Language
Свържете се с нас
Работно време онлайн магазин: Понеделник – Петък от 8:00 до 17:00
Телефон за връзка Обади се 0700 10 321

Обаждането към универсален номер се таксува съгласно тарифния Ви план към номера 0700

Изпрати съобщение Ново съобщение

Пишете ни на [email protected] или попълнете формуляра за обратна връзка.

img-1379-r_496x330_crop_478b24840a

За MASTERHAUS

Бошнаков ЕООД отчете резултатите от изпълнението на евро проект

”Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите в хипермаркети „MASTERHAUS”

 

 

На 29.05.2015 г. в сградата на „Бизнес инкубатор Бургас”, се проведе закриващо информационно събитие във връзка с успешното приключване на проект ”Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите в хипермаркети „Мастерхаус” на „Бошнаков” ЕООД, осъществяван по договор за БФП № ESF-2203-02-02002”.

Събитие бе организирано от “Бошнаков” ЕООД-бенифициент по проекта.

Фирма „Бошнаков” ЕООД осъществява своята дейност в сферата на търговията със строителни материали и стоки за ремонта, бита, градината, домакиня и със своя над 20 годишен опит, фирмата постига лидерски позиции на регионалния пазар и е една от водещите в своята област и в национален аспект.

Началото на закриващата  конференция беше поставено  от ръководителя на проекта Калина Новакова, финансов мениджър на фирма “Бошнаков” ЕООД. 

В срещата взеха участие гости , заинтересовани лица и представители на медиите.

Присъстващите бяха приветствани и от Петя Бакалова - ръководител на Бизнес инкубатор Бургас, любезен домакин на събитието.

Ръководителят на проекта направи презентация, която онагледи постигнатите резултати , тяхното отчитане и подчерта, че с изпълнението на проекта са постигнати всички заложени основни и специфични цели и благодари на участниците за проявената отговорност при изпълнение на задачите.

След осъществения превоз на 144 служители на “Бошнаков” ЕООД от местоживеенето им до магазините на дружеството в  с. Равда и гр. Приморско в продължение на 12 месеца, делът на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки е: 100%.

Успешното реализирането на проекта има принос за постигане на общата  и специфичните цели както на ОПРЧР 2007-2013, така и на приоритетното направление”Повишаване на производителността и  адаптивността на заетите”, на основно област на интервенция 2.2. Насърчаване гъвкавостта на пазара на труда , а и на общите и специфичните цели на настоящата процедура „на път”.

Проекта е в съответствие с принципа на екологична устойчивост, тъй като чрез използването на организиран транспорт предимно с автобуси от и до работното място на заетите, се елиминира  необходимостта от използване на много на брой по-малки транспортни средства, а оттам и отделянето на вредни газове във въздуха от тях.

Чрез изпълнението на дейностите по  информиране и публичност чрез настоящата конференция, проектът допринесе за споделяне на добри практики по отношение на организирания транспорт на заети в подобни предприятия.

 

След приключване на проекта, фирма Бошнаков ЕООД ще продължи да осъществява превоз на служителите си от и до работното им място, защото за Бошнаков ЕООД това е част от социалната отговорност на работодателя - да осигури удобен транспорт на заетите в хипермаркети МАСТЕРХАУС, които живеят в отдалечени от работата им населени места.