Language
Свържете се с нас
Работно време онлайн магазин: Понеделник – Петък от 8:00 до 17:00
Телефон за връзка 0700 10 321 0875 303 000

Обаждането към универсален номер се таксува съгласно тарифния Ви план към номера 0700

Изпрати съобщение Ново съобщение

Пишете ни на [email protected] или попълнете формуляра за обратна връзка.

mesec-henkel-motorche-novina-sait_496x330_crop_478b24840a

Томболи и Акции

Спечелете мотопед Peugeot с Henkel и Masterhaus

В периода 01 май- 15 юли 2018 г:

 

 • Купувайте продукти на Хенкел с минимална стойност на касов бон или фактура 30 лв с ДДС, платени в брой, подаръчен ваучер или банкова карта под марките Ceresit, Moment, Loctite, Pattex, Metylan, Tangit от търговските обекти на „Мастерхаус“.
 • Попълнете талон за участие (полетата, намиращи се на листовката за промоцията), като задължително въведете и номера на издадения Ви фискален бон.
 • Попълнените талони оставяйте в специалните кутии за промоцията, разположени в търговските обекти на „Мастерхаус“.
 • В промоцията участват само карти с попълнени ВСИЧКИ полета за участие.
 • Всички коректно попълнени талони участват в тегленето на 4 мотопеда Peugeot KISBEE. Един участник може да спечели само 1 (един) мотопед.
 • Наградите се теглят еднократно от независимо жури на 20.07.2018 на принципа „без връщане“, след което печелившите участници ще бъдат уведомявани по телефон. За всеки един търговски обект от веригата „Мастърхаус“ ще се тегли по един печеливш.
 • Раздаването на наградите ще става между 23.07.2018. и 10.08.2018. в съответния търговски обект, от който е направена покупката, само срещу предоставяне на фискалния бон за покупката.
 • Участник, не потърсил наградата си до 24.08.2018, губи право да получи наградата и Организаторът има право да разпредели непотърсените награди сред резервните печеливши.
 • Промоцията се организира и провежда единствено на територията на търговските обекти на Мастерхаус, в градовете Бургас, Айтос, Приморско, Равда

 

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

НА ПРОМОЦИЯТА „Спечелете мотопед Peugeot с Henkel и Masterhausна ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ

Участието в играта е обвързано с покупка.

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията „Спечелете мотопед Peugeot с Henkel и Masterhaus” се организира и провежда от „Хенкел България“ ЕООД и „Бошнаков“ ЕООД, наричани по–долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА”.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.

2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени като и ще бъдат поставени на видно място в съответните магазини и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на Интернет адрес: http://www.masterhaus.bg

2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва и/или променя Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на Интернет адрес: http://www.masterhaus.bg

2.4. С участието си в томболата участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Томболата, като с извършването на което и да е действие за участие в томболата, всеки участник потвърждава, че се е запознал с тях, разбрал ги е и ги прима безусловно. 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

Промоцията „Спечелете мотопед Peugeot с Henkel и „Masterhaus” се организира и провежда единствено на територията на търговските обекти на Мастерхаус, в градовете Бургас, Айтос, Равда, Приморско.

Промоцията важи САМО за клиентите ЗАКУПИЛИ СТОКИ с марките Ceresit, Moment, Loctite, Pattex, Metylan, Tangit в/от физическите магазини от верига MASTERHAUS, в периода на промоцията.

Клиенти на ОНЛАЙН (виртуалната) платформа за продажби на стоки www.masterhaus.bg, оперирана от “БОШНАКОВ” ЕООД, не участват в томболата. Всяка завършена покупка в магазини (строителни хипермаркети MASTERHAUS) на територията на Р България в гр. Бургас, гр.Приморско, с.Равда, гр. Айтос и отговаряща на долните условия може да участва за спечелването на описаните по-долу награди.

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1. Промоцията стартира в 08:00ч. на 01. май 2018 г. и завършва в 19:00 часа на 15 юли 2018 г. включително.

4.2. Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й, като известява за това на Интернет адрес: http://www.masterhaus.bg

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. Промоцията е валидна за всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България.

5.2. В промоцията нямат право да участват служителите на Хенкел България, служителите на Бошнаков ЕООД, служителите на търговките обекти, в които ще се провежда Промоцията, всички обслужващи агенции, както и членовете на техните семейства.

5.3. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на 5.1 и 5.2., то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:

Наградaта по промоцията е мотопед Peugeot KISBEE със следните спецификации:

Двигател: Моноцилиндров четиритактов

Обем: 49 куб. см.

Мощност: 3.7к.с.

Места: 1+1

Предна спирачка: Диск 170 мм.

Задна спирачка: Барабан 110 мм.

Размер на гуми и джанти: 110/70R12

Среден разход: 2.6 л./100 км

 ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

7.1. За участие в промоцията е необходима покупка на продукти на Хенкел под марките Ceresit, Moment, Loctite, Pattex, Metylan, Tangit от търговски обекти на „Мастерхаус“ на минимална стойност 30 лв с ДДС, платени в брой, подаръчен ваучер или банкова карта, както и да не са върнати. В случай на стока, несъответстваща на договора за продажба, която не е могла да бъде поправена, лицата следва да са пожелали да им бъде предоставен нов продукт под марките Ceresit, Moment, Loctite, Pattex, Metylan, Tangit, а не да бъде възстановена сумата, платена за него.

Продукти няма да бъдат маркирани със специални символи и знаци.

7.2. Участието в промоцията се осъществява след попълване на талон за участие (полетата, намиращи се на листовката за промоцията).

Всеки клиент направил покупка на стойност над горепосочената от верига магазини MASTERHAUS, получава талони за участие в томболата. Стойността на покупката следва да бъде достигната при едно отделно посещение и при една покупка.

Всеки клиент получава съответен брой талони, отговарящ на изразходената сума за продукти под марките Ceresit, Moment, Loctite, Pattex, Metylan, Tangit в магазина, кратни на прага за участие, но не повече от 5бр. участия при една покупка.

Един участник може да участва неограничен брой пъти във всеки строителен хипермаркет MASTERHAUS, но не може да спечели повече от една награда.

7.3. Наградите могат да се получат до 10.08.2018 в съответния търговски обект на Мастерхаус, от който е направена покупката.

Печелившият може да получи Наградата САМО след уреждането на всички административни въпроси, свързани с прехвърляне на собствеността и предаване владението върху нея. Административните разходи по прехвърлянето на Наградата ще бъдат поети от Печелившия. ОРГАНИЗАТОРА няма да поема, данъци, такси и премии, свързани с каквито и да е застраховки (вкл. каско и гражданска отговорност), в случай че такива са изискуеми от действащото българско законодателство и/или поискани от Печелившия. Ако същият откаже и/или не ги заплати ОРГАНИЗАТОРА има право да връчи наградата на подгласника.

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 

8.1. Наградите се теглят в Хипермаркет „Мастерхаус“ гр.Бургас от независимо жури в присъствието на нотариус на 20.07.2018. в 18.00ч. на принципа „без връщане“, след което печелившите участници ще бъдат уведомявани по телефон. За всеки един от четирите обекта на Мастърхаус Бургас, Айтос, Приморско, Равда ще се изтегли 1 (един) печеливш.

Печелившите участници ще бъдат изтеглени на произволен принцип, като освен печелившите ще бъдат обявени и техните подгласници.

Организатора ще направи опит да извести печелившите участници чрез едно телефонно обаждане на посоченият в талоните телефонен номер, като същият няма задължение и/или отговорност да съобщи на печелившите участници по този метод за спечелената награда.

Вече изтеглен участник/карта няма да участва в тегленето на следващите награди.

Печелившите лица ще бъдат обявени със списъци, които могат да бъдат открити на сектор Информация на съответния търговски обект MASTERHAUS, както и на www.masterhaus.bg

8.2. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Видът на наградата е подробно описан в точка 6.

8.3.Наградите ще се получават по описаният в точка 7.3 ред или друг допълнително уговорен начин срещу подписване на приемо-предавателен протокол. Организаторът на промоцията не носи отговорност за неполучени/ недоставени награди при подадена от участник неточна информация за участие в играта.

ОРГАНИЗАТОРА не носи отговорност за грешно изписани, променени или нечетливи данни.

8.4. Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност или от надлежно упълномощено лице.

ОРГАНИЗАТОРА не поема пътните и квартирните разходи, необходими във връзка с получаване на Наградата.

Неполучени награди поради невъзможност за свързване с обявените печеливши поради грешени, неточни или непълни данни за участие се разпределят между резервни печеливши.

ЧАСТ 9 . ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

Не се допуска размяна на награда срещу пари и/или паричен еквивалент.

ЧАСТ 10 . ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност при допускане на печатна грешка или друго нарушение.

10.2. Организаторът на промоцията не отговаря за погрешно заявена информация от участниците по тази промоция.

10.3. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок по Част 7.3, се считат за невалидни.

10.4. Организаторът на томболата няма да бъде привличан като страна в спорове за собственост на награди участващи в промоцията.

ЧАСТ 11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът на промоцията е регистриран като администратор на лични данни и поема задължението, съгласно правилата на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, единствено по повод и във връзка с Промоцията, съгласно условията на изрично предвиденото съгласие, предоставено във формата за участие.

Събирането и обработката на личните данни се базира на законови разпоредби, които оправдават тези опера­ции въз основата на това, че обработката е необходима за провеждане на томболата.

 Всеки Участник има гарантирано право на достъп, корекция, изтриване, ограничаване обработването или на преносимост на данните съгласно  Регламента за защита на личните данни, на адрес: с.Мировяне, п.к. 1289, София област, Завод за строителни смеси Хенкел България ЕООД, както и на телефон 02/806-39-00 или по електронна поща на адрес [email protected] .

 Оттеглянето на съгласието не влияе върху законосъобразността на обработката, основана на съгласието, преди неговото оттегляне.

 Организаторът и свързани с него лица няма да препращат предоставите лични данни на трети страни, освен за провеждане на томболата и с цел разпращане на награ­дите и връзка с участниците.

 Организаторите ще съхраняват предоставените лични данни за срок от 60 (шестдесет) дни след края на промоцията, след което същите ще бъдат изтрити.

 Част 12. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СТОЙНОСТ НА НАГРАДИТЕ

Организаторът и агенцията се задължават да осигурят и предоставят на участник, който е спечелил награда на стойност над 30 лева, документ, удостоверяващ стойността на наградата. Спечелилите награда могат да ползват удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишната данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица

 ЧАСТ 13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.

 ЧАСТ 14. ПУБЛИЧНОСТ

14.1. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период 60 календарни дни след края й.

14.2. С извършването, на което и да е действие за участие в томболата, всеки участник потвърждава, че дава неотменимото си съгласие (и се съгласява да потвърди това в писмен вид при нужда) Организатора и действащите от негово име лица да го снимат, да ползва за търговските си цели, вкл. и публично името и негови снимки и изображения, гласа и/или образа му за рекламни, търговски и/или популяризационни цели (включително, но не само, обявяване на статута му на Печеливш) без допълнително възнаграждение във всякакви медии, които са известни понастоящем или предстои да бъдат открити в бъдеще, по целия свят, включително в Интернет, без ограничение във времето и без да е необходимо предварително известие, преглед или одобрение както и при връчването на наградата за рекламни и информационни мероприятия, без да му се дължи каквото и да било допълнително или друго заплащане и/или обезщетение неограничено във времето.

14.3 С извършването на покупка на и/или над определената стойност, Участниците приемат изцяло настоящите Правила и потвърждават, че Организатора, както и други подизпълнители, участващи в Томболата или предоставящи Наградата, заедно с всичките им длъжностни лица, директори, служители, представители и агенти (наричани заедно „Освободени лица“), не носят никаква отговорност за каквито и да било телесни повреди, включително, но не само смърт, телесно увреждане или имуществени щети, претърпени от което и да било лице, които изцяло или отчасти, пряко или косвено са резултат от приемането, притежанието, употребата на или злоупотребата с Наградата или участие в тази Томбола и свързаните с нея дейности, като Участниците освобождават от отговорност Освободените лица във връзка с горното, както и във връзка с каквито и да било печатни, производствени, технически, типографски, човешки или други грешки в отпечатването, предлагането или обявяването на Наградата.

 

Крайният срок  за участие в Промоцията се удължава от 15.07.2018г. до 30.08.2018г.

Във изпълнение на горното решение се изменят следните текстове от Общите условия на ПРОМОЦИЯ „Спечелете мотопед Peugeot с Henkel и Masterhaus”

  1. „В периода 01 май- 30 август 2018 г.:“
  2. „Наградите се теглят еднократно от независимо жури на 10.09.2018. на принципа „без връщане“, след което печелившите участници ще бъдат уведомявани по телефон. За всеки един търговски обект от веригата „Мастърхаус“ ще се тегли по един печеливш.“
  3. „Раздаването на наградите ще става между 12.09.2018. и 17.09.2018. в съответния търговски обект, от който е направена покупката, само срещу предоставяне на фискалния бон за покупката.
  4. „Участник, не потърсил наградата си до 01.10.2018, губи право да получи наградата и Организаторът има право да разпредели непотърсените награди сред резервните печеливши.“