Language
Свържете се с нас
Работно време онлайн магазин: Понеделник – Петък от 8:00 до 17:00
Телефон за връзка 0700 10 321 0875 303 000

Обаждането към универсален номер се таксува съгласно тарифния Ви план към номера 0700

Изпрати съобщение Ново съобщение

Пишете ни на [email protected] или попълнете формуляра за обратна връзка.

135 продукта
135 продукта

В тази продуктова група сме включили разнообразен асортимент от артикули не само за ръчно, но и за лазерно измерване. Предлагаме продукти на традиционните и модерните технологии, тъй като измерването е от първостепенна важност за реализация на строително-ремонтните работи.
И тъй като разнообразието е голямо, ще се спрем на най-широко застъпените продукти.

НИВЕЛИРИ, ВИДОВЕ НИВЕЛИРИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ НИВЕЛИР

В сферата на строителството и при ремонтните дейности е почти невъзможно да се постигне равна повърхност с прави страни, ъгли и подравняване на нива без помощта на нивелира. Този инструмент се е появил далеч назад във времето и е усъвършенстван с годините, за да направи измерванията още по-прецизни и точни.
Видове нивелири:
Днешните нивелири можем условно да разделим на оптико-механични, електронни (дигитални), лазерни и сензорни.
Класическият нивелир с водна либела е най-разпространен и достъпен като цена. Той може да бъде с една или с няколко вградени под различен наклон водни либели. Повечето либели разширяват възможностите за задаване на определен наклон на подовите замазки или за определяне на точния наклон на канализационните тръби, тъй като отчитането се извършва и по хоризонтална, и по вертикална линия. Корпусът на нивелира се изработва най-често от профилиран алуминий, а индикаторните прозорци - от прозрачна и висококачествена еластична пластмаса или акрилно стъкло, осигуряващи здравината на продукта срещу увреждане при удар. Като допълнителна екстра при по-скъпите модели може да се открие и либела, под която е поставено специално флуоресциращо покритие, което да улеснява отчитането при недостатъчна осветеност в помещението.
Различната дължина на нивелирите е предназначена за удобство при изпълнение на разнообразни дейности. С късите могат да се монтират розетки, осветителни тела и малки елементи. Средните могат да се използват при лепене на плочки, а с по-дългите се проверява плоскостта на стените и тяхната вертикалност.
Ще се спрем по-подборно и на лазерните нивелири, които също присъстват активно в нашата номенклатура. Тези нивелири са най-прецизните и технологично усъвършенствани към този момент, а съответно са и най-скъпи. Специалната им оптична система позволява да се проектира лъч на разстояние от 50 м до 100 м. Линеарните лазерни лъчи могат да бъдат два, три, дори и десет на брой. По този начин безпроблемно се очертава повърхността като мрежа, което чудесно би могло да послужи за правилното поставяне и редене на плочки, за изграждане на преградни стени, както и за други по-сложни операции.
Лазернии нивелири - видове:
Лазерният нивелир е най-удобен за използване при означаване на равнини. Точният избор при голямото разнообразието от типове, модели, функционални различия и цени не е лесна задача. За да изберете инструмента, отговарящ на вашите нужди, трябва да бъдете информирани за характеристиките и експлоатационните му параметри.
- Точков нивелир: „чертожник” на оси — най-простият лазерен нивелир за извършване на маркировка. Той проектира лазерен лъч и обозначава точка върху повърхността на обекта. Точковият лазер е подходящ най-вече за домашна употреба, когато трябва прецизно да залепите тапети, да изработите рафтове или да окачите картини. При точковите нивелири лъчът не се разсейва и точката се обозначава върху по-отдалечени повърхности, отколкото линията.
- Линеен нивелир: „построител“ на линии — това е по-функционален тип, който проектира кръстосващи се линии и допълнителни точки — най-висока точка, отвес, най-ниска точка и т.н. С помощта на този нивелир можете да извършите маркировка не само на стени, но и на под или таван. Линиите се проектират върху онези повърхности на обекта, към които е насочен уредът. Например, в зоната на действие на лазерния нивелир може да попадне стена и част от тавана на помещението.
Характеристики на лазерните нивелири:
- Работен обхват на измерванията: за извършване на строителство и ремонт в жилището са напълно достатъчни лазерни нивелири с работен обхват при проектирането на линии до 20 метра. Те са много по-евтини от професионалните и изразходват по-икономично енергията на батериите.
Лазерните нивелири, които ще бъдат използвани на големи обекти и на открито, трябва да имат работен обхват на измерванията 50 метра или повече.
- Брой и насоченост на лъчите: броят на лъчите и възможността за проектиране на линии върху различни равнини има значение при работа на големи обекти, както и ако с извършването на маркировката се занимават няколко души. В колкото повече направления може да излъчва уредът, толкова повече работи могат да бъдат извършвани едновременно.
- Точност на измерване с лазерен нивелир: при избора на лазерен нивелир трябва да имате предвид каква точност на маркировката на повърхностите ви е необходима. Всеки измервателен инструмент има допустима грешка при измерване. В техническите характеристики трябва да бъде посочена максималната ѝ стойност. Параметърът е важен при уредите за професионално строителство, където конструкцията трябва да отговаря на изискванията на стандартите.

МЕХАНИЧНИ РОЛЕТКИ, ЛАЗЕРНИ РОЛЕТКИ, ВИДОВЕ

Механичната измервателна ролетка е един от най-разпространените и необходими строителни измервателни инструменти. Механичните ролетки имат самонавиващ механизъм, който прибира лентата. При ролетките с по-голяма дължина обаче навиването се извършва ръчно, с цел да не се усуква и прегъва лентата. 
Видове ролетки според корпуса:
- Джобни ролетки – малоформатни ролетки, чиито габарити позволяват носенето им в джоба на панталона или якето.
- Корпусни ролетки – измервателни ленти с голяма дължина, разположени в устойчив корпус. Обратното навиване се извършва чрез ръчно въртене на ръчката (манивелата) на барабана. Тези ролетки са обикновено от 10 м до 30 м.
- Рамкови ролетки – в тази група попадат ролетките с голяма дължина от 20 м до 100 м. Навитите ленти с барабана не са разположени в корпус, а в рамка (или още вилка) от метал или пластмаса. Подходящи са за геодезични, строителни, земемерни и други работи, при които се изисква измерване на големи дължини.
Видове ролетки според дължината:
- Къси ролетки - имат дължина от 2 м до 10 м и широчина на лентата от 12 мм до 25 мм. Оборудвани са с пружинен механизъм за навиване. Повечето модели имат стоп бутон, който позволява да се фиксира лентата на определена дължина.
- Дълги ролетки - имат дължина от 10 м до 100 м. Снабдени са с ръчен противоусукващ механизъм и пластмасова или метална лента с пръстен (халка) на края. Такива измервателни ролетки са корпусните или рамковите ролетки. Измерването става чрез опъване на лентата.
Лазерни ролетки:
Там, където възможностите на обикновената лентова ролетка се изчерпват, идва на помощ лазерната измервателна ролетка. С нея можем да измерваме с относително голяма бързина както кратки разстояния, така и дължини до 100 и повече метра. Точността на измерването също не е за пренебрегване.
Съвременните лазерни ролетки са с малки размери и ниско тегло. Състоят се от миниатюрно лазерно устройство, дисплей, изчислителен процесор и копчета за управление. Корпусът им обикновено се изработва от материали, които предпазват инструмента от високи температури, влага и прах. Дисплеят е с допълнително осветление и така облекчава работата при слаба светлина.
С лазерните ролетки могат да се измерват разстояния от 20 см до 200 м (при професионалните модели). Времето на замерване продължава от 0,5 до 4 сек. Към нейните допълнителни и полезни функции могат да се отнесат определянето на перпендикуляра към дадена повърхност, на площта на триъгълник по трите му страни или по страна и височина. Ролетката може да изчисли диагонала на помещението, да намери средните стойности от няколко измервания, да определи най-краткото разстояние до някоя повърхност, да изчисли площта на кръг или на стени, както и под какъв ъгъл се намира наклонът на тавана.
Преимуществата на лазерните ролетки пред стандартните са наистина много, особено когато става дума за измерване на разстояния в труднодостъпни места и до далечни обекти, без дори на човек да му се налага да се доближава до тях. Замерването започва веднага с натискането на копчето и насочването на лазерния лъч към обекта.
Важни параметри при избор на лазерна ролетка:
1. Обхват на измерването
2. Точност на измерването - Практически всички видове ролетки са в състояние да гарантират точност между ± 1,5 до ± 2 мм – тази грешка се отнася за максималния обхват на измерването от лазерната ролетка. Естествено, с намаляване на разстоянието, намалява и грешката.
3. Допълнителни функции на лазерната ролетка - Базовите модели имат няколко варианта за измерване на разстоянието.
Професионалните модели имат редица полезни допълнителни функции като: Измерване на площ; Измерване на обем; Непрекъснато измерване; Измерване на верига размери; Питагорова теорема; Измерване на най-късото разстояние; Измерване на най-дългото разстояние; Таймер; Разбивка на разстоянията и много-много други.
В тази продуктова група ние сме включили още: мултицети (мултимери); линии, ъгли и линеали; фазомери; шублери; детектори; влагомери; дигитални и безконтактни термометри и много други.

Реклама