Language
Свържете се с нас
Работно време онлайн магазин: Понеделник – Петък от 8:00 до 17:00
Телефон за връзка Обади се 0700 10 321

Обаждането към универсален номер се таксува съгласно тарифния Ви план към номера 0700

Изпрати съобщение Ново съобщение

Пишете ни на [email protected] или попълнете формуляра за обратна връзка.

^ad08297-f43-eca7-a4-c4-d838-d954-b10-bdd676-c8-edaa508255783^pimgpsh-fullsize-distr_496x330_crop_478b24840a

Томболи и Акции

Игра във фейсбук страницата на Masterhaus

Довършете изречението в следната публикация- goo.gl/4PHkMf на нашатa официална фейсбук страница, като споделите своята семейна рецепта за перфектна почивка у дома и може да спечелите комплект "Damask", включващ висококачествени халати и хавлиени кърпи за двама. 

Името на победителя ще изтеглим на лотариен принцип и ще обявим във фейсбук страницата на Masterhaus на 5 януари 2016 г. 

Повече за играта и нейните правила ви каним да научите тук:

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА и УСЛОВИЯ НА ИГРАТА с ТОМБОЛА “У ДОМА НАЙ-ДОБРЕ СИ ПОЧИВАМE, КОГАТО____”

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

 

1.1. Играта “У дома най-добре си почиваме, когато____” e организирана от  “БОШНАКОВ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, СПЗ к/с “Славейков”, хипермаркет “Мастерхаус”, с ЕИК № 102082965, за краткост по-долу наречено ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА.

 

1.2 Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на Facebook страницата www.facebook.com/masterhaus, както и на интернет адрес www.masterhaus.bg („Официални правила“).

 

1.3 Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook страницата www.facebook.com/masterhaus, както и на интернет адрес www.masterhaus.bg.

 

 

2. ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА И ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

2.1. Играта се организира и провежда на територията на  Р. България.

 

2.2. Играта е отворена за участие за всички пълнолетни и дееспособни български граждани- физически лица и физически лица, които имат постоянно местожителство в Р България с изключение на служителите на “БОШНАКОВ“ ЕООД и свързани с тази Игра, както и преки членове на семействата им.

 

2.3 В случай че спечелилият участник не е навършил 18 години в дена на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител.

 

2.4. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител преди регистрация на страницата www.facebook.com/masterhaus във връзка с провеждането на Играта и/или с предоставянето на свои лични данни.

 

2.5. В Играта могат да участват физически лица, които са извършили валидна регистрация във Facebook на интернет адрес www.facebook.com. Регистрацията във Facebook се извършва съобразно общите условия и правила, публикувани на интернет адрес www.facebook.com.

 

2.6. За участие в Играта не е необходимо закупуването на какъвто и да е било продукт от Организатора.

НАГРАДАТА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАМЕНЕНА ЗА ПАРИЧНАТА Й РАВНОСТОЙНОСТ.

 

3. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

 

3.1.  Участниците в играта са длъжни да спазват условията и описаните по-долу правила на играта, наречени Официални правила на играта.

 

3.2. Официалните правила ще бъдат публикувани на официалния сайт на фирмата www.masterhaus.bg и на www.facebook.com/masterhaus за целия период на играта.

 

3.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва официалните правила на играта, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на официалния сайт на фирмата www.masterhaus.bg и нафейсбук страницата www.faceboook.com/masterhaus .

 

3.4. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Играта, като с извършването на което и да е действие за участие в играта, всеки участник потвърждава, че се е запознал с тях, разбрал ги е и ги приeма безусловно. 

 

4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

 

4.1 Играта започва на 27.12.2015 г. в 20:00:01 и завършва в 15:59:99 ч. на 05.01.2016г.

 

5. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

 

5.1. За участие в Играта участниците следва да станат „фенове“ на Facebook страницата на Организатора www.facebook.com/masterhaus

 

5.2. Всеки, който желае да участва в Играта, следва до 15:59:99часа на 05.01.2016 г. да даде своя отговор под публикацията с въпроса “У дома най-добре си почивамe, когато____”, публикувана на Facebook страницата www.facebook.com/masterhaus

 

5.2. Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез администратор публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата www.facebook.com/masterhaus . Администраторът от страна на Организатора има правото да сваля от Facebook страницата www.facebook.com/masterhaus всеки коментар, отговор, изображение и др., който по негово усмотрение нарушава горните изисквания.

 

 

6. НАГРАДА И ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДАТА.

 

6.1. Печелившият участник в Играта получава 1 бр. комплект “Damask” Sarev, включващ 2 броя халати, 2 малки и 2 големи хавлиени къри (наричан по-долу „Награда/та“)

 Комплект "Damask"

6.2. Тегленето на Наградата се извършва на случаен принцип измежду всички участници, дали отговор на публикуваният от Организатора въпрос, чрез използване на специализиран компютърен софтуер, осигуряващ шанс за Награда на всички участници.

 

6.3. Спечелилият участник ще бъде обявен на Facebook страницатаwww.facebook.com/masterhaus  на 05.01.2016 г. до 24:00 часа (българско време).

 

6.4. За получаване на Наградата спечелилият участник следва в срок от 10 (десет) работни дни да се свърже с Организатора на Играта като изпрати лично съобщение на Facebook страницата www.facebook.com/masterhaus със следната информация: три имена, адрес и телефон за връзка.

 

6.5 Разходите по изпращане и доставка на наградата са за сметка на Организатора. Печелившият следва да подпише приемо-предавателен протокол при нейното получаване.

 

6.6. В случай че Награда бъде спечелена от участник под 14 години, Организаторът ще предостави Наградата на спечелилия само при изрично приемане на Наградата от негов родител или друг законен представител. В случай че Награда бъде спечелена от участник, навършил 14 години, но ненавършил 18 години, Организаторът ще предостави Наградата на спечелилия само при изрично съгласие за приемане на Наградата от негов родител или друг законен представител.

 

7. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

 

7.1. Наградата ще бъде изпратенa в най-късно до 10 дни след получаване на съобщение, съдържащо личните данни на печелившия. При отказ да бъде получена Наградата, правото за нейното получаване се погасява.

 

7.2. Печелившите лица ще бъдат обявени на www.masterhaus.bg и facebook страницата на MASTERHAUS. Печелившият участник ще бъде изтеглен на произволен принцип.  

 

7.3. Ако печелишият не потърси или не получи наградата си до крайният срок,правото за нейното получаване се погасява.

 

7.4. Наградата се получава лично от Печелившия.

 

7.5. Организаторът не поема отговорност за сгрешени или невалидни пощенски адреси за доставка на наградите.

 

8. ДРУГИ

 

8.1 С включването си в Играта, всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.

 

8.2. С извършването на което и да е действие за участие в томболата, всеки участник потвърждава, че дава неотменимото си съгласие (и се съгласява да потвърди това в писмен вид при нужда) Организатора и действащите от негово име лица да го снимат, да ползва за търговските си цели, вкл. и публично името и негови снимки и изображения, гласа и/или образа му за рекламни, търговски и/или популяризационни цели (включително, но не само, обявяване на статута му на Печеливш) без допълнително възнаграждение във всякакви медии, които са известни понастоящем или предстои да бъдат открити в бъдеще, по целия свят, включително в Интернет, без ограничение във времето и без да е необходимо предварително известие, преглед или одобрение както и при връчването на наградата за рекламни и информационни мероприятия, без да му се дължи каквото и да било допълнително или друго заплащане и/или обезщетение неограничено във времето.

 

8.3 Участниците могат да се свържат с Организатора, както чрез лично съобщение във Facebook страницата www.facebook.com/masterhaus, така чрез контактна форма на адрес: www.masterhaus.bg/bg/contacts

 

8.4. Тази Игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да е било начин от Facebook и не следва да се свързва с Facebook. С включването си в нея участниците предоставят информация на Организатора, а не на Facebook.

 

 

9. ОТГОВОРНОСТ

 

9.1.Организаторът нa играта- “БОШНАКОВ” ЕООД не се задължава да води кореспонденция с лица, чиито имена не са изтеглени.

9.2. Организаторът на играта няма да бъде привличан като страна в спорове за собственост на награди, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с игрaтa.

 

9.3. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до Facebook страницата www.facebook.com/masterhaus, невъзможност за публикуване на съдържание на същата страница, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с Играта. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.

 

9.4. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на Facebook страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

 

9.5. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.

 

10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

 

10.1 Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на  личната информация, събрана по време на играта.

 

10.2. Фирма “БОШНАКОВ“ ЕООД е вписана в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен №136124 към  Комисията за защита на личните данни. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в играта и да я използва, съгласно настоящите Официални правила и действащото законодателство.

 

10.3. Организаторът събира, съхранява, обработва и използва персоналната информация на спечелилия участник с цел обявяване и получаване на награтада от играта(„лични данни”).

 

10.4. Включвайки се в Играта, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни, ако спечелят Наградата – три имена, адрес и телефон за връзка.

 

10.5. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

 

10.6. Участниците в Играта се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в Играта, лични данни с цел обявяване на спечелилия участник в Играта, както и доставянето на Наградата.

 

10.7. С включването в Играта, всеки участник приема имената му, както и неговата профилна снимка да бъдат публикувани във Facebook страницата www.facebook.com/masterhaus с цел посочване на лицето като спечелило.

 

10.8. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено изявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

 

11. БЕЗ ОСРЕБРЯВАНЕ

 

Замяната на наградата срещу други или срещу паричния й еквивалент не се допуска.

 

12. ТАКСИ

 

Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, свързани с участието в играта, като такси за достъп до интернет и други.

 

13. ИЗВЕСТЯВАНЕ

 

Имената на печелившите ще бъдат публикувани на официалния уеб-сайт на MASTERHAUS на www.masterhaus.bg, както и във facebook страницата на MASTERHAUS в сроковете по чл.7.1. от правилата.

 

14. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

 

14.1 Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на Facebook страницата www.facebook.com/masterhaus и на интернет адрес www.masterhaus.bg

 

15. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

 

15.1 Тази игра може да бъде прекратена едностранно от Организатора по всяко време, без предизвестие към участниците, ако за него настъпят материални загуби, възникнат технически или юридически причини, нарушения на правилата или форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора на промоцията по причини, независещи от неговата воля да продължи настоящата промоция.

15.2 Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на Facebook страницата www.facebook.com/masterhaus и на интернет адрес www.masterhaus.bg

 

16. СЪДЕБЕН СПОР

 

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на промоцията и участниците в тази промоция ще се  решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от съответния по подсъдимост Бургаски Районен или Бургаски Окръжен Съд.

 

Успех!

Екипът на Masterhaus