабилността си металната стълба компенсира предимството на алуминиевите и дървените в по-лекото тегло. От друга страна пък по-голямото тегло прави металната стълба по-трудно уязвима на деформации. Редом с това металните стълби са много практични и лесни за използване, защото се разгъват бързо и са удобни за съхранение.
От голямо значение е да полагате грижи и да поддържате вашата метална стълба. Тя трябва да се пази чиста. Отстранявайте прецизно мръсотията, петната от боя или друг материал по уреда след употребата му. Не забравяйте също да забърсвате следите от стъпки. Трябва да поддържате стълбата винаги суха.
Когато човек се качва на метална стълба, трябва да е облечен с подходящо работно облекло и обут със стабилни обувки, които го подсигуряват срещу подхлъзване. Да бъде също и с удобни ръкавици, които биха осигурили достатъчно топлинна изолация на ръцете му и сигурност на захващане при температура под 5°С.

КАК ДА ИЗБЕРЕМ СТЪЛБА?

При избор на стълба трябва да обръщаме внимание на това колко надеждни са съединенията на всичките връзки, фиксирането им и дали стъпалата не са хлъзгави. Когато е разгъната, стълбата трябва да има правилна геометрична конфигурация. Поставена на пода, тя трябва да опира към него равномерно с крачетата си. Ако има луфтове, те могат да доведат до полюшване встрани и до нежелани инциденти. На крачетата на стълбата трябва да има тампони, които да не се плъзгат по пода и да не го драскат.
За битови цели е най-удобна и надеждна универсалната стълба, която има стъпала и от двете страни. Това позволява тя да се използва от двама души едновременно, което се случва нерядко в практиката.

КАК НАЙ-СИГУРНО СЕ ЗАКРЕПВАТ СТЪПАЛАТА?

Най-често металните стъпала от двете страни на стълбата се закрепват с нитове към металната стойка. Най-надеждно е закрепването на стъпалата, ако са завалцовани към стойката. Това означава, че двата края на стъпалата (метални пластини или тръби) са вкарани в стойката. Металът здраво се запоява с метал. Такива стъпала никога няма да изскочат, а да се счупят е невъзможно.
Освен вида и качествата на използваните материали и професионалната изработка, при избор на стълба трябва да се обърне внимание и на още няколко фактора. На първо място стъпалата трябва да са набраздени, а още по-добре е да бъдат с пластмасови или гумени килимчета. Това е важно, за да не се подхлъзне кракът, което е особено опасно при големи височини. Не трябва да се хлъзгат не само нашите крака, но и краката на стълбата. Затова е важно те да бъдат „обути“ с предпазители от гума или мека пластмаса.

ВИЖТЕ 4-ТЕ НАЙ-ГОЛЕМИ ОПАСНОСТИ ЗА ПАДАНЕ ОТ СТЪЛБА И ГИ ПРЕДОТВРАТЕТЕ

Стълбата е често използвано оборудване, но:
– при използване на стълба, широчината на работната зона е доста ограничена;
– времето, необходимо за преместване и нагласяне на стълбата, често се подценява при планиране на работата;
– работните пози на човек при работа върху стълба често са неудобни.
Поради ограниченията и подценяването на опасността паданията от стълби са едни от често случващите се злополуки. В тази връзка специалистите по безопасност на труда посочват 4-те най-големи опасности с идеята те да бъдат предотвратени.

Опасност №1: Нестабилност, подхлъзване или падане на стълбата
За да не се стига до падане поради нестабилна стълба или падане заедно със стълбата, преди да започнем работа, трябва да се уверим, че тя е поставена на стабилна и равна основа и е добре укрепена. Ако използваме стълба в коридор, в близост до незаключени врати и други места, където може да бъде блъсната или съборена от преминаващи хора или превозни средства, е необходимо да вземем мерки за предотвратяване на изблъскането чрез ограждане, предупредителни надписи и табели, организиране на охрана и др.
Правилното поставяне на еднораменна стълба по правилото на лакътя (заставайки “ребром” до стълбата от страната на изкачване и поставяйки свита ръка в хоризонтално положение, лакътят да опира в стълбата) ще предотврати плъзването й надолу или обръщането й.
В специална наредба и ръководствата за добра практика се посочват още следните изисквания, свързани със стабилността на стълбите:
Трябва да предприемем мерки за приплъзване на опорите по време на използване, като закрепим страничните им греди при или в близост до горните и/или долните им краища чрез приспособление срещу приплъзване или чрез друго равностойно по ефективност приспособление.
При невъзможност да предотвратим изблъскването на стълбата чрез ограждане и предупреждения, да осигурим втори човек, който да пази и/или придържа основата на стълбата, за да може работата да бъде извършена в пълна безопасност.
Когато използваме единична стълба, да осигурим стабилна горна опора. Не можем да използваме за горна опора прясно боядисани или заледени стени, водосточни тръби, кръгли колони, мачти, стълбове, ъгли на сгради, тръби и др.
Когато използваме единична стълба с дължина по-голяма от 3 м, да я закрепим срещу обръщане назад или встрани независимо от броя на качванията или времето на използването й.

Опасност №2: Счупване на стълбата
Мерките, които можем да предприемем, за да предотвратим падане вследствие на счупване на стълба, са свързани с нейната изправност, правилно съхранение и използване, например:
- Да предпазваме преносимите метални стълби от корозия, като нанасяме предпазно покритие един път годишно;
- Да съхраняваме преносимите стълби по начин, който ги предпазва от механични повреди и неблагоприятни атмосферни условия;
- Преди започване на работа да проверяваме за дефекти;
- Преди използване да тестваме стълбата на статично натоварване 1,2 kN (122 кг), приложено към едно стъпало, намиращо се в средата стълбата;
- Да не превишаваме максимално допустимите стойности на носимост на стълбата;
- Никога да не използваме дървена преносима стълба с наличие на пукнатини;
- Да не удължаваме стълба, ако това не е предвидено от производителя;
- Ако използваме единична стълба с дължина, по-голяма от 5 м, да вземем мерки срещу деформиране (например чрез подпиране в средата);
- Да използваме стълби, които съответстват по дължина и конструкция на височината на работното място;
- Преди всяко ползване е необходимо да направим оглед за пукнатини, сцепване, нащърбявания, изкривявания, корозия и липсващи части.

Опасност № 3: Подхлъзване на работещия на стълбата
За да се предпазим от това, е необходимо да следваме следните правила:
- Да носим противоплъзгащи обувки, почистени от кал и др.;
- Да не се качваме през две стъпала;
- Да не оставяме инструменти или материали на стъпалата на стълбата;
- Да не използваме мокри, омаслени или обледенени стълби;
- Ако работим на височина по-голяма от 3 м от основата на стълбата, задължително да използваме предпазен колан, закрепен към здрава и сигурна конструкция;
- Да не заставаме върху стълба на един крак, докато другият виси встрани или е стъпил върху друг предмет.

Опасност № 4: Протягане извън зоната на обсег
За да не загубим равновесие, докато работим на стълба, е необходимо да правим следното:
- Да спазваме правилото за трите опорни точки;
- Да държим тялото си центрирано на стълбата (токата на колана да не излиза извън рамките на страниците);
- Ако искаме да достигнем до определена точка, която е извън зоната на нашия обхват, да не се накланяме странично, а да преместим стълбата. Никога не трябва да се протягаме на повече от една ръка разстояние;
- Да не подхвърляме инструменти или други предмети на лице, намиращо се на стълба.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ НИЕ?

При нас можете да намерите метални двураменни мултифункционални стълби на словашката фирма ELKOP, която е водещ производител в бранша с повече от 25 години опит, традиции и пазарно присъствие в десетки държави от Европа, Северна и Южна Америка, Африка и Азия.
Стълбите са с различни размери и съответно позволяват достигането на различни височини. Моделите са прахово боядисани, което ги снабдява със защитно покритие срещу корозия, но това не отменя задължението стълбите да се поддържат винаги сухи.
Безценна функционална екстра на металните мултифункционални стълби ELKOP са допълнително разпъващите се крака с метални куки за стабилно захващане. С тяхна помощ ще разпънете стълбата до максималните й размери за работата, която ви е нужна. Освен това рамената са изработени така, че да променят височините си. Това става с помощта на надеждна сглобяема конструкция, която позволява преместването на рамото и захващането му към различни стъпала. Така стълбите могат да се ползват и върху повърхности с разлики във височините.
Стъпалата на стълбите са оребрени за максимална стабилност, а в основите си разполагат с широки крачета с пластмасови накрайници за по-добро сцепление с основата.
Металните мултифункционални стълби на ELKOP намират приложение за професионална и домашна употреба.
Цените на тези стълби при нас са много изгодни.

Реклама