print

Троен разклонител ШУКО 16А MUTLUSAN

  1. в наличностиМарка: mutlusan_100x23_fit_478b24840a
  2. Троен разклонител 16А от тип ШУКО на MUTLUSAN ELECTRIC. Предназначен за професионална употреба.
    Предпазвайте разклонителя от нагряване, омасляване, допир до остри ръбове или до подвижни звена на машини.
    См. больше >
  3. Проверьте о наличности
  4. см. еще товары из - Для открытого монтажа
    см. еще товары из - MUTLUSAN ELECTRIC

Техническая карта товара

Троен разклонител 16А от тип ШУКО на MUTLUSAN ELECTRIC. Предназначен за професионална употреба.
Предпазвайте разклонителя от нагряване, омасляване, допир до остри ръбове или до подвижни звена на машини.

Марка MUTLUSAN ELECTRIC

Замещающие товары