Language
Свържете се с нас
Работно време онлайн магазин: Понеделник – Петък от 8:00 до 17:00
Телефон за връзка 0700 10 321 0875 303 000

Обаждането към универсален номер се таксува съгласно тарифния Ви план към номера 0700

Изпрати съобщение Ново съобщение

Пишете ни на [email protected] или попълнете формуляра за обратна връзка.

novina-tombola-236-x-176-px-4_496x330_crop_478b24840a

Томболи и Акции

Празнуваме 25 години "Бошнаков" ЕООД

Уважаеми клиенти и приятели на MASTERHAUS,

Желаем да ви уведомим, че от 1-ви септември стартира празнична томбола по повод годишнината от създаването на компанията, собственик на верига строителни хипермаркети Masterhaus!

Всеки клиент, направил покупка на стойност равна или надвишаваща 50 лв. с ДДС, получава талон за участие и има възможността да участва в новата промоция с томбола "ПРАЗНУВАМЕ 25 години "БОШНАКОВ" ЕООД" за спечелване на една от следните награди:

1 бр. ваучер за пазаруване във верига строителни хипермаркети Masterhaus, на стойност 2000 лв с вкл. ДДС

1 бр. ваучер за пазаруване във верига строителни хипермаркети Masterhaus, на стойност 1000 лв с вкл. ДДС

23 бр. ваучери- за пазаруване във верига строителни хипермаркети Masterhaus, всеки на стойност 500 лв с вкл. ДДС

1 бр. ваучер за покупка на Баумит материали, на стойност 300 лв без ДДС

1 бр. ваучер за покупка на продукти „КНАУФ ИНСУЛЕЙШЪН“, на стойност 200 лв с ДДС 

, както и многогобройни предметни награди!

Клиенти на ОНЛАЙН платформата на MASTERHAUS (www.masterhaus.bg) НЕ участват в томболата!

                       ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ И НА ПРОМОЦИЯТА с ТОМБОЛА

                             “ Празнуваме 25 години„Бошнаков“ ЕООД”


предназначена за физически лица


1. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА

1.1. ТОМБОЛАТА Празнуваме 25 години „Бошнаков“ ЕООД ” e организирана от “БОШНАКОВ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, СПЗ к/с “Славейков”, хипермаркет “Мастерхаус”, ЕИК № 102082965, за краткост по-долу наречено ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА.

2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА И ПРАВО НА УЧАСТИЕ


2.1.  Промоцията с ТОМБОЛА се организира и провежда едновременно на територията на всички строителни хипермаркети MASTERHAUS в гр.Бургас, с.Равда, гр.Приморско и гр.Айтос, собственост на “БОШНАКОВ” ЕООД.

2.2. Промоцията важи САМО за клиентите ЗАКУПИЛИ СТОКИ и УСЛУГИ в/от физическите магазини от верига MASTERHAUS, в периода на промоцията.  
Клиенти на ОНЛАЙН(виртуалната) платформа за продажби на стоки www.masterhaus.bg, оперирана от “БОШНАКОВ” ЕООД, не участват в томболата. Всяка завършена покупка в магазини (строителни хипермаркети MASTERHAUS) на територията на Р България в гр. Бургас, гр.Приморско, с.Равда, гр. Айтос и отговаряща на долните условия може да участва за спечелването на описаните по-долу награди.

2.3. Участник попълнил талон/и в строителен  хипермаркет MASTERHAUS гр.Бургас, съответно в строителен  хипермаркет MASTERHAUS с.Равда, в строителен  хипермаркет MASTERHAUS гр.Приморско и/или в строителен  хипермаркет MASTERHAUS гр.Айтос, в периода на промоцията участва ЕДИНСТВЕНО И САМО в изтеглянето на наградата в строителен хипермаркет MASTERHAUS гр.Бургас. Един участник може да участва неограничен брой пъти във всеки строителен хипермаркет MASTERHAUS, но не може да спечели повече от една награда. 

2.4. Продукти няма да бъдат маркирани със специални символи и знаци. Условието е съвкупната им стойност да е не по-малка от 50 (петдесет) лв. с включено ДДС.

Участието в промоционалната кампания е обвързано с покупка.

3. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

3.1. Участниците в томболата са длъжни да спазват условията и описаните по-долу правила на томболата, наречени Официални правила на томболата. 

3.2. Официалните правила ще бъдат публикувани на официалния сайт на фирмата www.masterhaus.bg, на www.facebook.com/masterhaus за целия период на промоцията, както и ще бъдат поставени на видно място в съответните магазини.

3.3. Организаторът на томболата си запазва правото да променя или допълва официалните правила на томболата, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на официалния сайт на фирмата www.masterhaus.bg 

3.4. С участието си в томболата участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Томболата, като с извършването на което и да е действие за участие в томболата, всеки участник потвърждава, че се е запознал с тях, разбрал ги е и ги прима безусловно. 

3.5. С извършването на което и да е действие за участие в томболата, всеки участник потвърждава, че дава неотменимото си съгласие Организатора да събира, ползва и оперира с личните му данни. Отказът да се предоставят необходимите данни води до невъзможност за успешно приключване на регистрацията в Томболата.

4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията започва в 08:00ч. на 01.09.2016 г. и завършва в 19:00 часа на 05.12.2016г.

5. ПРОМОЦИОНАЛНИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

5.1. В промоцията участват всички марки продукти, които се продават на територията на физическите магазини (строителни хипермаркети MASTERHAUS) в гр. Бургас, гр.Приморско, с.Равда и гр. Айтос, собственост на “БОШНАКОВ” ЕООД.

5.2. Продукти няма да бъдат маркирани със специални символи и знаци. Условието е съвкупната стойност на платена и изпълнена поръчка да е не по-малка от 50 (петдесет) лв. с включено ДДС.


5.3. Условия за участие е закупените продукти да са платени, както и да не са върнати.
В случай на стока, несъответстваща на договора за продажба, която не е могла да бъде поправена, лицата следва да са пожелали да им бъде предоставен нов продукт, а не да бъде възстановена сумата, платена за него.

6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

6.1. Участниците трябва да закупят произволен брой и/или комбинация от продукти, които се продават на територията на физическите магазини (строителни хипермаркети MASTERHAUS) в гр. Бургас, гр.Приморско, с.Равда и гр. Айтос, собственост на “БОШНАКОВ” ЕООД на стойност не по - малка от 50 лв. с включен ДДС. Един участник може да участва неограничен брой пъти във всеки строителен  хипермаркет MASTERHAUS.

6.2. Всеки клиент направил покупка на стойност над горепосочената на касите на търговски обект от верига магазини MASTERHAUS, получава талон за участие в томболата. Стойността на покупката следва да бъде достигната при едно отделно посещение и при една покупка. 

6.3. За да бъде прието за валидно участие в томболата, е необходимо коректно и пълно попълване на задължителните полета, намиращи се на гърба на Талона за участие. 

6.4. Всеки клиент има право да получи съответен брой Талони за участие, отговарящ на изразходената сума в магазина, кратни на прага за участие, но не повече от 20бр. талони при една покупка. 

(Пример: Над 50 лв = 1 талон; над 100 лв = 2 талона и т.н.). 

6.5. При попълване на Талона за участие, се изисква следната информация: три имена на подателя; ; дата и година на раждане, електронен адрес (ако има такъв); телефон за връзка, продажба/фактура № (номер на касов бон от направената покупка или номер на транзакция). 

6.6 Участниците в томболата се задължават да запазят на хартиен носител и за целия период на играта, касова бележка от направената покупка.

6.7. Талони, които не съдържат телефон за връзка, трите имена на подателя, дата на раждане, номер на касов бон от направената покупка или номер на транзакция се считат за невалидни и не участват в промоцията. 

6.8. Едно лице може да участва неограничен брой пъти, но един участник не може да спечели повече от една награда. 

6.9. За периода на промоцията ще се извърши едно теглене, като отварянето на запечатаните урни и тегленията ще бъдат извършени в строителен хипермаркет „MASTERHAUS” гр. Бургас на 06.12.2016г., в 11:00 ч. в присъствието на Нотариус.

6.10. Наградният фонд включва: 
Ваучери за пазаруване във физическите магазини, собственост на „БОШНАКОВ“ ЕООД и предметни награди, същите са описани в т.8 от настоящите правила и условия.
 
6.11. Информация за промоцията ще бъде разпространена чрез радио и печатна реклама, Internet, плакати и POS материали в търговския обект и нwww.masterhaus.bg, както и на facebook страницата на MASTERHAUS.

6.12. Всички участници се обвързват безусловно и неотменимо с Официалните правила, публикувани на www.masterhaus.bg, facebook страницата на MASTERHAUS и на сектор ИНФОРМАЦИЯ на съответния строителен хипермаркет.

 
7. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1.Спечелилите награда, ще могат да я получат на сектор Информация в търговски обект MASTERHAUS гр. Бургас, най-късно до 15 дни след официалното им изтегляне и обявяване, а най - рано в деня следващ деня на тегленето. При отказ да бъде получена Наградата, правото за нейното получаване се погасява.

7.2. Печелившите лица ще бъдат обявени със списъци, които могат да бъдат открити на сектор Информация на търговския обект, както и на www.masterhaus.bg и facebook страницата на 
MASTERHAUS. 

7.3. Печелившите участници ще бъдат изтеглени на произволен принцип, като освен печелвшите ще бъдат обявени и техните подгласници. Организатора ще направи опит да извести печелившите участници чрез едно телефонно обаждане на посоченият в талоните телефонен номер, като същият няма задължение и/или отговорност да съобщи на печелившите участници по този метод за спечелената награда. Получаването на Наградата трябва да се осъществи до посоченият в чл.7.1. краен срок. 

Вече изтеглен участник няма да участва в тегленето на следващите награди.

7.4.  Ако печелишият не потърси или не получи наградата си до крайният срок посочен в чл.7.1. от правилата, същата ще бъде връчена на следващият изтеглен подгласник. Това правило се прилага еднократно. Получаването на Наградата от подгласника трябва да се осъществи в нов срок по чл.7.1. Спечелилият ще бъдe потърсен по телефона в деня на тегленето от служител на “БОШНАКОВ” ЕООД за съгласуване на необходимите данни за използване на предоставената награда.  В случай, че до крайната дата по чл.7.1. от правилата не бъдат уредени всички административни въпроси, правото да бъде получена Наградата се погасява.
Организаторът няма задължение да съхранява за неограничен период наградите.

7.5. Наградата се получава лично от Печелившия/подгласника. Спечелилият ще получи наградата си с подписване на приемо - предавателен протокол.
Предоставяне (прехвърляне) на правото на получаване на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът ще изиска от участника да потвърди своята самоличност, чрез предоставяне на съответните документи. При отказ да потвърди самоличността си и/или при липсващ касов бон, спечелилият губи правото си върху наградата.

7.6. ОРГАНИЗАТОРА не поема пътните и квартирните разходи, необходими във връзка с получаване на Наградата.

7.7. “БОШНАКОВ” ЕООД не носи отговорност за грешно изписани или нечетливи данни. 

8. ОПИСАНИЕ  НА  НАГРАДИТЕ  ЗА  ТОМБОЛА  “ 25 години „Бошнаков“ ЕООД„

- 1 бр. ваучер за пазаруване във верига строителни хипермаркети Masterhaus, на стойност 2000 лв с вкл. ДДС

- 1 бр. ваучер за пазаруване във верига строителни хипермаркети Masterhaus, на стойност 1000 лв с вкл. ДДС

- 23 бр. ваучери- за пазаруване във верига строителни хипермаркети Masterhaus, всеки на стойност 500 лв с вкл. ДДС

- 1 бр. ваучер за покупка на Баумит материали, на стойност 300 лв без ДДС

- 1 бр. ваучер за покупка на продукти „КНАУФ ИНСУЛЕЙШЪН“, на стойност 200 лв с ДДС

- 1бр.  комплект от 3 бр. “точки” (ключове) и 1 бр. дистанционно управление Schneider Electric

- 1 бр. прахосмукачка VC 3 Premium KARCHER

- 1 бр. акумулаторна бормашина, Li-ion 20V 2-ск. мет. корпус 1500mAh 1h, с аксесоари LED Лампа и к-т RDP-CDL02L, модел 030117

- 1 бр. кафемашина с помпа – CONCEPTA EC – inox, крема филтър, пара, гореща вода

- 1 бр. комплект термостатен смесител с душ GROHE, с арт. номер  34597000

- 1 бр. пожаробезопасна и енергоефективна коминна система Schiedel, CET UNI Plus 7m, Ø 160

- 1 бр.- плочки от KAI GROUP с обща покривна площ до 80кв.м и максимална цена за квадратен метър плочки- 37.00 лв с ДДС

- 1 бр. комлект тип гедоре 108 части от хром-ванадиева стомана

- 1 бр. моноблок нова генерация с RIMLESS система + 1 бр. душ система 

- 1 бр. хоби ръчна машина за рязане на фаянс и теракот, модел SIRIECO 43

- 1 бр. сейф външен монтаж с ел. карта, модел YSV/200/DB1

- 1 бр. гедоре 1/4” и 1/2" 108 части CR.V., модел XG53141

- 4 бр. - кухненска мивка, код 225 цвят жасмин 

- 4 бр.- абсорбатор ES3 плъзгащ INOX, модел 065017001

 - 1 бр. прахов пожарогасител 2кг, подходящ за автомобил

- 1бр. комплект шкаф с огледало и шкаф с мивка „ТРИНИТИ” MAKENA

- 1 бр. горен шкаф за баня „Ира“.

- 1 бр. стъклена мивка от закалено стъкло с размери 58 х 43.5 см, конзола от хромирана неръждаема стомана с поставка за кърпа, сифон, клапан и огледало 60 х 80 см, цвят- по избор

-  1 бр. огледало, модел М 076

- 1 бр. аксесоари за баня от 5 части

Ваучерите не могат да бъдат използвани за осъществяване на поръчки от/чрез (виртуалната) платформа за продажби на стоки www.masterhaus.bg, оперирана от “БОШНАКОВ” ЕООД

НИКОЯ ОТ НАГРАДИТЕ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАМЕНЕНА ЗА ПАРИЧНАТА Й РАВНОСТОЙНОСТ.

 

9. ДРУГИ

9.1. С извършването на което и да е действие за участие в томболата, всеки участник потвърждава, че дава неотменимото си съгласие (и се съгласява да потвърди това в писмен вид при нужда) Организатора и действащите от негово име лица да го снимат, да ползва за търговските си цели, вкл. и публично името и негови снимки и изображения, гласа и/или образа му за рекламни, търговски и/или популяризационни цели (включително, но не само, обявяване на статута му на Печеливш) без допълнително възнаграждение във всякакви медии, които са известни понастоящем или предстои да бъдат открити в бъдеще, по целия свят, включително в Интернет, без ограничение във времето и без да е необходимо предварително известие, преглед или одобрение както и при връчването на наградата за рекламни и информационни мероприятия, без да му се дължи каквото и да било допълнително или друго заплащане и/или обезщетение неограничено във времето.

9.2. С попълването на Талон за участие, Участниците приемат изцяло настоящите Правила и потвърждават, че Организатора, както и други подизпълнители, участващи в Томболата или предоставящи Наградата, заедно с всичките им длъжностни лица, директори, служители, представители и агенти (наричани заедно „Освободени лица“), не носят никаква отговорност за каквито и да било телесни повреди, включително но не само смърт, телесно увреждане или имуществени щети, претърпени от което и да било лице, които изцяло или отчасти, пряко или косвено са резултат от приемането, притежанието, употребата на или злоупотребата с Наградата или участие в тази Томбола и свързаните с нея дейности, като Участниците освобождават от отговорност Освободените лица във връзка с горното, както и във връзка с каквито и да било печатни, производствени, технически, типографски, човешки или други грешки в отпечатването, предлагането или обявяването на Наградата.

 

10. ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторът на промоцията- “БОШНАКОВ” ЕООД не се задължава да води кореспонденция с лица, чиито талони не са изтеглени. 

10.2. Организаторът на томболата няма да бъде привличан като страна в спорове за собственост на награди или талоните от промоцията. 

11. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Промоцията е отворена за участие за всички легитимни граждани (дееспособни ФИЗИЧЕСКИ лица), които имат постоянно местожителство в България, с изключение на служителите на “БОШНАКОВ“ ЕООД и служителите на рекламни агенции, свързани с тази промоция, както и преки членове на семействата им. Участниците могат да увеличат шансовете си за печалба, като участват повече от веднъж. За валидността на участието няма значение броят и конфигурацията от продукти и услуги, които са закупени, а тяхната стойност – не по-малка от 50 (петдесет) лв. с включен ДДС.

12. ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

12.1. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на  личната информация, събрана по време на промоцията. Фирма “БОШНАКОВ“ ЕООД е вписана в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен №136124 към Комисията за защита на личните данни. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в промоцията и да я използва, съгласно настоящите Официални правила и действащото законодателство.

12.2. Организаторът събира, съхранява, обработва и използва персоналната информация, вписана в Талоните („лични данни”). Организаторът ще използва тези данни за целите на Томболата, както и за административни цели с оглед дългосрочно обслужване на клиентите, за предоставяне на персонализирани услуги за клиента и/или картодържатели, специално подготвени или персонализирани търговски промоции, участие в програми за лоялност, както и за проучвания на пазара или нагласите и мненията. Организаторът може да използва лични данни също и за да предостави информация при нужда от изтегляне на продукти, в съответствие с приложимите законови изисквания. В последния случай Организаторът може да използва всички подходящи и налични комуникационни канали като писма, електронна поща, SMS, телефонни обаждания и др. с цел да осигури сигурността на своите клиенти.


13. БЕЗ ОСРЕБРЯВАНЕ

Замяната на наградите срещу други или срещу паричния им еквивалент не се допуска.

14. ТАКСИ

Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка с наградата.

15. ИЗВЕСТЯВАНЕ

Имената на печелившите ще бъдат публикувани на официалния уеб-сайт на MASTERHAUS на www.masterhaus.bg, както и във facebook страницата на MASTERHAUS и Отдел Информация на търговския обект в гр. Бургас, в сроковете по чл.7.1. от правилата.
Участието в промоцията удостоверява съгласието на печелившите техните имена, местожителство и снимки да станат публични.

16. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА


Тази промоция може да бъде прекратена едностранно от Организатора по всяко време, без предизвестие към участниците, ако за него настъпят материални загуби, възникнат технически или юридически причини, нарушения на правилата или форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора на промоцията по причини, независещи от неговата воля да продължи настоящата промоция. На участниците няма да бъдат връщани талони и няма да бъде давана компенсация под никаква форма и стойност.

17. СЪДЕБЕН СПОР


Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на промоцията и участниците в тази промоция ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от съответния по подсъдимост Бургаски Районен или Бургаски Окръжен Съд.