Language
Свържете се с нас
Работно време онлайн магазин: Понеделник – Петък от 8:00 до 17:00
Телефон за връзка 0700 10 321 0875 303 000

Обаждането към универсален номер се таксува съгласно тарифния Ви план към номера 0700

Изпрати съобщение Ново съобщение

Пишете ни на [email protected] или попълнете формуляра за обратна връзка.

mh-17-23-06-1920h280
99 продукта
99 продукта

Електрическите предпазители /бушони/ се делят основно на два вида - предпазители със стопяема жичка и автоматични предпазители. Предназначени са при късо съединение да изключат от захранването на защитаваната електрическа верига (токов кръг).
Предпазителите в апартаментното ел. табло касаят всички. Затова ще се спрем по-подробно на тях.
Най-мощният бушон (обикновено 63 А) защитава и изключва захранването на цялото табло. След него електрическата инсталация е разделена на различни токови кръгове, захранващи отделни консуматори. Тези токови кръгове се защитават от отделни предпазители, според инсталираната мощност, но винаги са с по-малък ток на изключване от този на главния предпазител, примерно 25 А, 16 А, 10 А.

КАК СЕ ИЗЧИСЛЯВА СИЛАТА НА ТОКА?

Преди всичко е важно да стане ясно как мощността е свързана с тока, който преминава по кабелите. Тъй като напрежението в нашата мрежа е 220 V, то ние можем да изчислим бързо силата на тока на всеки ел. уред. Ако вземем за пример крушка от 100 W, делим 100 : 220 и получаваме 0,45 А. Тези сметки са нужни, защото когато се изчислява една ел. инсталация, се прави разпределение на мощностите, т.е. разпределение на тока по равни части за всеки кръг.

КАКВИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ ДА СЛОЖИМ НА ВСЕКИ ОТ КРЪГОВЕТЕ?

1. Най-добре е най-отпред последователно на фазата (почти винаги е червен кабел) да сложим главен бушон от 63 А, за да можем да спираме тока в апартамента от едно място и да осигурим резервна защита. Това значи, че апартаментът ни може да консумира 63 А по 220 V = 13860 W, или иначе казано около 13 kW.
2. Най-ненатовареният кръг е осветлението, тъй като една крушка харчи от 5 W до 100 W. Тогава един бушон от 10 A или 16 А ще свърши работа за цялото осветление в апартамента. Осветлението в магазини или офиси (особено ако има прожектор или по-мощни светещи реклами) е добре да се разпредели на отделни предпазители.
3. Относно контактите в хола, има значение дали сме с парно или се отопляваме с ток. Събирате всички мощности на даден кръг, разделяте ги на 220 и получавате нужния ток в ампери. Пример: печка 3 kW + пералня 3kW = 6 kW : 220 V = 27 А. Хубаво е малко да се застраховате, така че 35 А или 40 А ще свършат работа.
4. Ако в кръга нямаме мощни уреди, може да сложим 25 А предпазител. За по-голяма сигурност мокрите помещения - кухненски бокс, баня, сервизни помещения е добре да се защитят с дефектнотокова защита. При подмяна на предпазители не слагайте такъв с по-голям ток на изключване, ако изключва прекалено често. По-добре прехвърлете консуматорите към друг токов кръг или разделете токовия кръг на два с отделни предпазители.

КАК ДА ИЗБЕРЕМ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕДПАЗИТЕЛ?

Основната функция на електрическия предпазител е да защитава проводниците на инсталацията от свръхтокове – на претоварване и късо съединение. Поради тази причина той се избира съобразно сечението и начина на полагане на проводника (в тръби, под мазилка), според препоръките на производителя на проводника. Във всички съвременни сгради като правило се използват автоматични прекъсвачи с възможност за монтаж върху DIN-шина. Тези апарати са много надеждни, имат малък размер и добре се вписват в помещенията и таблата.
Защитата на хора от поражение на електрически ток в електроинсталациите се реализира от дефектнотоковите защити. Автоматичните прекъсвачи не могат надеждно да защитават в случай на токове на утечка, тъй като не гарантират достатъчно бързо действие при такива ниски и безопасни за инсталацията, но смъртоносни за човека, утечни токове.

ТОКОВА ЗАЩИТА

Кога сработва дефектнотоковата защита?
Дефектнотоковата защита сработва, т.е. изключва захранващото напрежение, когато протекат токове извън фазовия и нулевия проводник. Типичен пример е допир с ръка до фаза. В този случай токът протича по веригата фазов проводник - човешко тяло - земя, т. е. извън контура фаза - нула.
Tокът, протичащ по фазовия проводник (L), е различен от тока, протичащ по нулевия проводник (N), и дефектнотоковата защита изключва захранващото напрежение. За правилното функциониране на дефектнотоковата защита е необходимо нулевият проводник (N) и защитният проводник (PE) да бъдат отделни проводници, т. е. да имат система TN-S или TT (трипроводно изпълнение за монофазните и петпроводно изпълнение за трифазните системи).
По наредба e задължително линиите да бъдат изпълнявани като три- или петпроводни при сечение на проводника по-малко от 10 mm мед или 16 mm алуминий. След дефектнотоковата защита нулевият и защитният проводник повече не трябва да се свързват никъде помежду си.
Дефектнотоковата защита се препоръчва за групова защита от токове на утечка на няколко извода, като всеки от изводите е защитен с индивидуален автоматичен прекъсвач срещу претоварване и к.с.
Намира приложение както в жилищни сгради, така и в обществени сгради и в индустрията.
Кога сработва бушонът при късо съединение?
За да сработи предпазителят при късо съединение, трябва:
- да са занулени /или заземени/ всички консуматори, контакти, осветителни тела по веригата;
- да не защитава прекалено дълъг захранващ проводник (например много дълъг удължител или няколко разклонителя навързани последователно);
- инсталацията да е ефективно заземена (съпротивлението на заземителните колове се променя и трябва се замерва всяка година).

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ НИЕ?

При нас се предлагат електрически предпазители и от двата вида- със стопяема жичка и автоматични. Разнообразието при автоматичните прекъсвачи е много голямо. Имаме модели с един и три полюса за всички възможни амперажи /6А, 10А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А, 63А/. При нас можете да намерите и дефектнотокови защити, които също са с различни амперажи. От нашия магазин можете да се сдобиете и със стълбищни автомати, както и с контактори.

Реклама