Този сайт използва "бисквитки" (cookies), с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече.

Разбрах
0700 10 321
  • Работно време онлайн магазин:
  • Понеделник – Петък от 8:00 до 17:00
  • Обаждането към универсален номер се таксува съгласно тарифния Ви план към номера 0700
  • Пишете ни

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА и УСЛОВИЯ НА КОНКУРС

   “Моят проект с Masterhaus
   www.masterhaus.bg

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРСА

1.1.ПРОМОЦИЯТА С ТОМБОЛА/ КОНКУРСЪТ „Моят проект с Masterhaus” e организиран от  “БОШНАКОВ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, СПЗ к/с “Славейков”, хипермаркет “Мастерхаус”, с ЕИК № 102082965, за краткост по-долу наречено ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРСА.

2. ТЕРИТОРИЯ НА КОНКУРСА И ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. Конкурсът се организира и се провежда САМО и ЕДИНСТВЕНО на ONLINE (виртуална) платформата за продажби на стоки www.masterhaus.bg, оперирана от “БОШНАКОВ” ЕООД.

2.2. Промоцията важи за клиентите ЗАКУПИЛИ СТОКИ и УСЛУГИ в/от физическите магазини от верига MASTERHAUS, както и за клиентите ЗАКУПИЛИ СТОКИ и УСЛУГИ в/от ONLINE (виртуална) платформата за продажби на стоки www.masterhaus.bg, оперирана от “БОШНАКОВ” ЕООД. Всяка завършена покупка чрез онлайн платформата на територията на Р България и отговаряща на долните условия може да участва за спечелването на описаната по-долу награда. Всяка завършена покупка в магазини (строителни хипермаркети MASTERHAUS) на територията на Р България в гр. Бургас, гр.Приморско, с.Равда, гр. Айтос и отговаряща на долните условия може да участва за спечелването на описаните по-долу награди.

3. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

3.1.  Участниците в конкурса са длъжни да спазват условията и описаните по-долу правила на конкурса, наречени Официални правила на конкурса.

3.2. Официалните правила ще бъдат публикувани на официалния сайт на фирмата www.masterhaus.bg за целия период на конкурса.

3.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва официалните правила на конкурса, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на официалния сайт на фирмата www.masterhaus.bg

3.4. С участието си в конкурса участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на конкурса, като с извършването на което и да е действие за участие в конкурса, всеки участник потвърждава, че се е запознал с тях, разбрал ги е и ги прима безусловно.

3.5. С извършването на което и да е действие за участие в конкурса, всеки участник потвърждава, че дава неотменимото си съгласие Организатора да събира, ползва и оперира с личните му данни. Отказът да се предоставят необходимите данни води до невъзможност за успешно приключване на регистрацията в Томболата.

 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Конкурсът започва на 02.03.2018 г. в 21:00:01ч. и завършва в 23:59:59 ч. на 30.11.2018г.

5. ПРОМОЦИОНАЛНИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

5.1. В промоцията участват всички марки продукти, които се продават в/от ONLINE (виртуална) платформата за продажби на стоки www.masterhaus.bg, оперирана от “БОШНАКОВ” ЕООД, както и всички марки продукти, които се продават на територията на физическите магазини (строителни хипермаркети MASTERHAUS) в гр. Бургас, гр.Приморско, с.Равда и гр. Айтос, собственост на “БОШНАКОВ” ЕООД.

5.2. Продукти няма да бъдат маркирани със специални символи и знаци. Условието е съвкупната стойност на платена и изпълнена поръчка/покупка да е не по-малка от 50 (петдесет) лв. с включено ДДС, БЕЗ включена цена за доставка (в случайте, когато доставка е приложима). Стойността на покупката следва да бъде достигната при една поръчка/покупка.

 5.3. Условия за участие е направената поръчка да е платена, а закупеният продукт да не е върнат в 15-дневния период. В случай на стока, несъответстваща на договора за продажба, която не е могла да бъде поправена, лицата следва да са пожелали да им бъде предоставен нов продукт, а не да бъде възстановена сумата, платена за него.

6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

6.1. Участниците трябва да закупят произволен брой и/или комбинация от продукти и услуги в/от ONLINE (виртуална) платформата за продажби на стоки www.masterhaus.bg, оперирана от “БОШНАКОВ” ЕООД или физическите обекти, собственост на Организатора на стойност не по - малка от 50 (петдесет) лв. с включен ДДС, БЕЗ включена цена за доставка (в случайте, когато доставка е приложима).

6.2. Участието се осъществява ЕДИНСТВЕНО на официалната ONLINE (виртуална) платформа за продажби на стоки- www.masterhaus.bg. За да бъде прието за валидно участие в томболата, е необходимо коректно и пълно попълване на задължителните полета за участие, отбелязване на отметката- Запознах се с общите условия на конкурса “Моят проект с Masterhaus ”, отбелязване на отметката за съгласие за събиране, съхранение и опериране с личните данни на участника и изпращане на формуляра с натискане на бутона „Участвай“.

6.3. За участие, се изисква следната информация: име и фамилия на подателя; електронен адрес; телефон за връзка, номер на продажба/фактура, приблизителна стойност на проекта в лева, прикачване на минимум една снимка „след“ на осъществения ремонт/проект, като всяка следваща снимка носи допълнителна точка, заглавие на проекта, описание на проекта с минимален брой символи- 100 (сто).  

6.4. Формуляри, които не съдържат посочената в т. 6.3 информация от подателя се считат за невалидни и не участват в конкурса.

6.5. Едно лице може да участва с повече от един проект, условието е всяко следващо участие да представя различен вид проект и различен номер на покупка/фактура.
Едно лице не може да спечели повече от една награда в периода на Конкурса.

6.6. Победителите в този конкурс ще бъдат избирани от специално сформирано жури, включващо необвързан с организацията на конкурса представител на Организатора и един или повече специалисти в сферата на интериорния дизайн в ролята на независим/и член/ове.

6.7. Критерийте за подбор ще се основават на оригиналност на проекта- иновативност, дизайн, изпълнение, както и детайлност на текста с  описание на използваните материали и процеси. Всеки от критерийте носи от 0 до 10 точки.
Допълнителна точка ще бъде присъждана на участниците добавили снимки преди и след ремонта. Всяка снимка носи допълнителна точка. При всяко заседание за определяне на печеливши участници ще се изготвя оценителен протокол. Вече оценен, но не спечелил проект ще участва в следващите присъждания с непроменен набор от точки.

Решенията на журито са окончателни и Организатора няма да участва в обсъждания или кореспонденция.

6.8. На всеки два месеца до края на Кампанията ще бъдат избирани трима печеливши участници- на първо, второ и трето място. Срокът за включване в конкурса е до 23:59:59 от последния ден на всеки два календарни месеца, считано от 02.03.2018г. Участия за последния кръг от конкурса се приемат до 23:59:59 ч. на 30.11.2018г.

Журито се свиква на първия работен ден от следващия месец и в срок до 3 работни дни след събранието има задължение да обяви печелившите в съответния кръг.

6.9. Наградният фонд за всеки период от два месеца включва:

- 1 бр. ваучер за пазаруване в строителни хипермаркети Masterhaus на стойност 1000 лв с ДДС-  1-ва награда

-  1 бр. ваучер за пазаруване в строителни хипермаркети Masterhaus на стойност 300 лв с ДДС- първи подгласник

- 1 бр. ваучер за пазаруване в строителни хипермаркети Masterhaus на стойност 200 лв с ДДС- втори подгласник

 6.10. Информация за промоцията ще бъде разпространена чрез печатна реклама, Internet, плакати и POS материали в търговския обект и на www.masterhaus.bg

6.11. Всички участници се обвързват безусловно и неотменимо с Официалните правила, публикувани на www.masterhaus.bg

10. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Промоцията е отворена за участие за всички пълнолетни и дееспособни български граждани -физически лица, физически лица, които имат постоянно местожителство в Р България, с изключение на служителите на “БОШНАКОВ“ ЕООД и свързани с тази промоция, както и преки членове на семействата им.

НАГРАДАТА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАМЕНЕНА ЗА ПАРИЧНАТА Й РАВНОСТОЙНОСТ.

7. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

7.1.Спечелилите награда, ще може да я получат на сектор Информация в търговския обект MASTERHAUS гр.Бургас, най-късно до 15 дни след официалното определяне и обявяване, а най –рано три дни от деня на обявяването на печелившите.
Победители с местожителство, различно от Област Бургас, ще получат наградата с доставка от куриер след доброволно предоставяне на необходимите данни за изпращането и получаването й.
При отказ да бъде получена Наградата, правото за нейното получаване се погасява.

7.2. Печелившите лица ще бъдат обявени със списъци, които могат да бъдат открити на www.masterhaus.bg. Организатора ще направи опит да извести печелившите участници чрез едно телефонно обаждане на посоченият в регистрираният профил телефонен номер, като същият няма задължение и/или отговорност да съобщи на печелившите участници по този метод за спечелената награда. Получаването на Наградата трябва да се осъществи до посоченият в чл.7.1. краен срок. В случай, че до тази дата не бъдат уредени всички административни въпроси и/или не бъде подписан договорът за прехвърляне на собствеността и предаване владението на Наградата, правото да бъде получена Наградата се погасява.

7.3. Непотърсени награди в съответния хипермаркет до крайната дата по чл.7.1. от правилата, се връщат в “БОШНАКОВ” ЕООД. Организаторът няма задължение да съхранява за неограничен период наградите.

7.4. Наградата се получава лично от Печелившите участници.

7.5. Печелившият участник е длъжен да декларира получените награди съгл. разпоредбите на действащото българско данъчно законодателство. Организаторът не носи отговорност за наложени глоби и/или санкции във връзка с това.

 8. ДРУГИ 

8.1. С извършването на което и да е действие за участие в конкурса, всеки участник потвърждава, че дава неотменимото си съгласие (и се съгласява да потвърди това в писмен вид при нужда) Организатора и действащите от негово име лица да го снимат, да ползва за търговските си цели, вкл. и публично името и негови снимки и изображения, гласа и/или образа му за рекламни, търговски и/или популяризационни цели (включително, но не само, обявяване на статута му на Печеливш) без допълнително възнаграждение във всякакви медии, които са известни понастоящем или предстои да бъдат открити в бъдеще, по целия свят, включително в Интернет, без ограничение във времето и без да е необходимо предварително известие, преглед или одобрение както и при връчването на наградата за рекламни и информационни мероприятия, без да му се дължи каквото и да било допълнително или друго заплащане и/или обезщетение неограничено във времето.

8.2 С включването си в този конкурс всеки участник потвърждава, че всяко изображение, качено чрез формата за участие, е изцяло негова собственост и нищо в изображението не нарушава авторското или каквото и да е право на трета страна. С настоящото се задължавате да предпазите Организатора от всякакви искове и претенции, произтичащи от или във връзка с употребата на изображението/ята от Организатора, включително, но не само, искове, свързани с нарушаване на авторски права или права на търговска марка, нарушаване на правото на личен живот или публичност, накърняване на доброто име, морални щети и всякакви други лични или имуществени права в която и да е юрисдикция.

8.3. Чрез участието си в този конкурс  всеки участник потвърждава, че преди да подадете заявка за участие, е получили писмено разрешение от всяко едно лице, заснето в неговото/неговите изображение/я  (или от родителя или настойника на лицето, ако лицето е на възраст под 18 години), да включи изображението в заявката си за участие в конкурса.

8.4. Чрез участието си в този конкурс участниците предоставят на Организатора вечно, безвъзмездно, неизключително, прехвърляемо разрешение за използване, редактиране, публикуване, превод, модифициране, адаптиране, предоставяне и разпространение на  предоставеното при участие изображение по целия свят във всякакви медии, известни понастоящем или изобретени впоследствие, за всякакви цели. Участниците се задължават да попълнят необходимите документи, за да формализират горепосоченото разрешение по искане на Организатора.

8.5. С подаване на формата за участие, Участниците приемат изцяло настоящите Правила и потвърждават,  че Организатора, както и други подизпълнители, участващи в Томболата или предоставящи Наградата, заедно с всичките им длъжностни лица, директори, служители, представители и агенти (наричани заедно „Освободени лица“), не носят никаква отговорност за каквито и да било телесни повреди, включително но не само смърт, телесно увреждане или имуществени щети, претърпени от което и да било лице, които изцяло или отчасти, пряко или косвено са резултат от приемането, притежанието, употребата на или злоупотребата с Наградата или участие в тази Томболата и свързаните с нея дейности, като Участниците освобождават от отговорност Освободените лица във връзка с горното, както и във връзка с каквито и да било печатни, производствени, технически, типографски, човешки или други грешки в отпечатването, предлагането или обявяването на Наградата.


 9. ОТГОВОРНОСТ

9.1.Организаторът на промоцията- “БОШНАКОВ” ЕООД не се задължава да води кореспонденция с лица, чиито проект не е избран.

9.2. Организаторът на томболата няма да бъде привличан като страна в спорове за собственост на права на изображение/я или текст, публикувани след участие.

9.3. „Бошнаков“ ЕООД не поема никаква отговорност за заявки за участие, които са непълни, повредени или недоставени до ОРГАНИЗАТОРА до крайната дата по каквато и да е причина (включително проблеми в сайта за регистрация на ОРГАНИЗАТОРА, в мрежови или компютърни системи, сървъри или доставчици, компютърно оборудване или софтуер, невъзможност за подаване на заявка поради технически проблеми или претоварване на интернет връзка, телефонни линии или уебсайт или комбинация от тези обстоятелства).

10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

10.1. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на  личната информация, събрана по време на промоцията. Фирма “БОШНАКОВ“ ЕООД е вписана в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен №136124 към  Комисията за защита на личните данни. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в промоцията и да я използва, съгласно настоящите Официални правила и действащото законодателство.

10.2. Организаторът събира, съхранява, обработва и използва персоналната информация, вписана с цел осъществяване на поръчка и участие в Конкурса („лични данни”). Организаторът ще използва тези данни за целите на Конкурса, както и за административни и маркетингови цели с оглед дългосрочно обслужване на клиентите, за предоставяне на персонализирани услуги за клиента и/или картодържатели, специално подготвени или персонализирани търговски промоции, участие в програми за лоялност, както и за проучвания на пазара или нагласите и мненията. Организаторът може да използва лични данни също и за да предостави информация при нужда от изтегляне на продукти, в съответствие с приложимите законови изисквания. В последния случай Организаторът може да използва всички подходящи и налични комуникационни канали като писма, електронна поща, SMS, телефонни обаждания и др. с цел да осигури сигурността на своите клиенти.

 11. БЕЗ ОСРЕБРЯВАНЕ

Замяната на Наградата срещу други или срещу паричния й еквивалент не се допуска.

 12. ТАКСИ

Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка с Наградата.

13. ИЗВЕСТЯВАНЕ

Имената на печелившите ще бъдат публикувани на официалния уеб-сайт на MASTERHAUS на www.masterhaus.bg в сроковете по чл.7.1. от правилата.

14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Тази промоция може да бъде прекратена едностранно от Организатора по всяко време, без предизвестие към участниците, ако за него настъпят материални загуби, възникнат технически или юридически причини, нарушения на правилата или форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора на промоцията по причини, независещи от неговата воля да продължи настоящата промоция. На участниците няма да бъде давана компенсация под никаква форма и стойност.

 15. СЪДЕБЕН СПОР

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на промоцията и участниците в тази промоция ще се  решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от съответния по подсъдимост Бургаски Районен или Бургаски Окръжен Съд.

 

                                                      

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА

СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕТО, ИЗПОЛЗВАНЕТО И

ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

ДЕКЛАРИРАМ:

 

Съгласен/а съм организатора на конкурс „Моят проект с Masterhaus”– фирма “Бошнаков“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: промишлена зона „Север“, гр. Бургас, магазин Masterhaus,  с ЕИК № 102082965 да събира, съхранява и обработва личните ми  данни, които предоставям във връзка с участие в конкурс „Моят проект с Masterhaus”.


Запознат/а съм с :

  • Целта и средствата на събиране, съхраняване и обработка на личните ми данни:
    Събирането, съхраняването и обработката се осъществява за счетоводни и маркетингови цели, както и за целите на участието в конкурса, за срок от 1 (една) календарна година за следните данни- име и фамилия, телефонен номер, включително и видео и снимкови материали;  и за срок до 5 години  за предоставен електронен адрес, съгласно разпоредбите на Закон за счетоводството, вкл. и маркетингови цели.
  • Доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказа за предоставянето им
  • Правото на достъп и коригиране на събраните данни
  • Наименованието и адреса на дружеството

 

С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни.