Този сайт използва "бисквитки" (cookies), с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече.

Разбрах
Language
Свържете се с нас
Работно време онлайн магазин: Понеделник – Петък от 8:00 до 17:00
Телефон за връзка Обади се 0700 10 321

Обаждането към универсален номер се таксува съгласно тарифния Ви план към номера 0700

Изпрати съобщение Ново съобщение

Пишете ни на online@masterhaus.bg или попълнете формуляра за обратна връзка.

Артикул № 0502100076

 • Препарат (концентрат) за борба с комари на открито
 • Един флакон е достатъчен за приготвяне на 5 л работен разтвор
 • Един флакон е достатъчен за защита на площ до 100 кв.м
 • Разтваря се във вода
 • Прилага се чрез пръскане с градинска пръскачка
939лвОнлайн цена

Бърза доставка

Преглед на пратката

Право на връщане


Виж цена и срок за доставка

Изберете магазин

Виж цена и срок за доставка
-+

Често купувани заедно

Препарат за комари на открито Фовал 50мл 0502100070-preparat-za-bylhi-i-kyrlezhi-25ml-bandit-10-ev_246x246_pad_478b24840a 0502100068-preparat-za-muhi-25gr-muscid_246x246_pad_478b24840a
2763 лв

Описание

Препарат за комари на открито Фовал ЕК на марката BUGAWAY. Препаратът представлява мощен коктейл от три активни вещества, които имат светкавичен първоначален и дълъг остатъчен ефект. Той ви позволява да осъществявате контрол над всякакви популации от комари (включително тигровия) и да се насладите на комфортно прекарано време на открито.

Активни вещества:

 • Циперметрин – 8.0 г/ 100 г;
 • Тетраметрин – 2.0 г/ 100 г.;
 • Пиперонил бутоксид – 10.0 г/ 100 г.

Област на приложение:
Инсектицид за контрол на летящи (мухи, комари) и пълзящи насекоми (хлебарки, мравки, дървеници, бълхи, кърлежи) на открито, в жилищни сгради, здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение, индустрирални обекти, складове, мелници, животновъдни ферми, обекти за производство и търговия с храни, транспортни средства и др.

Вид на биоцидния препарат:
Емулсионен концентрат.

Начин на употреба:
Препаратът е концентрат, от който се приготвят работни разтвори, като се разрежда с вода. Прилага се чрез опръскване от разстояние 30 см с ръчни, гръбни и моторни пръскачки. Срещу комари и мухи се опръсква растителността на открито, треви, храсти, листна маса, външни стени и стрехи на къщи, рамки на прозорци и врати. Срещу хлебарки, мравки, дървеници и бълхи се опръскват местата, където се наблюдава активност на насекомите – зад мебели, печки, хладилници, на влажни и тъмни места, зад и около шкафове, рафтове, в процепи, дупки и пукнатини, около касите на врати и прозорци. Срещу кърлежи се опръскват тревните площи; преди обработка, задължително да се окосят.

Дози:

 • Срещу комари – 1% (10 мл в 1 л вода).
 • Срещу мухи 2% (20 мл в 1 л вода).
 • Срещу хлебарки, мравки и дървеници – 2-4% в зависимост от заселеността (20-40 мл в 1 л вода).
 • Срещу бълхи – 4% (40 мл в 1 л вода).


Разходна норма: 1 л за 20 м2.

Мерки за оказване на първа помощ:
При контакт с кожата: Незабавно да се свали замърсеното облекло. Замърсените кожни участъци да се измият незабавно обилно с вода. Ако симптомите на дразнене персистират, да се потърси квалифицирана лекарска помощ. Замърсеното облекло да се изпере преди повторна употреба.
При контакт с очите: Да се изплакнат незабавно обилно с чиста, прясна вода в продължение поне на 15 минути. Да се потърси квалифицирана лекарска помощ.
При вдишване: Да се изнесе пострадалият на чист въздух. Ако е засегнато дишането да се потърси квалифицирана лекарска помощ.
При поглъщане: Да се потърси квалифицирана лекарска помощ. Да се предизвика повръщане само ако е наредено от лекар. Никога не давайте нещо през устата на лице в безсъзнателно състояние. Специфичен антидот: Няма. Лечението е симптоматично.

Предпазни мерки при употреба, транспорт и съхранение:
Да не се прилага в концентриран вид: следвайте инструкциите на производителя. Да не се поглъща. Да не се замърсяват храни и напитки или опаковки предназначени за използване с храни и напитки. Да се избягва контакт с очите. Да не се изпуска в канализацията. При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикетът. Да се пази от деца и домашни любимци. Да се съхранява под ключ, в сухо и проветриво помещение, в добре затворените оригинални опаковки, далече от храни, напитки и фуражи. Да се транспортира в съответствие с изискванията.

Интервали от време, които трябва да се спазват между отделните приложения, както и между приложението и достъпа на хора:
При необходимост, обработката може да бъде повторена. Достъпът на хора се разрешава след проветряване на помещенията в продължение на поне 2 часа.

Предупреждения за опасност:

 • Предизвиква сериозно увреждане на очите.
 • Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
 • За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се спазват инструкциите за употреба.
 • Препоръки за безопасност:

Препоръки за безопасност:

 • Да се съхранява извън обсега на деца.
 • Да се избягва изпускане в околната среда.
 • Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

Спецификации

Вид
Концентрат
Предназначение
Против комари
Марка
BUGAWAY

Продукти с подобни характеристики

Въпроси и отговори

0 Въпроси
0 Отговори
Няма въпроси, бъди първия

Оцени продукта

0.00 0 коментара
 1. 0
 2. 0
 3. 0
 4. 0
 5. 0
0% препоръчват този продукт Оцени продукта
Няма коментари, бъди първия

Реклама