Language
Свържете се с нас
Работно време онлайн магазин: Понеделник – Петък от 8:00 до 17:00
Телефон за връзка 0700 10 321 0875 303 000

Обаждането към универсален номер се таксува съгласно тарифния Ви план към номера 0700

Изпрати съобщение Ново съобщение

Пишете ни на [email protected] или попълнете формуляра за обратна връзка.

mh-17-23-06-1920h280
13 продукта
13 продукта

След откриването на пенополистирола през 50-те години започва постепенното и непрекъснато разширяване и утвърждаване на продуктовата гама от базирани на този полимер материали. Първоначално той се използва предимно като обезопасителен пакетажен материал, а впоследствие качествата на този материал му осигуряват приложение и в другите сфери на индустрията.
Употребата на пенополистирол в строителството започва през 70-те години, като съвременната строителна практика застъпва широко проектирането и изпълнението на топлоизолационни системи на основата на пенополистирол за жилищни, обществени и промишлени сгради.
Различната технология на изработка обуславя двете основни разновидности на пенополистирола, а именно – експандиран /EPS/и екструдиран /XPS/. На нея се дължат и различията в строителните им качества.
ЕPS е добил масова популярност като стиропор, а XPS- като фибран, но всъщност това са търговски марки. Въпреки това, ние ще си позволим да ги ползваме като синоними на изолационните плочи за улеснение на потребителя.

КАК СЕ ПРАВИ СТИРОПОР?

Изходният материал за производство на стиропор са зърна полистирол, които, смесени със съответните експандиращи вещества (най-често пентан), се превръщат в лесноформуваща се пяна, от която се изготвят топлоизолационни плочи, платна, профили и опаковъчни форми. При експандирането се получава дребнозърнеста микропореста решетка от малки видими сфери пенополистирол, с различна плътност и добра свързаност.

КАК ДА ИЗБЕРЕМ EPS-ПЛОЧИ?

Най-съществената характеристика при избора на EPS изолационни плочи трябва да бъде тяхната плътност. В пряка зависимост от плътността на пенополистирола е неговата механична якост, също така дълготрайността му и не на последно място по-ниската топло проводимост. Обикновено предлагания фасаден пенополистирол е с плътност от 12 до 30 кг/м3 /препоръчително е да се използва такъв с плътност най-малко 15-18 кг/м3/. Съответната носимоспособност е приблизително 100-400 кРа, като при по-голяма плътност топлоизолационната плоча ще бъде по-корава. Коефициентът на топлопроводимост е основният показател за оценка на изолационните възможности, а при стиропора стойността му зависи именно от структурата на микропорите и плътността на материала. Той се изменя в диапазона 0,030-0,045W/m.°С, като долната граница означава намалена топлопроводимост и увеличен топлоизолационен капацитет и обратно. Тези показатели зависят от количеството въздух, затворен в клетките на пенополистирола (обикновено над 90% от обема на материала), както и от големината и подредбата на самите клетки.

ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ НА СТИРОПОРА

EPS е хидрофобен материал, устойчив на физичното и химичното действие на водата. Но в ситуациите, когато е в контакт с напорна вода или водна пара под налягане е възможно водонапиване на порите, т.е замяната на въздуха в тях с вода, което води до значителна загуба на топлоизолационните качества на материала като цяло поради по-високия коефициент на топлопроводимост на водата. Стиропорът притежава известна шумо- и удароустойчивост, но е далеч от възможностите за звукоизолация, които предлагат минералните вати например. Той запазва физичните си свойства непроменени за период от 15-20 години при експлоатационни температури от -20°С до +50°С и циклично замразяване и размразяване. Като органичен полимер, EPS е сравнително леснозапалим и макар да има свойството да се гаси, при полагането му трябва да се предвиди необходимата минимална огнезащита. Що се отнася до химическите му свойства, EPS има добра устойчивост на влиянието на водни разтвори на соли и алкалоиди, но е несъвместим с повечето органични разтворители. Нежелателни реакции и влияния може да окажат също и течните производни на петрола и ароматните алкохоли.
Важно свойство на стиропора е, че той подлежи на рециклиране. Освен това, в експлоатационни условия не отделя вредни вещества, което го прави екологично безопасен.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА EPS

EPS е най-широко използван при изпълнение на топлоизолации на стени, защото поради добрата си паропроницаемост осигурява „дишане” на помещенията в сградите. Много често се използва и при изолиране на топли покриви заради добрата си механична устойчивост. Намира приложение и за частично изолиране на фасади с покриване само на топлинните мостове. За осигуряване на добра защита на елемента, който определя наличието на топлинен мост (най-често стоманобетонна колона или плоча), трябва да се спазва условието изолацията да не покрива плътно този елемент, а да е със значително по-голяма ширина.
Асортиментът от изолационни плочи от EPS включва изключително разнообразие от размери и дебелини, като за осигуряване на необходимата топлоизолация в повечето случаи е достатъчен самостоятелен слой с дебелина от 40-50 mm до 100 mm в зависимост от дебелината и градивния материал на изолираната стена. Полагането на изолационните плочи става чрез лепене, обикновено с фирмени смеси от производителя, като ролята на защитно покритие се изпълнява от минерална замазка върху стъклофибърна мрежа. EPS-плоскости се използват и за междинен слой в двойни стени. В този случай защитното покритие е тухлен зид „на ребро”, който осигурява много по-голяма дълготрайност на стената. При покривите е задължително изпълнението на качествена хидроизолация върху плочите, която да не допуска тяхното компрометиране чрез навлизане на вода или пара в структурата им.
EPS, също както минералните вати, е предпочитан материал за производство на готови трислойни фасадни панели, които намират широко приложение в строителството на обществени сгради.

КАК СЕ ПРАВИ ИЗОЛАЦИЯ СЪС СТИРОПОР?

Плочите се лепят и укрепват допълнително със специални пластмасови дюбели за тухли и бетон с дължина 115 мм или 135 мм – до 6 бр. на кв. м. С назъбен шпахтел се нанася един пласт шпакловка и в нея се потапя армировъчната мрежа. След това шпакловката се заглажда, докато мрежата бъде изцяло покрита. Най-често шпакловката представлява готово прахообразно лепило на циментова основа, което се разбърква с вода и приготвя на място. Същият материал се използва и за залепване на плочите. Приблизителният разход на лепило за залепване на плочите е 3,5–4,5 кг/кв.м, а за шпакловката – 3 кг/кв.м. Шпакловката се грундира (разход около 0,3 кг/кв.м) и върху нея се полага декоративна тънкослойна мазилка при разход около 3 кг/кв.м.
Топлоизолацията със стиропор е по-евтина, което се дължи на по-ниската му цена спрямо твърдите плочи от минерална вата.

EPS + XPS = СИГУРНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

Въпреки че са сходни по произход, двете разновидности на пенополистирола, използвани в строителството, намират различни приложения за ефективно топлоизолиране на отделните части на сградата. Рационалното комбиниране на двата материала, в съчетание с техните безспорни топлоизолационни качества, е предпоставка за сигурното изолиране на сградата по отношение на топлообмена с околната среда.
Според направени изследвания, получаването на енергия, използвана за домакински нужди, е свързано с изхвърлянето на значителен процент от общата маса вредни емисии на въглеродни, азотни и серни оксиди.
При производството на EPS и XPS не се отделят никакви вредни вещества, затова изграждането на топлоизолационна система от пенополистирол не само спестява разходите за енергия, бързо връщайки първоначалната инвестиция, но и играе важна роля при опазването на природната среда.
Изграждането на топлоизолация на база пенополистирол намалява енергийните разходи с 2/3, което в съчетание с възможността за пълноценно рециклиране, липсата на вредни емисии дори при горене и бързината при поставяне, го прави един предпочитан и сигурен материал.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ НИЕ?

При нас се предлагат EPS-топлоизолационни плочи с размери 1000х500 мм и седем различни дебелини: 10, 20, 30, 40, 50, 80 и 100 мм. В тази продуктова група при нас се предлагат и терморула с изолационни тапети от полистирол. 
Цените на стиропора и терморулата са изгодни.

Реклама