Language
Свържете се с нас
Работно време онлайн магазин: Понеделник – Петък от 8:00 до 17:00
Телефон за връзка Обади се 0700 10 321

Обаждането към универсален номер се таксува съгласно тарифния Ви план към номера 0700

Изпрати съобщение Ново съобщение

Пишете ни на [email protected] или попълнете формуляра за обратна връзка.

mega-banner-igra-birthday-mastehaus-online-novina-mini_496x330_crop_478b24840a

Томболи и Акции

Празнуваме 2 години Masterhaus Online!

На 1-ви декември отбелязваме 2 години от създаването на Masterhaus Online!
С отбелязването на празника, поставяме и началото на игра с многобройни награди, в която могат да вземат участие всички наши клиенти, направили покупка на стойност над 50 лв. в периода на нейното провеждане.

Искаме да използваме момента да благодарим на всички клиенти, които се довериха на Masterhaus Online през последните две години, както и на тези, на които им предстои да го направят!

Нека заедно отпразнуваме 2 години Masterhaus Online!

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА и УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА  с ТОМБОЛА

   “Пазарувайте и празнувайте с нас
   www.masterhaus.bg

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА

1.1. ТОМБОЛАТА  “Пазарувайте и празнувайте с нас ”

e организирана от  “БОШНАКОВ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, СПЗ к/с “Славейков”, хипермаркет “Мастерхаус”, сЕИК № 102082965, за краткост по-долу наречено ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА.

2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА И ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1.  Промоцията се организира и се провежда САМО и ЕДИНСТВЕНО за клиенти на ONLINE (виртуална) платформата за продажби на стоки www.masterhaus.bg, оперирана от “БОШНАКОВ” ЕООД. Клиенти на физическите магазини (строителни хипермаркети MASTERHAUS) не участват. Всяка завършена покупка чрез онлайн платформата на територията на Р България и отговаряща на долните условия може да участва за спечелването на описаната по-долу награда.

2.2. Промоцията важи САМО за клиентите ЗАКУПИЛИ СТОКИ и УСЛУГИ в/от ONLINE (виртуална) платформата за продажби на стоки www.masterhaus.bg, оперирана от “БОШНАКОВ” ЕООД. Клиенти на физическите магазини (строителни хипермаркети MASTERHAUS) не участват.

 

3. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

3.1.  Участниците в томболата са длъжни да спазват условията и описаните по-долу правила на томболата, наречени Официални правила на томболата.

3.2. Официалните правила ще бъдат публикувани на официалния сайт на фирмата www.masterhaus.bg и на www.facebook.com/masterhaus за целия период на томболата.

3.3. Организаторът на томболата си запазва правото да променя или допълва официалните правила на томболата, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на официалния сайт на фирмата www.masterhaus.bg

3.4. С участието си в томболата участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Томболата, като с извършването на което и да е действие за участие в томболата, всеки участник потвърждава, че се е запознал с тях, разбрал ги е и ги прима безусловно.

3.5. С извършването на което и да е действие за участие в томболата, всеки участник потвърждава, че дава неотменимото си съгласие Организатора да събира, ползва и оперира с личните му данни. Отказът да се предоставят необходимите данни води до невъзможност за успешно приключване на регистрацията в Томболата.

 

4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията започва на 01.12.2016 г. в 08:00:01 и завършва в 23:59:59 ч. на 31.01.2017г.

5. ПРОМОЦИОНАЛНИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

5.1. В промоцията участват всички марки продукти, които се продават в/от ONLINE (виртуална) платформата за продажби на стоки www.masterhaus.bg, оперирана от “БОШНАКОВ” ЕООД.

5.2. Продукти няма да бъдат маркирани със специални символи и знаци. Условието е съвкупната стойност на платена и изпълнена поръчка да е не по-малка от 50 (петдесет) лв.  с включено ДДС, без включена цена за доставка.

 5.3. Условия за участие е направената поръчка да е платена, а закупеният продукт да не е върнат в 15-дневния период. В случай на стока, несъответстваща на договора за продажба, която не е могла да бъде поправена, лицата следва да са пожелали да им бъде предоставен нов продукт, а не да бъде възстановена сумата, платена за него.

 

 

6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

 

6.1. Участниците трябва да закупят произволен брой и/или комбинация от продукти и услуги в/от ONLINE (виртуална) платформата за продажби на стоки www.masterhaus.bg, оперирана от “БОШНАКОВ” ЕООД на стойност не по - малка от 50 (петдесет) лв. с включен ДДС, без цена за доставка.

6.2. На всеки клиент оставил маркирана отметката- Желая да участвам в томболата “Пазарувайте и празнувайте” и направил поръчка/покупка на стойност над горепосочената , системата автоматично генерира номер на поръчката, с който клиента участва в Томболата. Стойността на покупката следва да бъде достигната при една поръчка/покупка.

6.3. За да бъде прието за валидно участие в томболата, е необходимо коректно и пълно попълване на задължителните полета необходими за приемане на поръчка и отбелязване на отметката- Желая да участвам в томболата “Пазарувайте и празнувайте”.

6.4. Участници, направили покупки за по-голяма от минималната обявена сума за участие в една поръчка, а именно- удвоена, утроена и т.н., ще участват със съответния брой генерирани номера и ще могат да бъдат изтеглени въз основа на техния брой. ( така например, поръчка на стойност 120.00 лв с ДДС, ще получи един номер за участие, но поръчката му ще бъде записана два пъти в таблицата с участници за томболата “Пазарувайте и празнувайте” )

6.5. За участие, се изисква следната информация: име и фамилия на подателя; електронен адрес; пълен пощенски адрес, телефон за връзка, номер на поръчката. Всички тези данни се извличат автоматично от системата, за което участника дава своето пълно и неотменимо съгласие.

6.6. Формуляри, които не съдържат телефон за връзка и двете имена на подателя се считат за невалидни и не участват в промоцията.

6.7.  Едно лице може да участва неограничен брой пъти.

6.8. За периода на промоцията ще се извърши едно теглене на 01.02.2017г. в 16:00 часа, като поредният номер и/или номерът на поръчката на печелившите участници ще бъдат изтеглни от случайно трето физическо лице, неслужител на Организатора, в присъствието на Нотариус. Нотариусът след като провери изтегленият номер и/или съответстващият му номер на поръчка ще обяви официално имената на печелившите участници.

6.9.  Наградният фонд включва:

- 1 бр. телевизор SONY 40" модел R45C

- 1 бр. комплект инструменти, 31 части, 1/2", пластмасов куфар STELS 14102

- 1 бр. комплект възглавници Memory silver orthopedic Paradise

- 1 бр. комплект ел. свещи Special Moments

- 1 бр.  абсорбатор ES3 плъзгащ INOX, PYRAMIS

- 1 бр. комплект инструменти- отвертки + комплект  куфар със свредла

- 1 бр. комплект за хранене 18 части, зелен декор

- 1 бр. машинка за подстригване Moser Basic cut, вакуум

- 1 бр. килим impression триъгълници цветни, размер 160 х 230 см

- 1 бр. HD action camera

- 1 бр. плафониера Oliva RAME + 2бр. Аплик Oliva RAME

- 1 бр. полилей SILVER+ 3 бр. Аплик SILVER

- 1 бр. комплект термостат с душ окачване Precision vitalio start 100 GROHE

- 1 брой кафе машина Долче Густо

- 1 бр. комплект тенджери Z-1210-FI-8B

 6.10. Информация за промоцията ще бъде разпространена чрез печатна реклама, Internet, плакати и POS материали в търговския обект и на www.masterhaus.bg, както и на facebook страницата на MASTERHAUS.

6.11. Всички участници се обвързват безусловно и неотменимо с Официалните правила, публикувани на www.masterhaus.bg и facebook страницата на MASTERHAUS. 

10. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 Промоцията е отворена за участие за всички пълнолетни и дееспособни български граждани -физически лица, еднолични търговци или дружества чрез техния управител/ представляващ), физически лица, които имат постоянно местожителство в Р България, чужди юридически лица с клон в Р България, с изключение на служителите на “БОШНАКОВ“ ЕООД и свързани с тази промоция, както и преки членове на семействата им.

Участниците могат да увеличат шансовете си за печалба, като участват повече от веднъж.

НАГРАДАТА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАМЕНЕНА ЗА ПАРИЧНАТА Й РАВНОСТОЙНОСТ.

 7. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

7.1.Спечелилите награда, ще може да я получат на сектор Информация в търговския обект MASTERHAUS гр.Бургас, най-късно до 15 дни след официалното й изтегляне и обявяване, а най - рано в деня следващ деня на тегленето. При отказ да бъде получена Наградата, правото за нейното получаване се погасява.

7.2. Печелившите лица ще бъдат обявени със списъци, които могат да бъдат открити на сектор Информация на търговския обект MASTERHAUS гр.Бургас, както и на www.masterhaus.bg и facebook страницата на MASTERHAUS. Печелившите участници ще бъдат изтеглени на произволен принцип, Организатора ще направи опит да извести печелившите участници чрез едно телефонно обаждане на посоченият в регистрираният профил телефонен номер, като същият няма задължение и/или отговорност да съобщи на печелившите участници по този метод за спечелената награда. Получаването на Наградата трябва да се осъществи до посоченият в чл.7.1. краен срок. В случай, че до тази дата не бъдат уредени всички административни въпроси и/или не бъде подписан договорът за прехвърляне на собствеността и предаване владението на Наградата, правото да бъде получена Наградата се погасява.

7.3. Непотърсени награди в съответния хипермаркет до крайната дата по чл.7.1. от правилата, се връщат в “БОШНАКОВ” ЕООД.  Организаторът няма задължение да съхранява за неограничен период наградите.

7.4. Наградата се получава лично от Печелившите участници. ОРГАНИЗАТОРА не поема пътните и квартирните разходи, необходими във връзка с получаване на Наградата.

 

8. ДРУГИ 

8.1. С извършването на което и да е действие за участие в томболата, всеки участник потвърждава, че дава неотменимото си съгласие (и се съгласява да потвърди това в писмен вид при нужда) Организатора и действащите от негово име лица да го снимат, да ползва за търговските си цели, вкл. и публично името и негови снимки и изображения, гласа и/или образа му за рекламни, търговски и/или популяризационни цели (включително, но не само, обявяване на статута му на Печеливш) без допълнително възнаграждение във всякакви медии, които са известни понастоящем или предстои да бъдат открити в бъдеще, по целия свят, включително в Интернет, без ограничение във времето и без да е необходимо предварително известие, преглед или одобрение както и при връчването на наградата за рекламни и информационни мероприятия, без да му се дължи каквото и да било допълнително или друго заплащане и/или обезщетение неограничено във времето.

8.2. С маркирането на отметката за участие, Участниците приемат изцяло настоящите Правила и потвърждават, че Организатора, както и други подизпълнители, участващи в Томболата или предоставящи Наградата, заедно с всичките им длъжностни лица, директори, служители, представители и агенти (наричани заедно „Освободени лица“), не носят никаква отговорност за каквито и да било телесни повреди, включително но не само смърт, телесно увреждане или имуществени щети, претърпени от което и да било лице, които изцяло или отчасти, пряко или косвено са резултат от приемането, притежанието, употребата на или злоупотребата с Наградата или участие в тази Томболата и свързаните с нея дейности, като Участниците освобождават от отговорност Освободените лица във връзка с горното, както и във връзка с каквито и да било печатни, производствени, технически, типографски, човешки или други грешки в отпечатването, предлагането или обявяването на Наградата.

 

 9. ОТГОВОРНОСТ

9.1.Организаторът на промоцията- “БОШНАКОВ” ЕООД не се задължава да води кореспонденция с лица, чиито номера на поръчка не са изтеглени.

9.2. Организаторът на томболата няма да бъде привличан като страна в спорове за собственост на награди или за номера на поръчки от промоцията.

 

 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на  личната информация, събрана по време на промоцията. Фирма “БОШНАКОВ“ ЕООД е вписана в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен №136124 към  Комисията за защита на личните данни. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в промоцията и да я използва, съгласно настоящите Официални правила и действащото законодателство.

Организаторът събира, съхранява, обработва и използва персоналната информация, вписана с цел осъществяване на поръчка и участие в томболата („лични данни”). Организаторът ще използва тези данни за целите на Томболата, както и за административни цели с оглед дългосрочно обслужване на клиентите, за предоставяне на персонализирани услуги за клиента и/или картодържатели, специално подготвени или персонализирани търговски промоции, участие в програми за лоялност, както и за проучвания на пазара или нагласите и мненията. Организаторът може да използва лични данни също и за да предостави информация при нужда от изтегляне на продукти, в съответствие с приложимите законови изисквания. В последния случай Организаторът може да използва всички подходящи и налични комуникационни канали като писма, електронна поща, SMS, телефонни обаждания и др. с цел да осигури сигурността на своите клиенти.

 

11. БЕЗ ОСРЕБРЯВАНЕ

Замяната на Наградата срещу други или срещу паричния й еквивалент не се допуска.

 

12. ТАКСИ

Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка с Наградата.

 

13. ИЗВЕСТЯВАНЕ

Имената на печелившите ще бъдат публикувани на официалния уеб-сайт на MASTERHAUS на

www.masterhaus.bg, както и във facebook страницата на MASTERHAUS в сроковете по чл.7.1. от правилата.

 

14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Тази промоция може да бъде прекратена едностранно от Организатора по всяко време, без предизвестие към участниците, ако за него настъпят материални загуби, възникнат технически или юридически причини, нарушения на правилата или форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора на промоцията по причини, независещи от неговата воля да продължи настоящата промоция. На участниците няма да бъде давана компенсация под никаква форма и стойност.

 

15. СЪДЕБЕН СПОР

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на промоцията и участниците в тази промоция ще се  решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от съответния по подсъдимост Бургаски Районен или Бургаски Окръжен Съд.