Language
Свържете се с нас
Работно време онлайн магазин: Понеделник – Петък от 8:00 до 17:00
Телефон за връзка 0700 10 321 0875 303 000

Обаждането към универсален номер се таксува съгласно тарифния Ви план към номера 0700

Изпрати съобщение Ново съобщение

Пишете ни на [email protected] или попълнете формуляра за обратна връзка.

mh-10-16-06-1920h280
85 продукта
85 продукта

Строително-ремонтните и монтажните работи са съпроводени с неминуеми рискове за здравето и безопасността на работниците. Затова използването на лични предпазни средства не е по желание, а по задължение. 
Личните предпазни средства са различни приспособления и предмети, които работниците използват за индивидуална защита от отделни професионални вредности, присъстващи в работната среда. Те са необходими при извършване на работа с рискове от травми; за отстраняването на аварийни ситуации при ремонт и контрол на различна производствена и химическа апаратура; при работа в закрити съдове и помещения и наличие на вредни вещества в тях; при производствена дейност, свързана с отделянето на вредни пари, газове и токсични прахови аерозоли; при интензивна ултравиолетова и инфрачервена радиация; при работа с радиоактивни вещества и т.н. Значението на личните предпазни средства е особено голямо за тези видове производства и технологии, за които не са осигурени технологични и технически средства за вредно въздействащите фактори върху работещите. Необходимо е да се отбележи, че личните предпазни средства не премахват професионалните вредности, но отстраняват възможността за тяхното неблагоприятно въздействие, като се явяват допълнение към основните мероприятия, които се провеждат в различните отрасли на промишлеността и селското стопанство.
При работа с риск за здравето и безопасността, който не може да се елиминира по друг начин, работодателят осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства (ЛПС). 
Личните предпазни средства трябва да отговарят на нормите и изискванията за осигуряване на безопасността и опазване на здравето на работещите. В практиката е важно да се прецени кога не трябва да се провеждат мероприятия за колективна защита, а е целесъобразно защитата на работещите да се осъществи чрез употреба на лични предпазни средства. Такова решение може да се вземе например при наличието на големи работни помещения, силно замърсени с прахови аерозоли или вредни токсични газове, когато в тях работят отделни работници или е налице необходимостта от периодично наблюдение на производствените процеси. 
Към личните предпазни средства се отнасят различни по вид маски, лицеви щитове, очила, каски, шумозаглушители (антифони), ръкавици, защитни костюми, колани, обувки и др.

ЗА КАКВО СЛУЖАТ ЛИЧНИТЕ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА?

Личните предпазни средства трябва:
- да осигуряват защита от рисковете, при които се прилагат, без те самите да водят до увеличаване на какъвто и да е риск;
- да отговарят на условията на съответното работно място;
- да са съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работещите, които ги използват;
- да съответстват на размерите на използващия ги.
Работодателят определя работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства в зависимост от спецификата на работните места, възможните опасности и резултатите от оценката на риска.

КОГА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЛИЧНИТЕ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА?

Личните предпазни средства се използват:
- постоянно - когато опасностите са възможни непрекъснато;
- периодично - когато опасностите възникват при определени видове и условия на работа;
- аварийно - при възникване на аварии, бедствия, катастрофи и други подобни обстоятелства.
При избора на лични предпазни средства е необходимо да се вземат под внимание резултатите от направената оценка на риска, както и направените препоръки от Службата по трудова медицина. 
Според трудовото законодателство, личните предпазни средства се предоставят на работещите в деня на постъпването им на работа. 
Всичко написано дотук се отнася за опазване здравето и безопасността на професионалистите, т.е. на хората, чиито професии са свързани с изброените евентуални опасности и рискове в непосредствената трудова дейност. Макар и не постоянно, със строително-ремонтни и монтажни работи обаче се занимават и домашните майстори. При тях снабдяването с лични предпазни средства е въпрос на съзнание и става на добра воля. Няма обаче спор, че всеки милее за здравето си и ако допусне то да бъде застрашено по някакъв начин, то го прави неумишлено и от нехайство. Затова снабдяването с лични предпазни средства е абсолютно наложително и при хоби майсторите.
В качеството си на първи български строителен хипермаркет ние се чувстваме длъжни да се погрижим за максимално ограничение на рисковете за здравето на хората, ангажирани както със строителството, така и с други трудови дейности, които крият опасности. Затова и спектърът от лични предпазни средства, които се предлагат при нас, е изключително пъстър. 
При нас можете да намерите: защитник маски/каски/щитове/шлемове; защитни очила; защитни наколенки; защитни ръкавици; защитни комплекти; аксесоари за височинна екипировка; водо- и прахозащитни облекла; антифони; филтри за противогаз; предпазни маски и филтри; резервни защитни стъкла, аксесоари за пътна маркировка. Предлагаме също работни ботуши от PVC материал, както и работни боти и обувки от естествена кожа, които са много ценна придобивка за хората от професиите, свързани с работа на външно атмосферно влияние.
Подробности за всеки продукт от тази група можете да намерите в персоналното му описание.
Цените при нас са достъпни и си заслужават инвестицията, като се има предвид ползата от личните предпазни средства.

Реклама