Този сайт използва "бисквитки" (cookies), с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече.

Разбрах
0700 10 321
  • Работно време онлайн магазин:
  • Mon - Fri 08:00 till 17:00
  • The price of a single call is the same as a normal city call
  • Contact us
0
tombola-nejnost_496x330_crop_478b24840a

Томболи/Акции

Подарете си нежност за празника на любовта и виното!

Уважаеми клиенти,

Всеки направил покупка на стойност над 20 лв. от новооткрития сектор "ДОМАКИНЯ" в Мастерхаус - гр. Бургас, може да участва в томболата за спечелване на една от следните награди:

луксозен комплект спално бельо;

кухненски блендер;

комплект ел. самобръсначка, машинка за подстригване и сешоар;

комплект чаши за червено вино;

комплект чаши за кафе за двама.

 

Краен срок за участие - 11 февруари 2016 г

Печелившите ще бъдат изтеглени в присъствието на нотариус на 12.02.2016.

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА С ТОМБОЛА

  “ЗА ПРАЗНИКА НА ЛЮБОВТА И ВИНОТО ”

           

1. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА

1.1. ТОМБОЛАТА  “ЗА ПРАЗНИКА НА ЛЮБОВТА И ВИНОТО” e организирана от “БОШНАКОВ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, СПЗ к/с “Славейков”, хипермаркет “Мастерхаус”, с ЕИК № 102082965, за краткост по-долу наречено ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА.

2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА И ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1.  Промоцията с ТОМБОЛА се организира и провежда ЕДИНСТВЕНО И САМО на територията на сектор “Домакиня” на строителен хипермаркет Masterhaus гр.Бургас, собственост на “БОШНАКОВ” ЕООД.

2.2. Един участник може да участва неограничен брой пъти в строителен  хипермаркет MASTERHAUS гр.Бургас, но не може да спечели повече от една награда.

Клиенти на ОНЛАЙН платформата на MASTERHAUS не участват в томболата.

 

3. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

3.1.  Участниците в томболата са длъжни да спазват условията и описаните по-долу правила на томболата, наречени Официални правила на томболата.

3.2. Официалните правила ще бъдат публикувани на официалния сайт на фирмата www.masterhaus.bg и на www.facebook.com/masterhaus за целия период на томболата, както и ще бъдат поставени на видно място в съответния магазин.

3.3. Организаторът на томболата си запазва правото да променя или допълва официалните правила на томболата, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на официалния сайт на фирмата www.masterhaus.bg

3.4. С участието си в томболата участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Томболата, като с извършването на което и да е действие за участие в томболата, всеки участник потвърждава, че се е запознал с тях, разбрал ги е и ги прима безусловно.

3.5. С извършването на което и да е действие за участие в томболата, всеки участник потвърждава, че дава неотменимото си съгласие Организатора да събира, ползва и оперира с личните му данни. Отказът да се предоставят необходимите данни води до невъзможност за успешно приключване на регистрацията в Томболата.

 

4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Участието в ТОМБОЛАТА започва на 25.01.2016 г. в 8.00ч. и завършва в 10.00ч. на 12.02.2016г.

Наградите ще бъдат изтеглени и обявени в 11.00ч. в строителен хипермаркет MASTERHAUS гр. Бургас.

Наградите ще бъдат изтеглени в реда, в който са описани в т.6.11.

 

 

5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА

Промоцията е отворена за участие за всички пълнолетни и дееспособни български граждани -физически лица, еднолични търговци или дружества чрез техния управител/ представляващ), физически лица, които имат постоянно местожителство в Р България, чужди юридически лица с клон в Р България, с изключение на служителите на “БОШНАКОВ“ ЕООД и рекламните агенции, свързани с тази промоция, както и преки членове на семействата им.

Участниците могат да увеличат шансовете си за печалба, като участват повече от веднъж.

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА.

НИКОЯ ОТ НАГРАДИТЕ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАМЕНЕНА ЗА ПАРИЧНАТА Й РАВНОСТОЙНОСТ.

 

6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

 

6.1. Всеки участник, направил покупка на стойност равна или надвишаваща 20 (двадесет) лева с ДДС  от сектор “Домакиня” на строителен хипермаркет Masterhaus гр. Бургас, получава Талон за участие, предоставен му от служителите на Организатора на касата на съответния търговски обект.

 

6.2. Талонът трябва да бъде надлежно попълнен според изискванията на правилата на томболата и пуснат с прикрепен към него касов бон от направената покупка в съответната запечатана урна, за да има право на участие в томболата за награда.

6.3. Участници, които са направили покупки за по-голяма, вкл. удвоена сума на минималната за участие или повече лева, но в един касов бон, ще участват и могат да бъдат изтеглени само въз основа на този касов бон, т.е. веднъж.

 

6.4. За да бъде прието за валидно участие в томболата, е необходимо коректно и пълно попълване на задължителните полета, намиращи се в Талона за участие.

6.5. При попълване на Талона за участие, се изисква следната информация: име, презиме и фамилия на участника; електронен адрес (ако има такъв); пълен адрес по лична карта, телефон за връзка; дата и година на раждане.

6.6. Талони, които не съдържат горните данни, или същите са неверни или нечетливи се считат за невалидни и не участват в томболата. Организаторът не носи отговорност, в случай че участник е предоставил грешно написани, неверни, невалидни, непълни, неточни или нечетливи данни.

6.7. Едно лице може да участва неограничен брой пъти, но един участник не може да спечели повече от една награда,

6.8. Продукти няма да бъдат маркирани със специални символи и знаци. Условието е съвкупната стойност на платена и изпълнена поръчка да е не по-малка от 10 (десет) лв.  с включено ДДС.

6.9. Условия за участие е закупените продукти да са платени, както и да не са върнати в 15-дневния период. В случай на стока, несъответстваща на договора за продажба, която не е могла да бъде поправена, лицата следва да са пожелали да им бъде предоставен нов продукт, а не да бъде възстановена сумата, платена за него.

6.10. Отварянето на запечатаните урни и тегленията ще бъдат извършени в присъствието на Нотариус в посочените в т.4 дата и час.

6.11.  Наградният фонд включва:

- 1 бр. Блендер марка “KING” K481, мощност 500W, вместимост 1.5л. 

- 1 бр. Комплект спално бельо 4 части Ранфорс, марка “Cottonbox” щампа Meri Turkuaz

- 1 Комплект 6 бр. стъклени чаши за червено вино, марка Krosno, серия Emotion

- 1 бр. Сет порцеланови чаши за кафе, включващ 2 бр. чаши и 2 бр. чинийки

- 1 бр. Сешоар марка “KING” K 027 Arganix + Комплект машина за подстригване и машина за бръснене марка “KING”  P070-071

6.12. Информация за промоцията ще бъде разпространена чрез радио и печатна реклама, плакати и POS материали в търговския обект и на www.masterhaus.bg, както и на facebook страницата на MASTERHAUS.

6.13. Всички участници се обвързват с Официалните правила, публикувани на www.masterhaus.bg, facebook страницата на MASTERHAUS и на сектор ИНФОРМАЦИЯ на съответния строителен хипермаркет.

 

7. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1.Спечелилите награда, ще могат да я получат на сектор Информация в съответния търговски обект MASTERHAUS, най-късно до 15 дни след официалното им изтегляне и обявяване, а най - рано в деня следващ деня на тегленето. При отказ да бъде получена Наградата, правото за нейното получаване се погасява.

7.2. Печелившите лица ще бъдат обявени със списъци, които могат да бъдат открити на сектор Информация на търговския обект, както и на www.masterhaus.bg и facebook страницата на MASTERHAUS. Печелившите участници ще бъдат изтеглени на произволен принцип, като освен печелившите ще бъдат обявени и техните подгласници. Организатора ще направи опит да извести печелившите участници чрез едно телефонно обаждане на посоченият в талоните телефонен номер, като същият няма задължение и/или отговорност да съобщи на печелившите участници по този метод за спечелената награда. Получаването на Наградата трябва да се осъществи до посоченият в чл.7.1. краен срок. В случай, че до тази дата не бъдат уредени всички административни, правото да бъде получена Наградата се погасява.

Вече изтеглен участник няма да участва в тегленето на следващите награди.

7.3. Ако печелившият не потърси или не получи наградата си до крайният срок посочен в чл.7.1. от правилата, същата ще бъде връчена на следващият изтеглен подгласник. Това правило се прилага еднократно. Получаването на Наградата от подгласника трябва да се осъществи в нов срок по чл.7.1. В случай, че до крайната дата по чл.7.1. от правилата не бъдат уредени всички административни въпроси, правото да бъде получена Наградата се погасява.

7.4. Непотърсени награди в съответния хипермаркет до крайната дата по чл.7.1. от правилата, се връщат в “БОШНАКОВ” ЕООД.  Организаторът няма задължение да съхранява за неограничен период наградите.

7.5. Наградата се получава лично от Печелившия/подгласника. ОРГАНИЗАТОРА не поема пътните и квартирните разходи, необходими във връзка с получаване на Наградата.

 

8. ДРУГИ

 

8.1. С извършването на което и да е действие за участие в томболата, всеки участник потвърждава, че дава неотменимото си съгласие (и се съгласява да потвърди това в писмен вид при нужда) Организатора и действащите от негово име лица да го снимат, да ползва за търговските си цели, вкл. и публично името и негови снимки и изображения, гласа и/или образа му за рекламни, търговски и/или популяризационни цели (включително, но не само, обявяване на статута му на Печеливш) без допълнително възнаграждение във всякакви медии, които са известни понастоящем или предстои да бъдат открити в бъдеще, по целия свят, включително в Интернет, без ограничение във времето и без да е необходимо предварително известие, преглед или одобрение както и при връчването на наградата за рекламни и информационни мероприятия, без да му се дължи каквото и да било допълнително или друго заплащане и/или обезщетение неограничено във времето.

8.2. С попълването на Талон за участие, Участниците приемат изцяло настоящите Правила и потвърждават, че Организатора, както и други подизпълнители, участващи в Томболата или предоставящи Наградата, заедно с всичките им длъжностни лица, директори, служители, представители и агенти (наричани заедно „Освободени лица“), не носят никаква отговорност за каквито и да било телесни повреди, включително но не само смърт, телесно увреждане или имуществени щети, претърпени от което и да било лице, които изцяло или отчасти, пряко или косвено са резултат от приемането, притежанието, употребата на или злоупотребата с Наградата или участие в тази Томбола и свързаните с нея дейности, като Участниците освобождават от отговорност Освободените лица във връзка с горното, както и във връзка с каквито и да било печатни, производствени, технически, типографски, човешки или други грешки в отпечатването, предлагането или обявяването на Наградата.

 

 9. ОТГОВОРНОСТ

9.1.Организаторът на промоцията- “БОШНАКОВ” ЕООД не се задължава да води кореспонденция с лица, чиито талони не са изтеглени.

9.2. Организаторът на томболата няма да бъде привличан като страна в спорове за собственост на награди или талоните от промоцията.

 

 

10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на  личната информация, събрана по време на промоцията. Фирма “БОШНАКОВ“ ЕООД е вписана в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен №136124 към  Комисията за защита на личните данни. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в промоцията и да я използва, съгласно настоящите Официални правила и действащото законодателство.

Организаторът събира, съхранява, обработва и използва персоналната информация, вписана в Талоните („лични данни”). Организаторът ще използва тези данни за целите на Томболата, както и за административни цели с оглед дългосрочно обслужване на клиентите, за предоставяне на персонализирани услуги за клиента и/или картодържатели, специално подготвени или персонализирани търговски промоции, участие в програми за лоялност, както и за проучвания на пазара или нагласите и мненията. Организаторът може да използва лични данни също и за да предостави информация при нужда от изтегляне на продукти, в съответствие с приложимите законови изисквания. В последния случай Организаторът може да използва всички подходящи и налични комуникационни канали като писма, електронна поща, SMS, телефонни обаждания и др. с цел да осигури сигурността на своите клиенти.

 11. БЕЗ ОСРЕБРЯВАНЕ

Замяната на наградите срещу други или срещу паричния им еквивалент не се допуска.

 12. ТАКСИ

Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка с наградата.

 13. ИЗВЕСТЯВАНЕ

Имената на печелившите ще бъдат публикувани на официалния уеб-сайт на MASTERHAUS на www.masterhaus.bg, както и във facebook страницата на MASTERHAUS и Отдел Информация на съответния търговския обект МАСТЕРХАУС в сроковете по чл.7.1. от правилата.

 

14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Тази промоция може да бъде прекратена едностранно от Организатора по всяко време, без предизвестие към участниците, ако за него настъпят материални загуби, възникнат технически или юридически причини, нарушения на правилата или форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора на промоцията по причини, независещи от неговата воля да продължи настоящата промоция. На участниците няма да бъдат връщани талони и няма да бъде давана компенсация под никаква форма и стойност.

 

15. СЪДЕБЕН СПОР

 

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на промоцията и участниците в тази промоция ще се  решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от съответния по подсъдимост Бургаски Районен или Бургаски Окръжен Съд.