Language
Свържете се с нас
Работно време онлайн магазин: Понеделник – Петък от 8:00 до 17:00
Телефон за връзка 0700 10 321 0875 303 000

Обаждането към универсален номер се таксува съгласно тарифния Ви план към номера 0700

Изпрати съобщение Ново съобщение

Пишете ни на [email protected] или попълнете формуляра за обратна връзка.

investicia-kazanlyk_496x330_crop_478b24840a

Строителство

Обява за инвестиционно предложение

от

„Бошнаков“ ЕООД,

адрес: гр. Бургас, СПЗ, Мастерхаус

 На основание чл.4, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме следното инвестиционно предложение:

Изграждане на Строителен хипермаркет и складове

 
Местоположение: в УПИ VIII - 9183, кв. 333, идентичен с 35167.505.9183 по КК на гр. Казанлък, Община Казанлък.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища

могат да го направят писмено в Община Казанлък или РИОСВ-гр. Стара Загора, "Стара планина" №2.

 

Лице за контакти: Евгени Николов, [email protected]

 

Дата: 28.07.2021 г.