Language
Свържете се с нас
Работно време онлайн магазин: Понеделник – Петък от 8:00 до 17:00
Телефон за връзка 0700 10 321 0875 303 000

Обаждането към универсален номер се таксува съгласно тарифния Ви план към номера 0700

Изпрати съобщение Ново съобщение

Пишете ни на [email protected] или попълнете формуляра за обратна връзка.

mh-10-16-06-1920h280
65 продукта
65 продукта

В тази продуктова група при нас се предлагат плоскости за покрив и профили за монтажа им на водещата марка в бранша GUTTA. Плоскостите са леки и гъвкави, подходящи за покриви от всеки тип. Те подобряват топло- и звукоизолацията на покрива. Гарантират отлична вентилация, като предпазват от образуване на конденз.
Плоскостите на GUTTA са устойчиви на силни ветрове и големи натоварвания - над 900 кг/кв.м. Освен всички изброени качества, гофрираните плоскости за покриви са и екологични, не съдържат азбест и други вредни вещества.

КЪДЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПЛОСКОСТИТЕ GUTTA?

Битумните вълнообразни панели GUTTA представляват стабилен, устойчив, удобен за използване и икономически рентабилен строителен материал. Гофрираните плоскости са подходящи за наклони на покрива от 7 до 85°. Благодарение на големия си формат /200х83 см/, малко тегло, висока еластичност, водонепропускливост и устойчивост срещу различни видове агресивни пари и основи, тези плочи са отлично пригодени за изграждане на селскостопански и промишлени халета. В частния сектор също съществуват редица възможности за тяхното приложение като например за покриване на градински къщи и вили, като защита срещу вятъра и лошо време или облицовка на автомобилни стоянки.
Панелите GUTTA позволяват рязане с ръчен трион, закрепват се със самоуплътняващи се пирони и лесно могат да се поставят само от един човек. По този начин дават широки възможности даже на непрофесионалистите да ги използват за различни цели. При всички случаи обаче следва да се взимат под внимание разпоредбите на строителните органи, правилата за предотвратяване на злополуки и техническите указания на занаятчийския съюз на майсторите по покриване на сгради, както и на инструкциите за покриване.

ПРЕДИМСТВА НА ПАНЕЛИТЕ GUTTA

- Плочата е водонепропусклива и студоустойчива;
- Носещият материал представлява заготовка от картон (полуфабрикат), която се състои от 100 % рециклиращ се материал. Произвежда се по многослойна технология, аналогична на тази, която се използва за производството на шперплат;
- Екологично чисто получаване на изходните материали от органични нетоксични влакнести суровини без съдържание на азбест;
- Необработените панели се напояват изцяло с безвреден за здравето битум;
- За атрактивното оформяне на покрива се използват по избор различни покрития от винил-акрилови смолисти бои;
- Гофрираните битумни панели се причисляват съгласно стандарта DIN 4102 към категорията строителни материали 2 (с нормална възпламеняемост) и се считат за меко покривно покритие.

КАК СЕ РЕМОНТИРА ПОКРИВ ЧРЕЗ ПРИПОКРИВАНЕ С ПАНЕЛИ GUTTA?

Стари или повредени покриви от фиброцементни плочи, ламарина или битумизиран картон могат да бъдат обновени бързо и без големи разходи чрез припокриване с вълнообразните плоскости GUTTA. Благодарение на незначително собствено тегло покривните панели почти не оказват въздействие върху статиката на покривната конструкция. Върху стария покривен слой се монтира контрираща летвена обшивка, върху която се поставя напречна летвена обшивка, слагат се панелите GUTTA и се закрепват със самоуплътняващи се пирони. Трябва да се добавят още ъгли на фронтона и капаци за билото и чистият плътен покрив ще устоява още години наред на всички атмосферни условия.

КАКВО ПЕЧЕЛИМ ОТ МОНТАЖА НА ПАНЕЛИТЕ GUTTA?

- Няма нужда от сваляне и отстраняване на стария покривен материал;
- Новото покриване става бързо благодарение на големия формат на използвания материал;
- Като резултат от „ефекта на двойното покриване“ се подобряват звуко- и топлоизолационните свойства и проветряването на покривната повърхност;
- Спестяват се много време и разходи.

КАК СЕ ПОЛАГАТ ПАНЕЛИТЕ GUTTA?

Винаги трябва да се спазват местните строителни разпоредби, правилата за предотвратяване на злополуки и техническите указания на занаятчийския съюз на майсторите по покриване на сгради, както и на инструкциите за поставяне на панелите. Панелът GUTTA е лек строителен панел и ходенето по него може да става само по опорната греда в зоната на двойната обшивка. Разстоянията спрямо долната конструкция зависят от наклона на покрива и не бива да превишават приблизително 600 мм.
Плочите се полагат против посоката на главното въздушно течение от фронтон към фронтон и от стряхата към билото, като се смесват с широчина на панела. След това се изравняват под прав ъгъл спрямо крайната повърхност на покрива и се фиксират. Ако панелът е поставен правилно, той се закрепва с пирони върху всеки втори връх на вълната. В зоната около стряхата при надлъжно припокриване и при свързващи елементи като ъгъл на фронтона или билен капак пироните се забиват на всеки връх на вълната.
Самоуплътняващите се пирони се вкарват вертикално през вълната в долната обшивка. ВАЖНО! Пиронът се вкарва само дотогава, докато пластмасовата му главичка притисне плоскостта, но да не я деформира!
Напречното припокриване се състои обикновено само от 1 вълна. В местата на свързване с фронтона и при наклон на покрива по-малък от 10° или в райони с извънредно големи атмосферни натоварвания се препоръчва двувълново припокриване.
В надлъжна посока плочите трябва да се припокриват най-малко 140 мм. Надлъжното припокриване трябва да се извърши в зоната на долната обшивка. За да се гарантира стабилна повърхност пироните, тук отново се забиват на всеки връх на вълната.
В зоната на билото плочите завършват приблизително 50 мм под горната билна линия и се покриват от билния капак върху достатъчно широка площ.
Празнините, които се образуват между долната част на вълните и опорните повърхности (както със зоната на капчуците, така и в билната зона), осигуряват максимално напречно проветряване на повърхността на покрива.
Ако тези „принудителни вентилации“ се запушат с пенопластови профили, тогава в покривната повърхност трябва да се поставят вентилационни елементи. При поставяне на тези елементи също трябва да бъде осигурено напречно и надлъжно припокриване.

Реклама