MASTERHAUS отвори врати в гр. Айтос на 12.Април 2014

masterhaus-aytos_236x176_crop_478b24840a Разгледай галерията (1)

Обекта е разположен на 1500 кв.м собствен урегулиран имот. Конструкцията представлява застрояване на един етаж с кота корниз до 6.00 м.  1300 м2 е застроената търговска площ с прилежащ паркинг с над 40 паркоместа.

Търговската и складовата зони са проектирани в хале с носеща конструкция от сглобяеми стомано - бетонни колони, метални рамки и сандвич панели / пожароустойчиви съгл. Наредба №2/за стени и покрив.

От безгредова стоманобетонна конструкция са решени: приемния блок на търговската база, административното обслужване, битовките за персонала, ел. табло и други сервизни и обслужващи помещения.

С проекта са осигурени повече от нормативно необходимите евакуационни изходи. Съгласно утвърден линеен график, максим ален брой на работниците на строителния обект: 50.