print

Зеолит - Клиноптилолит 5кг

  1. In Stock
  2. Изключително полезен минерал. По отношение на йонообменни и абсорбционни свойства българският клиноптилолит е най-чистата зеолитова скала в света.
    See more >
  3. Check store inventory
  4. see more from - Soil mixes and Peat

Technical features

Изключително полезен минерал. По отношение на йонообменни и абсорбционни свойства българският клиноптилолит е най-чистата зеолитова скала в света. Зеолитите, внесени в почвата, подобряват влагосъдържанието в нея и абсорбират излишъка от амониев азот.

Substitute products