Language
Свържете се с нас
Работно време онлайн магазин: Понеделник – Петък от 8:00 до 17:00
Телефон за връзка 0700 10 321 0875 303 000

Обаждането към универсален номер се таксува съгласно тарифния Ви план към номера 0700

Изпрати съобщение Ново съобщение

Пишете ни на [email protected] или попълнете формуляра за обратна връзка.

13 продукта
13 продукта

След откриването на пенополистирола през 50-те години започва постепенното и непрекъснато разширяване и утвърждаване на продуктовата гама от базирани на този полимер материали. Първоначално той се използва предимно като обезопасителен пакетажен материал, а впоследствие качествата на този материал му осигуряват приложение и в другите сфери на индустрията.
Употребата на пенополистирол в строителството започва през 70-те години, като съвременната строителна практика застъпва широко проектирането и изпълнението на топлоизолационни системи на основата на пенополистирол за жилищни, обществени и промишлени сгради.
Различната технология на изработка обуславя двете основни разновидности на пенополистирола, а именно – експандиран /EPS/и екструдиран /XPS/. На нея се дължат и различията в строителните им качества.
ЕPS е добил популярност сред масовата аудитория като стиропор, а XPS- като фибран, но всъщност това са търговски марки. Въпреки това, ние ще си позволим да ги ползваме като синоними на изолационните плочи.

КАК СЕ ПРАВИ XPS?

XPS се базира на същия изходен продукт като EPS - полистирол, но различната технология на образуване на пяната обуславя разликата в някои качества. Екструдирането е получаване на пенеста структура от полистиролните зърна, смесени с пенообразуватели и други добавки чрез пресоване и прилагане на механично налягане и високи температури до получаване на вискозна течност, от която при охлаждане се изтеглят и формуват крайните продукти. В резултат се получават плочи от XPS с микрозърнеста микропореста структура от затворени сферични клетки при значителна плътност и якост на материала - съответно 25-40 kg/m3 и 200-500 кРа. Коефициентът се движи в границите 0,029-0,040 W/m.°С.

ЗАЩО ФИБРАНЪТ Е ПО-СКЪП ОТ СТИРОПОРА?

Затворената решетка от микропори и гладката хидрофобна повърхност гарантират практическата водо- и паронепропускливост на плочите от XPS. Звукоизолационните качества са много близки до тези на EPS. Експлоатационният температурен диапазон е разширен, като е възможна работа на материала и при температури под -40°С и над 60°С. Невъзможността за навлизане на вода в клетките и порите на материала осигурява отлична мразоустойчивост и запазване на вътрешните връзки в структурата му. Очевидно е, че екструдираният пенополистирол предлага по-добри механични и топлотехнически качества в сравнение с експандирания, но това определя и значителната разлика в стойността на двата материала.
Благодарение на включените инхибиращи добавки, XPS е труднозапалим и самогасим, но все пак поради органичната си същност не може да се излага на открит огън и за тази цел е необходимо да се предвиди минимална огнезащита (покритие от гипсокартон или друг материал). Екструдираният пенополистирол, както експандирания, притежава значителна химическа устойчивост и не реагира с разтвори на повечето неорганични киселини, основи и соли, включително строителните минерални разтвори, но задължително трябва да се избягва контакт с петролни продукти, ароматни алкохоли и полиестерни смоли. Освен това не благоприятства развитието на микроорганизми и е устойчив на съдържащите се в почвата агресивни органични и неорганични вещества, което го прави идеален за изпълнение на подпочвени външни топлоизолации. При продължително излагане на слънчева светлина е възможно увреждане на повърхността, вследствие на вредното въздействие на ултравиолетовото лъчение, затова трябва да се осигурява слънцезащита на материала при по-дълго складиране на открито.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА XPS

Екструдираният пенополистирол също се предлага във вид на плочи с различни размери и стандартни дебелини от 20 до 120 mm. Сферата му на приложение включва изпълнението на тежконатоварени топлоизолации на фундаменти, плаващи подове и тежки покриви. Това се обуславя от високата механична якост и водоустойчивостта му. Неподатливостта на разграждащите почвени агенти позволява непосредствен контакт с почвените пластове без нужда от предпазно хидроизолационно покритие.
Водонепропускливостта на XPS е основно предимство при изпълнение на топлоизолации под кота нула - на фундаменти и сутеренни стени, мокри помещения и индустриални подове. Значителната якост на натиск на XPS прави безпроблемно изпълнението на плаващи подове и жп линии, където бетонът или съответно насипът лягат директно върху топлоизолационния слой.
Натоварването от използваеми покриви също се предава лесно и сигурно от топлоизолационните плочи към носещата конструкция. XPS е един от малкото материали, които могат да се използват при изпълнението на обърнат покрив. При такова решение той осигурява много добра защита на хидроизолацията от слънчева радиация и ефективно топлоизолиране.

ФИБРАНЪТ Е НАЙ-ПОДХОДЯЩ ЗА ИЗОЛАЦИЯ НА ОСНОВИТЕ И ИЗБИТЕ

Правилното изолиране на стените около цокъла на сградата е много важно, а при ново строителство задължително се изолират основите на сградата и намиращите се на това ниво избени помещения. Най-подходящият за това материал са плочите екструдиран полистирол (XPS). Освен че са отличен топлоизолатор, благодарение на високата си механическа якост те защитават хидроизолацията в областта на цокъла, като я предпазват от повреждане при запълване на изкопа с пръст, която, за съжаление, често съдържа парчета от тухли и други строителни отпадъци.

EPS + XPS = СИГУРНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

Въпреки че са сходни по произход, двете разновидности на пенополистирола, използвани в строителството, намират различни приложения за ефективно топлоизолиране на отделните части на сградата. Рационалното комбиниране на двата материала, в съчетание с техните безспорни топлоизолационни качества, е предпоставка за сигурното изолиране на сградата по отношение на топлообмена с околната среда.
Според направени изследвания, получаването на енергия, използвана за домакински нужди, е свързано с изхвърлянето на значителен процент от общата маса вредни емисии на въглеродни, азотни и серни оксиди.
При производството на EPS и XPS не се отделят никакви вредни вещества, затова изграждането на топлоизолационна система от пенополистирол не само спестява разходите за енергия, бързо връщайки първоначалната инвестиция, но и играе важна роля при опазването на природната среда.
Изграждането на топлоизолация на база пенополистирол намалява енергийните разходи с 2/3, което в съчетание с възможността за пълноценно рециклиране, липсата на вредни емисии дори при горене и бързината при поставяне, го прави един предпочитан и сигурен материал.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ НИЕ?

При нас можете да намерите XPS-топлоизолационни плочи с различни дебелини и размери 600х1250мм и 800 х 1250мм.
Цените са изгодни.

Реклама