Language
Свържете се с нас
Работно време онлайн магазин: Понеделник – Петък от 8:00 до 17:00
Телефон за връзка Обади се 0700 10 321

Обаждането към универсален номер се таксува съгласно тарифния Ви план към номера 0700

Изпрати съобщение Ново съобщение

Пишете ни на [email protected] или попълнете формуляра за обратна връзка.

tombola-mini_496x330_crop_478b24840a

Томболи и Акции

"Лоялен клиент"- условия за участие

Скъпи клиенти и приятели на MASTERHAUS,

Започва промоция с томбола Лоялен клиент“!

Всички физически или юридически лица, които притежават ВАЛИДНА карта „Лоялен клиент“ на MASTERHAUS и направили покупкана стойност равна или надвишаваща 200 лв с ДДС, след прилагане на съответната картова отстъпка, участват в Томболата и могат да спечелят една от следните награди:

- 20 бр. ваучери на стойност 500 лв с вкл. ДДС

Всеки клиент, който желае да му бъде издадена карта за отстъпка в строителни хипермаркети MASTERHAUS трябва да осъществи еднократна покупка на стойност над 200лв с ДДС, след прилагане на съответната картова отстъпка, с която покупка ще участва и в настоящата томбола.

Клиенти на ОНЛАЙН платформата на MASTERHAUS (www.masterhaus.bg) НЕ участват в томбола!

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ И НА ПРОМОЦИЯТА с ТОМБОЛA „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ“1. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА


1.1. ТОМБОЛАТА „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ“  e организирана от “БОШНАКОВ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, СПЗ к/с “Славейков”, хипермаркет “Мастерхаус”, ЕИК № 102082965, за краткост по-долу наречено ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА.

2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА И ПРАВО НА УЧАСТИЕ


2.1.  Промоцията с ТОМБОЛА се организира и провежда едновременно на територията на всички строителен хипермаркети MASTERHAUS в гр.Бургас, с.Равда, гр.Приморско и гр.Айтос, собственост на “БОШНАКОВ” ЕООД. 

2.2. Промоцията важи САМО за клиентите ПРИТЕЖАВАЩИ ВАЛИДНА КЛИЕНТСКА КАРТА И ЗАКУПИЛИ СТОКИ и УСЛУГИ С НЕЯ в/от физическите магазини от верига MASTERHAUS, в периода на промоцията.  
Клиенти на ОНЛАЙН(виртуалната) платформа за продажби на стоки www.masterhaus.bg, оперирана от “БОШНАКОВ” ЕООД, не участват в томболата. Всяка завършена покупка в магазини (строителни хипермаркети MASTERHAUS) на територията на Р България в гр. Бургас, гр.Приморско, с.Равда, гр. Айтос и отговаряща на долните условия може да участва за спечелването на описаните по-долу награди.

2.3. Участник ПРИТЕЖАВАЩ ВАЛИДНА КЛИЕНТСКА КАРТА И ЗАКУПИЛ СТОКИ и УСЛУГИ С НЕЯ в строителен  хипермаркет MASTERHAUS гр.Бургас, съответно в строителен  хипермаркет MASTERHAUS с.Равда, в строителен  хипермаркет MASTERHAUS гр.Приморско и/или в строителен  хипермаркет MASTERHAUS гр.Айтос, в периода на промоцията участва ЕДИНСТВЕНО И САМО в изтеглянето на наградите, което ще се състои в строителен хипермаркет MASTERHAUS гр.Бургас. Един участник може да участва неограничен брой пъти във всеки строителен хипермаркет MASTERHAUS, но не може да спечели повече от една награда.

2.4. Продукти няма да бъдат маркирани със специални символи и знаци. Условието е съвкупната им стойност да е не по-малка от 200 (двеста) лв. с включено ДДС, след прилагане на съответната картова отстъпка.

3. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

3.1. Участниците в томболата са длъжни да спазват условията и описаните по-долу правила на томболата, наречени Официални правила на томболата. 

3.2. Официалните правила ще бъдат публикувани на официалния сайт на фирмата www.masterhaus.bg, както и ще бъдат поставени на видно място в съответните магазини.

3.3. Организаторът на томболата си запазва правото да променя или допълва официалните правила на томболата, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на официалния сайт на фирмата www.masterhaus.bg 

3.4. С участието си в томболата участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Томболата, като с извършването на което и да е действие за участие в томболата, всеки участник потвърждава, че се е запознал с тях, разбрал ги е и ги прима безусловно. 

3.5. С извършването, на което и да е действие за участие в томболата, всеки участник потвърждава, че дава неотменимото си съгласие Организатора да събира, ползва и оперира с личните му данни. Отказът да се предоставят необходимите данни води до невъзможност за успешно приключване на регистрацията в Томболата.

4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията започва в 08:00ч. на 01.11.2017 г. и завършва в 19:00 часа на 19.12.2017г.

5. ПРОМОЦИОНАЛНИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

5.1. В промоцията участват всички марки продукти, които се продават на територията на физическите магазини (строителни хипермаркети MASTERHAUS) в гр. Бургас, гр.Приморско, с.Равда и гр. Айтос, собственост на “БОШНАКОВ” ЕООД.

5.2. Продукти няма да бъдат маркирани със специални символи и знаци. Условието е съвкупната стойност на платена и изпълнена поръчка да е не по-малка от 200 (двеста) лв. с включено ДДС, след прилагане на съответната картова отстъпка.

5.3. Условия за участие е закупените продукти/услуги да са закупени с валидна КЛИЕНТСКА КАРТА, да са платени, както и да не са върнати. 
В случай на стока, несъответстваща на договора за продажба, която не е могла да бъде поправена, лицата следва да са пожелали да им бъде предоставен нов продукт, а не да бъде възстановена сумата, платена за него.

6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

6.1. Участниците трябва да закупят с валидна КЛИЕНТСКА КАРТА произволен брой и/или комбинация от продукти/услуги, които се продават на територията на физическите магазини (строителни хипермаркети MASTERHAUS) в гр. Бургас, гр.Приморско, с.Равда и гр. Айтос, собственост на “БОШНАКОВ” ЕООД на стойност не по - малка от 200 лв. с включен ДДС, след прилагане на съответната картова отстъпка. Един участник може да участва неограничен брой пъти във всеки строителен хипермаркет MASTERHAUS.

6.2. Всеки клиент направил покупка на стойност над горепосочената от верига магазини MASTERHAUS, автоматично получава право участие в томболата. Стойността на покупката следва да бъде достигната при едно отделно посещение и при една покупка. 

6.3. За да бъде прието за валидно участие в томболата, е необходимо покупката да е осъществена с валидна КЛИЕНТСКА КАРТА. 

6.4. Всеки клиент автоматично получава съответен брой участия, отговарящ на изразходената сума в магазина, кратни на прага за участие, но не повече от 5бр. участия при една покупка. 
(Пример: Над 200 лв = 1 участия; над 400 лв = 2 участия и т.н.). 

6.7. Едно лице може да участва неограничен брой пъти, но един участник не може да спечели повече от една награда.

6.8. За периода на промоцията ще се извърши едно теглене, като номера на валидна КЛИЕНТСКА КАРТА на печелившият участник, с която е осъществена покупка отговаряща на горните изисквания, ще бъде изтеглен от случайно трето физическо лице, неслужител на Организатора, в присъствието на Нотариус. Нотариусът след като провери изтегленият номер и/или съответстващата покупка ще обяви официално името на печелившият участник, съответно неговите подгласник/ци. Тегленията ще бъдат извършени в присъствието на Нотариус в строителен хипермаркет „MASTERHAUS” гр. Бургас на 20.12.2017г., в 15:00 ч.

6.8. Наградният фонд включва: 

Ваучери за пазаруване във физическите магазини от верига строителни хипермаркети “Masterhaus”, собственост на „Бошнаков“ ЕООД. 

- 20 бр. ваучер на стойност 500 лв с вкл. ДДС

6.9. Информация за промоцията ще бъде разпространена чрез радио и печатна реклама, Internet, плакати и POS материали в търговския обект и на www.masterhaus.bg.

6.10  Всички участници се обвързват безусловно и неотменимо с Официалните правила, публикувани на www.masterhaus.bg и на сектор „ИНФОРМАЦИЯ“ на съответния строителен хипермаркет.

 7. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1.Спечелилите награда, ще могат да я получат на сектор „Информация“ в търговски обект MASTERHAUS гр. Бургас, с представяне на изтеглената ВАЛИДНА КЛИЕНТСКА КАРТА най-късно до 15 дни след официалното им изтегляне и обявяване, а най - рано в деня следващ деня на тегленето. При отказ да бъде получена Наградата, правото за нейното получаване се погасява. При съответна заявка наградата може да се получи и от сектор „Информация“ в друг търговски обект на „Бошнаков“ ЕООД.

7.2. Печелившите лица/карти ще бъдат обявени със списъци, които могат да бъдат открити на сектор „Информация“ на търговския обект, както и на www.masterhaus.bg

7.3. Печелившите участници/карти ще бъдат изтеглени на произволен принцип, като освен печелившите ще бъдат обявени и техните подгласници. Организатора ще направи опит да извести печелившите участници чрез едно телефонно обаждане на посоченият в талоните телефонен номер, като същият няма задължение и/или отговорност да съобщи на печелившите участници по този метод за спечелената награда. Получаването на Наградата трябва да се осъществи до посоченият в чл.7.1. краен срок. 

Вече изтеглен участник/карта няма да участва в тегленето на следващите награди.

7.4.  Ако печелившият не потърси или не получи наградата си до крайният срок посочен в чл.7.1. от правилата, същата ще бъде връчена на следващият изтеглен подгласник. Това правило се прилага еднократно. Получаването на Наградата от подгласника трябва да се осъществи в нов срок по чл.7.1. Спечелилият ще бъдe потърсен по телефона в деня на тегленето от служител на “БОШНАКОВ” ЕООД за съгласуване на необходимите данни за използване на предоставената награда.  В случай, че до крайната дата по чл.7.1. от правилата не бъдат уредени всички административни въпроси, правото да бъде получена Наградата се погасява.
Организаторът няма задължение да съхранява за неограничен период наградите.

7.5. Наградата се получава лично от Печелившия/подгласника с представяне на изтеглената ВАЛИДНА КЛИЕНТСКА КАРТА. ОРГАНИЗАТОРА не поема пътните и квартирните разходи, необходими във връзка с получаване на Наградата.

7.6. “БОШНАКОВ” ЕООД не носи отговорност за грешно изписани, променени или нечетливи данни. 

7.7 Печелившите участници следва да нямат неплатени изискуеми и ликвидни задължения към „БОШНАКОВ“ ЕООД в момента на теглене на наградата или към момента на нейното получаване. При установяване на такива, Наградата ще бъде връчена на следващият изтеглен подгласник. В случай, че последният има неплатени изискуеми и ликвидни задължения към „БОШНАКОВ“ ЕООД, правото за получаване на Наградата се погасява. 

7.8. Печелившият участник е длъжен да декларира получените награди съгл. разпоредбите на действащото българско данъчно законодателство. Организаторът не носи отговорност за наложени глоби и/или санкции във връзка с това.

8. ОПИСАНИЕ  НА  НАГРАДИТЕ  ЗА  ТОМБОЛА  „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ“

- 20бр. ваучери за пазаруване във верига строителни хипермаркети Masterhaus на стойност 500 лв с вкл. ДДС

Ваучерите не могат да бъдат използвани за осъществяване на поръчки от/чрез (виртуалната) платформа за продажби на стоки www.masterhaus.bg, оперирана от “БОШНАКОВ” ЕООД 

НИКОЯ ОТ НАГРАДИТЕ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАМЕНЕНА ЗА ПАРИЧНАТА Й РАВНОСТОЙНОСТ.

 9. ДРУГИ

9.1. С извършването, на което и да е действие за участие в томболата, всеки участник потвърждава, че дава неотменимото си съгласие (и се съгласява да потвърди това в писмен вид при нужда) Организатора и действащите от негово име лица да го снимат, да ползва за търговските си цели, вкл. и публично името и негови снимки и изображения, гласа и/или образа му за рекламни, търговски и/или популяризационни цели (включително, но не само, обявяване на статута му на Печеливш) без допълнително възнаграждение във всякакви медии, които са известни понастоящем или предстои да бъдат открити в бъдеще, по целия свят, включително в Интернет, без ограничение във времето и без да е необходимо предварително известие, преглед или одобрение както и при връчването на наградата за рекламни и информационни мероприятия, без да му се дължи каквото и да било допълнително или друго заплащане и/или обезщетение неограничено във времето.

9.2. С извършването на покупка на и/или над определената стойност чрез валидна клиентска карта, Участниците приемат изцяло настоящите Правила и потвърждават, че Организатора, както и други подизпълнители, участващи в Томболата или предоставящи Наградата, заедно с всичките им длъжностни лица, директори, служители, представители и агенти (наричани заедно „Освободени лица“), не носят никаква отговорност за каквито и да било телесни повреди, включително, но не само смърт, телесно увреждане или имуществени щети, претърпени от което и да било лице, които изцяло или отчасти, пряко или косвено са резултат от приемането, притежанието, употребата на или злоупотребата с Наградата или участие в тази Томбола и свързаните с нея дейности, като Участниците освобождават от отговорност Освободените лица във връзка с горното, както и във връзка с каквито и да било печатни, производствени, технически, типографски, човешки или други грешки в отпечатването, предлагането или обявяването на Наградата.

10. ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторът на промоцията- “БОШНАКОВ” ЕООД не се задължава да води кореспонденция с лица, чиито карти не са изтеглени. 

10.2. Организаторът на томболата няма да бъде привличан като страна в спорове за собственост на награди или карти учасващи в промоцията. 

11. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Промоцията е отворена за участие за всички пълнолетни и дееспособни български граждани -физически лица, еднолични търговци или дружества чрез техния управител/ представляващ), физически лица, които имат постоянно местожителство в Р България, чужди юридически лица с клон в Р България, притежаващи валидна КЛИЕНТСКА КАРТА и извършили покупка с нея над определената минимална стойност, с изключение на служителите на “БОШНАКОВ“ ЕООД и свързани с тази промоция, както и преки членове на семействата им.

Участниците могат да увеличат шансовете си за печалба, като участват повече от веднъж. За валидността на участието няма значение броят и конфигурацията от продукти и услуги, които са закупени, а тяхната стойност – не по-малка от 200 (двеста) лв. с включен ДДС.

12. ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

12.1. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на  личната информация, събрана по време на промоцията. Фирма “БОШНАКОВ“ ЕООД е вписана в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен №136124 към  Комисията за защита на личните данни. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в промоцията и да я използва, съгласно настоящите Официални правила и действащото законодателство.

12.2. Организаторът събира, съхранява, обработва и използва персоналната информация, вписана в счетоводните си регистри във връзка с покупките извършени със сътоветните валидни клиентски карти („лични данни”). Организаторът ще използва тези данни за целите на Томболата, както и за административни цели с оглед дългосрочно обслужване на клиентите, за предоставяне на персонализирани услуги за клиента и/или картодържатели, специално подготвени или персонализирани търговски промоции, участие в програми за лоялност, както и за проучвания на пазара или нагласите и мненията. Организаторът може да използва лични данни също и за да предостави информация при нужда от изтегляне на продукти, в съответствие с приложимите законови изисквания. В последния случай Организаторът може да използва всички подходящи и налични комуникационни канали като писма, електронна поща, SMS, телефонни обаждания и др. с цел да осигури сигурността на своите клиенти.


13. БЕЗ ОСРЕБРЯВАНЕ

Замяната на наградите срещу други или срещу паричния им еквивалент не се допуска.

Печеливш участник закупил стока със спечелен ваучер няма право да върне/връща стоките и да иска тяхната парична равностойност.

14. ТАКСИ
Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка с наградата.

15. ИЗВЕСТЯВАНЕ
Имената на печелившите ще бъдат публикувани на официалния уеб-сайт на MASTERHAUS на www.masterhaus.bg и отдел „Информация“ на търговския обект в гр. Бургас, в сроковете по чл.7.1. от правилата.
Участието в промоцията удостоверява съгласието на печелившите техните имена, местожителство и снимки да станат публични.

16. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Тази промоция може да бъде прекратена едностранно от Организатора по всяко време, без предизвестие към участниците, ако за него настъпят материални загуби, възникнат технически или юридически причини, нарушения на правилата или форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора на промоцията по причини, независещи от неговата воля да продължи настоящата промоция. На участниците няма да бъде давана компенсация под никаква форма и стойност.

17. СЪДЕБЕН СПОР

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на промоцията и участниците в тази промоция ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от съответния по подсъдимост Бургаски Районен или Бургаски Окръжен Съд.

Настоящите Общи условия са приети на 07.11.2017г. и изменени съгл. Заповед № 0026/07.11.2017г. на ЕСК на „Бошнаков“ ЕООД.