print

Стълбищен автомат Асе-5

  1. In Stock
  2. Стълбищният автомат АСЕ-5 е предназначен да комутира осветителни вериги с електрически лампи. В случай на късо съединение във веригата, вграденият в стълбищният автомат предпазител не позволява изгаряне на целия автомат.
    See more >
  3. Check store inventory
  4. see more from - Fuses

Technical features

Стълбищният автомат АСЕ-5 е предназначен да комутира осветителни вериги с електрически лампи. В случай на късо съединение във веригата, вграденият в стълбищният автомат предпазител не позволява изгаряне на целия автомат.
Технически характеристики:
 - Номинално захранващо напрежение - 220V
 - Номинална честота - 50Hz
 - Област на настройка - от 60s до 300s

Продукти Стълбищни автомати

Substitute products