Language
Свържете се с нас
Работно време онлайн магазин: Понеделник – Петък от 8:00 до 17:00
Телефон за връзка 0700 10 321 0875 303 000

Обаждането към универсален номер се таксува съгласно тарифния Ви план към номера 0700

Изпрати съобщение Ново съобщение

Пишете ни на [email protected] или попълнете формуляра за обратна връзка.

mh-10-16-06-1920h280
1 продукта
1 продукта

Отвеждането на излишните повърхностни и подпочвени води от сгради, съоръжения и други е сред основните фактори, които е необходимо да се вземат предвид в етапа на тяхното проектиране, тъй като неподходящата дренажна система може да окаже негативно влияние върху цялата конструкция на сградата. В продуктовата група ПЕ Дренажни тръби ще откриете висококачествени дренажни тръби и фасонни елементи на доказаната марка в бранша PIPELIFE.

ПОЛИЕТИЛЕНОВИ /PE/ ДРЕНАЖНИ ТРЪБИ – ПРИЛОЖЕНИЕ

Улуците и водостоците не винаги са достатъчни. Често се налага изграждането на хоризонтални дренажни системи, включващи редица елементи, сред основните от които са дренажните тръби. Като елемент от конструкцията на подземните дренажни системи, дренажните тръби са предназначени за отвеждането на излишната вода към съответните резервоари. Водата попада в тръбите през отворите в стените им и вследствие от естествения наклон, който се придава на конструкцията по време на монтажа, се стича в определения за това резервоар.
През годините за производството на дренажни тръби са използвани различни материали като керамика, азбестоцимент, бетон, железобетон и други. Всеки един от тези материали има своите предимства и недостатъци. Днес поради това се използват предимно тръби от полимерни материали, основно тръби от полиетилен, което се дължи на немалкото им предимства пред останалите.
Полиетиленовитe /РЕ/ тръби се характеризират с устойчивост към физични и химични въздействия, устойчивост на корозия, дълъг експлоатационен срок, по-малко тегло и съответно - лесно транспортиране и монтаж, хомогенна структура, широк диапазон по отношение на работни температури.

ВИДОВЕ ДРЕНАЖНИ ТРЪБИ

РЕ дренажните тръби могат да бъдат еднослойни и двуслойни, гофрирани или гладки. Двуслойните гофрирани тръби са по-добрият избор. Точно такава се предлага при нас. Този тип тръби притежават изключително голяма издръжливост на корозия, добри хидравлични свойства, издръжливост на изхабяване и дълъг експлоатационен живот. Те намират широко приложение в селското стопанство, при изграждането на пътища и сгради, както и при дренирането на различни терени.
Гофрираният профил позволява равномерно разпределение на натоварването от слягащата почва по цялата дължина на тръбата, благодарение на което тя запазва за дълъг период от време своята здравина и надеждност. Характерно за двуслойните тръби е тяхната гладка вътрешна повърхност, което спомага за намаляване на хидравличното съпротивление и улеснява протичането на водата през тях. По този начин се намалява и риска от натрупване на отлагания и запушване на тръбите.

ДРЕНАЖНИ ТРЪБИ – НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДРЕНАЖНИ СИСТЕМИ

Дълбочината на полагане на дренажните тръби варира и обикновено се указва от производителя, но стандартно достига до 6 метра. Добре е да се вземе предвид и дълбочината на замръзване в областта на изграждане на системата. Необходимо е да се обърне внимание и на скоростта на вливане на подпочвените води в дренажите. При малки скорости съществува опасност от неефективно дрениране и затлачване. От друга страна пък, при високи скорости е възможно изнасяне и на част от почвата през дренажната система.
Важен параметър на дренажната система се явява и количеството вода, което се налага да се отведе за единица време. За да се изгради ефективна дренажна система, е необходимо проектът да е съобразен с конкретните теренни условия.
Бихме си позволили да ви дадем и някои практически съвети относно полагането на тръбите. То започва от най-ниската част на мрежата. След изкопаване на трасето се предвижда подложка, която е необходимо да бъде добре уплътнена и нивелирана. След това се полага геотекстил. Той се полага на дъното и вертикалните стени на изкопа, преди да се напълни с инертни материали и да се положи дренажната тръба.
Преди полагане на геотекстила е необходимо земната основа да бъде добре почистена и по възможност суха. Върху геотекстил се изсипва чакъл или съответният алтернативен филтриращ слой. При избора на филтриращ слой специалистите препоръчват той да се избере с оглед изискването частиците почва, подложена на дренаж, да не се отмиват, да не запушват посипката и да не замърсяват тръбите и кладенците.
За подходящи филтриращи материали се считат кварцов пясък, антрацит, керамзит и други с определен зърнометричен състав.
Съединяването на всички полимерни дренажни тръби се осъществява с помощта на фасонни елементи.

Реклама