ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН - БФП № ESF-2203-02-02002

logo-eu-bg-logo_236x176_crop_478b24840a Рассмотри галерею(5)

На 23.05 се проведе ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН за осигуряване на публичност и визуализация на проект по договор за БФП № ESF-2203-02-02002. Наименование на проекта: ”Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място за заетите в хипермаркети MASTERHAUS на „Бошнаков” ЕООД, за период от 12 месеца”, с бенефициент „Бошнаков” ЕООД. Място на провеждане: х-т “България” - зала “Компас”.