Language
Свържете се с нас
Работно време онлайн магазин: Понеделник – Петък от 8:00 до 17:00
Телефон за връзка Обади се 0700 10 321

Обаждането към универсален номер се таксува съгласно тарифния Ви план към номера 0700

Изпрати съобщение Ново съобщение

Пишете ни на [email protected] или попълнете формуляра за обратна връзка.

abiturienti-novina-mini_496x330_crop_478b24840a

Томболи и Акции

За вас, щастливи родители на абитуриенти!

Стартира най-новата кампания на фирма "Бошнаков" ЕООД, насочена към всички родители на предстоящи зрелостници!
С настоящата желаем да подпомогнем всички семейства на абитуриенти да осъществят желаното освежаване на дома с помощта на 3 броя талони с 10% отстъпка и със спокойствие да посрещнат на празника своите близки и приятели. 

Запознайте се с условията за издаване на промоционални талони, тук:

                 Общи условия на кампания „Горди родители на абитуриенти!“ 


1. Организатор
Кампанията е организирана от „Бошнаков“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, СПЗ к/с “Славейков”, хипермаркет “Мастерхаус”, ЕИК № 102082965, за краткост по-долу наречено ОРГАНИЗАТОР.

2. Територия на Кампанията
Кампанията „Горди родители на абитуриенти“, за краткост Кампанията, се провежда ПО ОТДЕЛНО на територията на всеки строителен хипермаркет MASTERHAUS съответно в гр.Бургас, с.Равда, гр.Приморско и гр.Айтос, собственост на “БОШНАКОВ” ЕООД. 
В кампанията не участва прилежащата на всеки обект строителна борса.

3. Официални правила
3.1.  Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и описаните по-долу правила на Кампанията.
3.2. Официалните правила ще бъдат публикувани на официалния сайт на фирмата www.masterhaus.bg  за целия период на Кампанията, както и ще бъдат поставени и на сектор „Информация“ в съответните магазини.3.3. Организаторът на Кампанията си запазва правото да променя или допълва официалните правила.
3.4. С участието си в Кампанията участниците се обвързват с Общите условия на Кампанията и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Кампанията, като с извършването на което и да е действие за участие, всеки участник потвърждава, че се е запознал с тях, разбрал ги е и ги прима безусловно.
3.5. С извършването на което и да е действие за участие в Кампанията, всеки участник потвърждава, че дава неотменимото си съгласие Организатора да събира, ползва и оперира с личните му данни. Отказът да се предоставят необходимите данни води до невъзможност за успешно приключване на регистрацията в Кампанията и съответно до предоставяне на промоционални талони за отстъпка.


4. Продължителност на Кампанията
Кампанията започва в 08:00ч. на 01.03.2017г. и завършва на 31.05.2017г. 
Крайният час на Кампанията варира в зависимост от работното време на всеки от търговските обекти от веригата към посочената дата- 31.05.2017г.

5. Получаване на талони „Горди родители на абитуриенти!“ 
Кампанията е отворена за участие ЕДИНСТВЕНО за физически лица.
Регистрация се прави на името на зрелостник ИЛИ на един негов родител.
Повече от една регистрация не се допуска.
Желаещите да участват в Кампанията, следва да се регистрират на сектор „Информация“ в търговския обект, в който възнамеряват да използват промоционалните талони. 
В случай, че регистрацията се прави на името на родител- тя се осъществява след представяне на документ за самоличност на родителя, както и бележник или ученическа карта, удостоверяващ, че лице със същото фамилно име е в 12 клас през учебната 2016/2017 година.
Регистрация на името на зрелостник се осъществява по същия ред- след представяне на документ за самоличност и бележник или ученическа карта, удостоверяващ, че лицето е в 12 клас през учебната 2016/2017 година.
След предоставяне на необходимите данни и документи и тяхното вписване, служител на „Бошнаков“ ЕООД предоставя три броя поименни талони за 10- процентна отстъпка.
Талони за отстъпка ще се издават и могат да бъдат използвани до края на Кампанията- на 31.05.2017г.

6. Условия за ползване на талони
Талоните за отстъпка са персонални и не могат да бъдат преотстъпвани. Последните са валидни и приложими единствено в търговския обект, в който е осъществена регистрицията на ползвателя.
„БОШНАКОВ“ ЕООД си запазва правото да изисква документ за самоличност в момента на покупката с цел идентификация. 
След прилагане на Талонът за отстъпка, последният следва да бъде оставен на обслужващия служител на „Каса“ в съответния търговския обект.
Организаторът приема само талони в оригинал, същите не трябва да са сканирани или преснимани. 

7. Общи положения
Всеки промоционален талон дава право на 10- процентна отстъпка на неговия притежател в обект на Организатора.
Отстъпката от промоционален талон не може да се комбинира с други такива, с карта за намаление- „Лоялен клиент“ и/или да се натрупва. 
Всеки един от трите талона е за еднократна отстъпка. Отстъпката не важи за продукти на промоция, топ цена или разпродажба.
Талоните не могат да бъдат прилагани при пазаруване от (виртуалната) платформа за продажби на стоки www.masterhaus.bg, оперирана от “БОШНАКОВ” ЕООД.. Талонът е валиден до края на Кампанията , след изтичане на този срок, талонът става невалиден. 
„Бошнаков“ ЕООД НЕ носи отговорност при не ползване на талона, за изгубени и откраднати талони.
В случай на връщане на стока, за чието закупуване е използван промоционален талон, се възстановява заплатената сума, включваща отстъпката. 

8Прекратяване на кампанията
Тази промоция може да бъде прекратена едностранно от Организатора по всяко време, без предизвестие към участниците, ако за него настъпят материални загуби, възникнат технически или юридически причини, нарушения на правилата или форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора на промоцията по причини, независещи от неговата воля да продължи настоящата промоция. На участниците няма да бъде давана компенсация под никаква форма и стойност.

 9. Защита на личната информация
Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на  личната информация, събрана по време на кампанията. Фирма “БОШНАКОВ“ ЕООД е вписана в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен №136124 към  Комисията за защита на личните данни. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в промоцията и да я използва, съгласно настоящите Общи условия и действащото законодателство.

Организаторът събира, съхранява, обработва и използва персоналната информация, вписана в Талоните („лични данни”). Организаторът ще използва тези данни за целите на Кампанията, както и за административни цели с оглед дългосрочно обслужване на клиентите, за предоставяне на персонализирани услуги за клиента и/или картодържатели, специално подготвени или персонализирани търговски промоции, участие в програми за лоялност, както и за проучвания на пазара или нагласите и мненията. Организаторът може да използва лични данни също и за да предостави информация при нужда от изтегляне на продукти, в съответствие с приложимите законови изисквания. В последния случай Организаторът може да използва всички подходящи и налични комуникационни канали като писма, електронна поща, SMS, телефонни обаждания и др. с цел да осигури сигурността на своите клиенти.

10. Съдебен спор

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на кампанията и участниците в нея ще се  решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от съответния по подсъдимост Бургаски Районен или Бургаски Окръжен Съд.