Language
Свържете се с нас
Работно време онлайн магазин: Понеделник – Петък от 8:00 до 17:00
Телефон за връзка 0700 10 321 0875 303 000

Обаждането към универсален номер се таксува съгласно тарифния Ви план към номера 0700

Изпрати съобщение Ново съобщение

Пишете ни на [email protected] или попълнете формуляра за обратна връзка.

mh-17-23-06-1920h280
38 продукта
38 продукта

В тази продуктова група при нас ще намерите апартаментни ел. табла, които са предназначени за монтиране на автоматични предпазители и заменят старите табла с бушони. Те са наречени условно апартаментни табла, тъй като се използват и в къщите.
В апартаментното ел табло се монтират и свързват електрически автоматични предпазители от съответният клас на действие и мощност, дефектнотокови защити с определен ток на действие, релета, контактори и евентуално модулен електромер. Електрическото апартаментно табло се състои от кутия (за вграждане или външен монтаж), шина за закрепяне на предпазителите (DIN шина), нулева шина, заземителна шина и крепежни елементи. По ел. схема за свързване се добавят необходимите предпазители и друга апаратура, без да се променят стойностите и параметрите от предвидените по проект.
Апартаментните електрически табла захранват всички токови кръгове в жилището. В тях се монтират автоматичните предпазители и все по-трайно навлизащите в модерното строителство дефектнотокови защити.

КАК ДА РАЗБЕРЕМ, ЧЕ ТАБЛОТО Е ЗА СМЯНА?

Апартаментните ел табла, както и всички останали електрически табла се повреждат и амортизират с течение на времето. При предпазителите има стареене на материалите. Контактните пластини и тоководещите части се окисляват и нагарят, което намаля електропроводимостта и създава предпоставки за прегряване и нагар по кабелите. При електрически табла, които не работят нормално, се получават и по-високи загуби на ел. енергия. Всичко това налага смяна на ел. таблото.
Ето и някои признаци, по които можете да разберете, че таблото ви е за смяна: мирис на изгоряло; опушване на стената над ел таблото; пукане или жужене в таблото; топли предпазители; често падане на главния предпазител.

БЕЗОПАСНА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ У ДОМА

Електрическата инсталация е безопасна, когато е изпълнена така, че да няма опасност през човешкото тяло да протече ток, по-голям от 30 mA. Счита се, че това е прагът на безопасния ток, който може да протече през тялото, без да нанесе трайни увреждания. Изхождайки от тази точка, при изграждането на инсталацията се изчисляват защита, прекъсвач, стойностите за заземяването и т. н.
Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност се поставят в таблото и сумират тока, който протича в съответния контур през нулата и през фазата. Ако разликата между тези токове е повече от 30 mA (нормално се използват защитни прекъсвачи от 30 mA), то тогава прекъсвачът изключва.
При наличие на завишени стойности това означава, че ток от някъде (от нула или от фаза) не се затваря през веригата, през която трябва да се затваря. Прекъсвачът реагира на тази нарушена работа, като изключва съответната верига (токов кръг). Тези прекъсвачи задължително се поставят на излазите за всички мокри помещения.
Прекъсвачите с дефектнотокова защита комбинират в едно устройство функциите на дефектнотокова защита и на миниатюрен автоматичен прекъсвач. Прекъсвачите с дефектнотокови защити трябва да осигуряват: управление и изключване на електрическите вериги; защита на потребителите срещу директен и индиректен допир; защита на електрическата инсталация срещу пробив в изолацията.

КОНТАКТНИ ТОКОВИ КРЪГОВЕ И ЛАМПОВИ ТОКОВИ КРЪГОВЕ

В повечето случаи кабелът за контактните токови кръгове обикновено е със сечение на жилата 4 mm2, много рядко 6 mm2. След като се изтегли кабелът до помещението, посредством разклонителни кутии се правят отклонения към съответстващите на проекта контактни излази.
Разклоненията обикновено се правят с проводник със сечение на жилата 2,5 mm2. Може да се използва проводник 4 mm2, но монтажът в контакта е доста труден и е голяма вероятността контактът да се счупи при опит да се свържат проводниците вътре. Нормално е на един токов кръг да се свързват по 3 до 5 контакта - контактите в една стая например.
Изключение правят токовите кръгове, които по проект са предназначени за по-високи натоварвания. Най-често в едно жилище това са кръговете, предназначени за свързване на готварска печка, електрически бойлер или някакъв друг електроуред с по-голяма консумация на електроенергия.
В тези случаи контактните излази към тези електроуреди се правят на отделен токов кръг за всеки един от тях. Например, изтегля се проводник от апартаментното табло до готварската печка с проводник 4 mm2, без да се правят никакви отклонения за други контактни излази. Предпазителят, на който е свързан кабелът, е изчислен според спецификацията на дадения уред и отговаря само за него.
Изграждането на ламповите кръгове в едно жилище е подобно на това на контактните кръгове. Разликите са в това, че се работи с по-малки мощности, нужни за осветление в сравнение с мощностите на електроуредите. Захранващият проводник от апартаментното табло може да бъде 2,5 mm2, но най-добре 1,5 mm2.
Отклоненията от разпределителната кутия към самите лампови излази, както и към ключовете на осветлението, не е нужно да са с по-голямо сечение от 1,5 mm2. Не се препоръчва и проводник с по-малко сечение от 1,5 mm2 от механични съображения и трудности при свързване в клемите на осветителното тяло.
Най-често в един апартамент осветлението е на един токов кръг, макар за предпочитане да е те да са два. Всички упоменати дотук сечения на кабели и брой на токови кръгове са условни. Те зависят от редица фактори, като мощността на консуматорите, за които има конкретни таблици за изчисление, защитната апаратура, каскадиране и др. Друг фактор могат да бъдат индивидуалните изисквания на обитателите на дома.

Реклама