print

Комплект за монтаж на огледало

  1. In Stock
  2. Комплект за монтаж на огледало. Предварително се монтират към стената четирите броя държатели посредством винтове. Двата броя (без пружина) за основа отдолу, другите два (автоматични) отгоре.
    See more >
  3. Check store inventory
  4. see more from - Mirrors

Technical features

Комплект за монтаж на огледало. Предварително се монтират към стената четирите броя държатели посредством винтове. Двата броя (без пружина) за основа отдолу, другите два (автоматични) отгоре. Поставянето и изваждането на огледалото става след повдигане на автоматичните държатели до лягането (наместването) на огледалото на долните държатели.