Language
Свържете се с нас
Работно време онлайн магазин: Понеделник – Петък от 8:00 до 17:00
Телефон за връзка Обади се 0700 10 321

Обаждането към универсален номер се таксува съгласно тарифния Ви план към номера 0700

Изпрати съобщение Ново съобщение

Пишете ни на [email protected] или попълнете формуляра за обратна връзка.

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Настоящата Политика за защита на личните данни е разработена в съответствие с европейското и българското законодателство в областта на защитата на лични данни. Тя предоставя информация за начина, по който „Бошнаков” ЕООД  събира, използва, разкрива и защитава Вашите лични данни.

Общи понятия

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, личните данни се определят като всяка информация, която идентифицира или може да доведе, пряко или непряко, до Вашето идентифициране.

Обработване  на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на Вашите лични данни, като събиране, записване, използване, разпространяване, предоставяне, блокиране, унищожаване и т.н.

Фирма „Бошнаков” ЕООД, вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 102082965, е администратор на лични данни по смисъла на Общия Регламент, който определя самостоятелно целите и средствата за обработване на лични данни.

 

НАШИТЕ ПРИНЦИПИ, СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност

Ние изпълняваме дейностите, свързани с обработване на Вашите лични данни 1) след като сме получили Вашето съгласие; 2) за изпълнение на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключване на договор; 3) с цел легитимно осъществяване на бизнес дейности и безпроблемно клиентско обслужване; или 4) с цел изпълнение на задълженията ни към Вас.

Освен това, Ви информираме за целите на обработване на Вашите лични данни, продължителността на тяхното съхранение и пред кого биват разкривани.

Ограничение на целите

Събираме лични данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не ги обработваме по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

Свеждане на данните до минимум

Събираме лични данни, които са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите на обработване.

Достъп до данните

Осигуряваме Ви достъп и възможност да прегледате, коригирате, допълните или изтриете Вашите лични данни, които сте споделили с нас.

 

Какви лични данни събираме и с каква цел ги използваме

1. Основна услуга „Клиентска карта MASTERHAUS

За да се възползвате от нашата основна услуга, е необходимо да ни предоставите Вашите име и фамилия, адрес и телефон за контакт.

Доброволно предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за създаване на „Карта на клиент“ в нашата система. Това е необходимо, за да бъдете идентифициран като картодържател и да се възползвате от отстъпка при закупуване на стоки[1] от нашите строителни хипермаркети MASTERHAUS в гр.Бургас, гр.Несебър, гр.Приморско и гр.Айтос.

Като картодържател, Вие може да получавате съобщения, свързани само с изпълнението на договора, например при промяна в условията, ползваните преференции и т.н.

Ние ще обработваме Вашите лични данни въз основа на чл. 6, пар.1, буква б) от Европейския регламент относно защитата на лични данни с цел предоставяне на отстъпка.

2. Допълнителни услуги

Допълнителните услуги, които можем да Ви предоставим като наш клиент, се извършват единствено след получаване на Вашето съгласие.

2.1. Получаване на неперсонализирана информация

С Вашето съгласие, можем да Ви изпращаме информация за актуални продукти и услуги; продукти в период на промоция, акция или разпродажба; томболи и игри с награди.

За целта е необходимо да ни предоставите и Вашия имейл.

Ние ще обработваме Вашите лични данни въз основа на чл. 6, пар.1, буква а) от Европейския регламент относно защитата на лични данни с цел получаване на неперсонализирана информация.

2.2. Получаване на персонализирана* информация

С Вашето съгласие, можем да Ви изпращаме информация за актуални продукти и услуги; продукти в период на промоция, акция или разпродажба; томболи и игри с награди, анкети, които са съобразени с Вашите интереси.

*Персонализацията се извършва чрез анализ и прогноза на Вашето покупателно поведение, например предпочитания за продукти или продуктова категория, участие в промоции, акции или разпродажба, предпочитан филиал за покупки.

За целта е необходимо да ни предоставите и Вашия имейл.

Ние ще обработваме Вашите лични данни въз основа на чл. 6, пар.1, буква а), съобразено с чл. 22, пар.2, буква в) от Европейския регламент относно защитата на лични данни с цел получаване на персонализирана информация.

2.3. Проучване на пазара

Ние обработваме данните от покупателното поведение на нашите клиенти с цел проучване на пазара, за да адаптираме нашата търговска оферта съобразно актуалните потребителски тенденции. Веднъж експортирани от системата ни във вид на справка, тези данни не могат да бъдат свързани по никакъв начин с Вас.

Това е наш легитимен интерес, съгласно чл.6, пар.1, буква е) от Европейския регламент относно защитата на лични данни.

3. Кариери

Ние използваме електронната платформа на Джобс.БГ, за да публикуваме обяви за свободните работни места в нашата фирма. Вие можете да кандидатствате по дадена обява, като предоставите своята автобиография директно чрез сайта на Джобс.БГ или на сектор „Информация” в някой от нашите търговски обекти MASTERHAUS в гр. Бургас, гр. Несебър, гр. Приморско и гр. Айтос.

За да приемем и обработим Вашите документи, е необходимо да подпишете Декларация за съгласие, която ще Ви бъде предоставена от сектор „Информация” или във вид на електронна декларация от сайта на Джобс.БГ.

Предоставяйки своята автобиография, Вие ни давате информация за Вашата физическата идентичност (име, адрес, телефон) и Вашата социална идентичност (образование, трудова дейност, допълнителна квалификация).

Ние ще обработваме Вашите лични данни единствено с цел преглед и класиране на информацията в тях, в зависимост от изискванията на съответната обява, публикувана в Джобс.БГ, в съответствие с нашата Процедура при обработка на лични данни на кандидати за работа.

Как защитаваме Вашите данни

За да предотвратим неупълномощен достъп или разкриване и за да гарантираме правилно използване на данните Ви, прилагаме подходящи технически и организационни мерки за защита на данните, които събираме и обработваме. Ние разполагаме със сигурна система за управление на бизнеса с ограничен външен достъп.

Продължителност на съхраняване на личните данни

Като наш клиент, ние съхраняваме Вашите основни лични данни (име, адрес, телефон и имейл) в нашата система за управление на бизнеса за срок, регламентиран от закона.

Данните от участие в томболи, игри, акции или анкети се съхраняват за период до 1 г.

Данните от статистическите анализи се съхраняват за период до 5 г. Тези данни са с неличен характер и не могат да бъдат свързани с Вас или да доведат до Вашето идентифициране.

Вашата автобиография се съхранява за срок до 3 (три) месецa от изтичане на активността на обявата.

След изтичане на горепосочените срокове, Вашите данни се унищожават, съгласно нашата Процедура за съхраняване и унищожаване на данни.

Как можем да споделяме Вашите лични данни

Можем да споделяме Вашите лични данни в следните случаи:

 • във връзка с осигуряване на доставката или транспорта на закупените от Вас стоки;
 • за да осигурим спазването на законовоустановено задължение;
 • за предотвратяване на измами или за осигуряване на мрежова и информационна сигурност на нашите системи.
   

Вашите права

Вие имате следните права по отношение на обработването на данни, както и на данните, които се записват за тях:

 • Да отправите искане за потвърждаване дали се обработват лични данни, свързани с Вас и да получите достъп до тях, както и допълнителна информация, свързана с тяхната обработка;
 • Да поискате копие от своите лични данни, които са в процес на обработка;
 • Да поискате да коригираме Вашите лични данни, в случай, че са неточни, непълни, или вече не са актуални;
 • Да поискате да изтрием Вашите лични данни, в случай, че обработването е  неправомерно;
 • Да поискате да ограничим обработването на Вашите лични данни, в случай че 1) данните Ви са неточни, за срок, позволяващ ни да проверим тяхната точност; 2) обработването е неправомерно, но вместо да бъдат изтрити, желаете да ограничим използването им; 4) са необходими за установяване, упражняване или защита на правни претенции
 • Да възразите срещу обработване, което е необходимо за целите на нашите легитимни интереси или за целите на директния маркетинг, което включва профилиране;
 • Да получите предоставените от Вас лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да ги прехвърлите на друг администратор, или да поискате от нас да осъществим това прехвърляне;
 • Да оттеглите съгласието си за обработка на Вашите лични данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора (Образец);
 • Да не бъдете обект на автоматизирано взети решения, които Ви засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса;
 • Да подадете жалба до надзорен орган, ако смятате, че обработването е неправомерно или са нарушени Вашите права.

 
Как можете да упражните Вашите права

За да упражните своите права, е необходимо да отправите искането си чрез попълване на формуляр, който ще Ви бъде предоставен от сектор „Информация”, или заявление в свободен текст, което съдържа основните положения посочени в Образеца.

Заявлението можете да изпратите по пощата, по имейл или да го подадете лично на посочените по-долу данни за контакт.

Вашето искане ще бъде обработено съгласно нашата Процедура за управление на исканията, в рамките на един месец от получаването му.

 
Данни за контакт с Администратор

Фирма „Бошнаков” ЕООД

гр. Бургас, п.к. 8000

Северна промишлена зона

Строителен хипермаркет MASTERHAUS

Тел.: 056/857022; Факс: 056/857033

Е-mail: [email protected]

Ако имате коментари или запитвания във връзка с обработката на лични данни или упражняване на Вашите права, можете да се обърнете към нашия Отговорник по защита на данните: [email protected].

Дата на последна актуализация: Май 2018 г.

 

 

Реклама