Цифри, Пиктограми и Знаци

76 продукта


Артикулите в продуктовата група Цифри, пиктограми и значи са със строго утилитарно приложение. Имат тясноспециализирана роля и служат на всички. Знаците например ни указват посоки със стрелка, място за паркинг, пушенето забранено, тоалетна, място за безжична връзка и т.н.
Пиктограмите също са табели, показващи основните разпознаваеми черти на обект, предмет, явление, които най-често са представени в схематичен вид. Изпълняват същите функции като знаците, но в по-различен графичен вид.
Цифрите и буквите, които ще откриете в продуктовата група са с различен дизайн и в различни цветове. Изработени са от PVC и намират приложение при залепване на пощенски кутии, входни врати, номерация на офиси и други. В продуктовата група ще откриете също и комплекти стоманени букви и цифри за набиване, с които може да печатате върху меки метали.
Цифрите, пиктограмите и знаците могат да се използват както във вашия собствен дом, така и в обществени сгради и помещения.